Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer

Dagelijks verslag van de Bijlmer Enquête door Pierre Heijboer op televisie

Homepage Pierre Heijboer
OPROEP


Pierre Heijboer analyseert:

de parlementaire enquête
over de Bijlmerramp


Dag 40

Bijlmer-enquête Actueel op 7 maart 1999


De rol van de veiligheidsdiensten

Het is een voortdurend terugkomend verhaal - ik weet het. Maar het blijft belangrijk. Vrijdag heeft de enquêtecommissie het laatste lijstje met in het openbaar te horen getuigen gepresenteerd. We kennen ze nu dus allemaal. En we kunnen ons afvragen: wie missen we?

Eén groep is opvallend afwezig. Het zijn de mensen die iets zouden kunnen vertellen over de rol van de diverse veiligheidsdiensten bij de ramp - een rol die groot geweest is.

We praten dan bijvoorbeeld over de heer Hoekstra, indertijd coördinator van de Nederlandse geheime- en veiligheidsdiensten. We praten over de heer Docters van Leeuwen, indertijd directeur van de BVD. En we praten over de chef van de Israëlische veiligheidsdienst (de 'Security') op Schiphol.

Ik begrijp niet goed wat de commissie bezielt als zij deze mensen 'buiten schot' laat. Ik weet wel dat de commissie een grote vergissing maakt als ze denkt dat de activiteiten van de veiligheidsdiensten buiten haar onderzoek kunnen blijven. Want ze zijn een wezenlijk doel van de vele onbeantwoorde vragen rond de Bijlmerramp.

'De waarheid' heeft de commissie beloofd. Gaat zij voorbij aan de rol van de geheime- en inlichtingendiensten (Nederlandse en Israëlische), dan maakt ze deze belofte niet waar. En dan begint - dat durf ik te voorspellen - in de media het hele gedonder opnieuw.

SDN-rubrieken
Klankbord voor slachtoffers Bijlmerramp
Overzicht van de verhoren van de parlementaire enquête over de Bijlmerramp