Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer

Dagelijks verslag van de Bijlmer Enquête door Pierre Heijboer op televisie

Homepage Pierre Heijboer
OPROEP


Pierre Heijboer analyseert:

de parlementaire enquête over de Bijlmerramp


Dag 15

Bijlmer-enquête Actueel op 9 februari 1999


Twee merkwaardige berichten op dezelfde pagina van dezelfde krant.

In een ervan zijn de heren Pétillon en de Chauvigny aan het woord. Zij zijn deskundigen van het bureau Dangerous goods Management (DGM), dat op de avond van de ramp vaststelde dat er geen gevaarlijke stoffen aan boord van de El Al Boeing waren.

Sprekend over de mogelijkheid dat een deel van het verarmd uranium in het vliegtuig bij de ramp verbrand is, zeggen de heren onder meer: 'Er is nooit getest wat deze stoffen doen als ze verbranden.' Moeten we daaruit concluderen dat de deskundigen van DGM niet weten, dat het onderzoeksbureau Batelle in opdracht van het Amerikaanse leger een jaar lang bijna niets anders gedáán heeft dan getest 'wat verarmd uranium doet als het verbrandt'? En daar een dik rapport over heeft geschreven?

Als DGM dát al niet weet, hoe betrouwbaar moet het bureau dan nog geacht worden te zijn? In het tweede bericht staat dat de enquêtecommissie aan het ECN in Petten heeft gevraagd onderzoek te doen naar de aanwezigheid van het radioactieve cesium in Hangar 8 van Schiphol. Merkwaardig. Ik zou als ik de enquêtecommissie was, zou ik me wel twee keer bedenken voor ik het ECN om een onderzoek zou vragen. Ook de enquêtecommissie kent misschien de bedenkelijke rol die het instituut heeft gespeeld bij de diverse onderzoeken naar verarmd uranium in de ramp-Boeing.

Ik zou trouwens geen enkel onderzoek meer uitbesteden aan een Nederlands instituut. Ik zou bij alles wat ik te onderzoeken had streven naar een zo onafhankelijk mogelijk resultaat. En dus naar het buitenland gaan.