"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Mevr. T. Netelenbos

Geboortedatum: 15-02-1944
Beroep: Minister van Verkeer en Waterstaat
Verhoordatum: 12 Maart 1999
Verhoortijd: 13:32-15:28

 
 

Bij de overdracht van het bijlmer dossier was de verwachting dat het op korte termijn zou kunnen worden afgerond.
ANTWOORD : Ja.

Beleidstaken en uitvoeringstaken bij de RLD moet op korte termijn worden ontvlecht.
ANTWOORD : Ja.

U geeft zelf tot down leiding aan dit proces.
ANTWOORD : klopt.

Vanuit deze achtergrond heeft u de keus gemaakt om de heer de Boer in plaats van de heer Weck aan te stellen als directeur generaal van de RLD.
ANTWOORD : Ja.

U bent heel boos geworden toen u hoorde van de banden van de LVB, dit omdat al zo lang een informatie behoefte bestond over de ramp. U noemt dat een ambtelijke doodzonde.
ANTWOORD : Dat klopt ja.

Er is geen besluit geweest over een coördinerende taak van verkeer en waterstaat, dit speelde pas op het moment dat er tot een enquêtecommissie werd besloten.
ANTWOORD : dat is mijn indruk ja.

In de brief van 9 September 1998 is de stand van zaken aangegeven. Er is naar aanleiding van de vragen van de werkgroep van 25 Juni geen aanvullend onderzoek gestart, er liepen nog enkele onderzoeken los van de brief van de werkgroep.
ANTWOORD : Ja, u vat nu een heleboel samen, maar ik geloof dat ik het daar mee eens ben.

Op ambtelijk niveau is de afweging gemaakt om het verzekeringstraject niet te volgen.
ANTWOORD : Dat klopt ja.

De ECD heeft geen toestemming nodig van de RLD om onderzoek te doen.
ANTWOORD : Dat is absoluut zo ja.

De toezeggingen in de 9 September brief zijn gecontinueerd, daarna is er pas op plaats gemaakt vanwege de enquête.
ANTWOORD : Ja, waarbij denk ik wel goed is om te zeggen dat we ook twee afspraken er bij hadden, enerzijds alles wat te maken had met acute veiligheid, stel nou dat uit de enquête berichten kwamen die acuut veiligheidsvraagstukken met zich meebrachten dan was de afspraak, dan komen wij onmiddellijk in actie en hetzelfde geldt ten aanzien van de gezondheid, dus stel nou dat wij feiten horen die te maken hebben met volksgezondheid komen wij onmiddellijk in actie en bevorderd de notoc die voorgelezen is en die uiteindelijk bleek uitgeladen te zijn in Amsterdam, daarvan heb ik in ieder geval tegen de minister van volksgezondheid gezegd, laat mij nou ten aanzien van het maken van een gezondheidsprotocol nou maar eens doen als ware het zo dat die vracht niet was uitgeladen voor de zekerheid. Dus dat had te maken met die generale afspraak.

Dank u wel, dan zijn wij daarmee aan het einde gekomen van het openbaar verhoor en tevens aan alle openbare verhoren. Ik verzoek de griffier mevrouw Netelenbos uit te geleiden en de vergadering is gesloten. De persconferentie zal over 10 minuten plaatsvinden.