Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer

 
Het verhoor van:
Dhr. E.R. Muller

Geboortedatum: 07-05-1941
Beroep: Lid v/d Raad voor de luchtvaart
Ex gezagvoerder B 747, Pensioen sinds Mei 1998
Verhoordatum: 5 Februari 1999
Verhoortijd: 15:03-16:02


Heeft men gekeken Maintenance manual bij het onderzoek?
ANTWOORD : Men heeft alle,

Nee, geeft u mij kort ja of nee, heeft men gekeken naar de maintanance manual?.
ANTWOORD : Niet zelf.

Dank u wel, dus u kunt ook niet weten of die klopt met de feitelijke controle.
ANTWOORD : Wij zijn afgegaan op de gegevens die ons aangeleverd zijn door de vooronderzoeker in deze.

Meneer Muller, u doet contra expertise met uw rapportage, is het dan gebruikelijk dat je zo ontzettend veel, en de conclusie is aan u, maar vanmiddag, dat je zo ontzettend veel afgaat op externe deskundigen. Als je contra expertise doet wil je toch inderdaad alles, maar dan ook alles checken of dat in het voorgaande traject correct gebeurt is?
ANTWOORD : Op welk terrein van expertise bedoelt u?

U doet als Raad v/d Luchtvaart een contra expertise.
ANTWOORD :Ja.

Dan valt het me op dat er zo ontzettend veel in de contra expertise van deskundigen sprake is, maar u heeft toch zelf ontzettend veel deskundigheid in uw eigen raad?
ANTWOORD : Dat klopt, wij hebben tien deskundigen in de raad, maar, eh, zullen toch zo nu en dan expertise van buiten moeten halen. Is beter dan zelf te willen doen

Meneer Muller, u heeft gerectificeerd dat niet uw groep van specialisten, maar uiteindelijk één man vanuit Nederland naar Israël is geweest samen met uw collega uit Amerika?
ANTWOORD : Ja.

U heeft gelijktijdig vanmiddag gezegd dat daarna een groep specialisten uit America van Boeing opnieuw terug is geweest.
ANTWOORD : Twee mensen, ja.

Vindt u het niet erg onzorgvuldig dat ook deze mensen de checks waar we vanmiddag over gesproken hebben, waar geen enkele handtekening onder staat, laat staan een stempel, ook bij dat tweede onderzoek niet naar boven is gekomen, dat daar formeel aan had moeten worden voldaan?
ANTWOORD : Ik weet niet eh of de mensen van Boeing dat onderzoek gedaan hebben zo zodanig dat ze dat papier boven water zouden krijgen, ik denk wel dat het van wezenlijk belang zou zijn als inderdaad de boeing experts dezelfde conclusies aan het papier zouden verbinden zoals u misschien doet, dan denk ik dat dat voor boeing, eh, een eh, geweldig belangrijke zaak was omdat.

Maar is u niet bekend geworden,
ANTWOORD : Nee.

dat ook zij deze officiele controle formulieren hebben aangetroffen, zonder dat die afgeparafeerd waren zonder stempel?
ANTWOORD : Nee, ik heb alleen een verklaring waarin zij zeggen dat de documentatie hun heeft bevredigd.

Meneer Muller, de belangrijkste conclusie van de hoorzitting van de Raad voor de Luchtvaart was dat de motor ophanging van de 747 zo snel mogelijk verbeterd moet worden? Onderschrijft u mijn conclusie?
ANTWOORD : Ja.

Ik kom tot een laatste conclusie, u en de heer Wolleswinkel, blijven eigenlijk ook na deze ramp ook nog van mening dat alles goed was, soms misschien een kleine voor verbetering vatbaar. Is die conclusie juist?.
ANTWOORD : Het het was goed, maar het is altijd te verbeteren en er wordt hard aan gewerkt.

Meneer Muller, ik vraag u nogmaals een keer te beantwoordden met ja of nee, u en de heer Wolleswinkel blijven ook na deze week, wat hier in deze ruimte heeft afgespeeld en gehoord is van mensen die onder ede hebben gestaan van mening dat alles goed was.
ANTWOORD : Het voor onderzoek en het eindrapport is goed.

Dan sluit ik hiermee dit openbaar verhoor af, ik verzoek de griffier de heer Muller uit te geleiden. Ik sluit de vergadering.