"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Dhr. R.F.M. Lubbers

Geboortedatum: 07-05-1939
Beroep: Ex Minister President
Verhoordatum: 11 Maart 1999
Verhoortijd: 14:29-15:33

 
 

Op 4 Oktober heeft u onder andere telefonisch contact gehad met mevrouw Dales, mevrouw Maij-Weggen en de heer Kok ministers niveau.
ANTWOORD : Correct.

U bent niet bekend of op 4 Oktober overleg met de heer Doctors van Leeuwen heeft plaatsgevonden, u vindt dat wel logisch.
ANTWOORD : Ja.

U weet niet of mevrouw Dales contact heeft gezocht met de BVD, wanneer er inlichtingen diensten waren betrokken had u dat moeten weten.
ANTWOORD : Ja.

U heeft geen contact gehad met de Israëlische ambassadeur of andere Israëlische autoriteiten.
ANTWOORD : Correct.

Er zijn geen mannen in witte pakken door middel van bemiddeling van minister president op het rampterrein toegelaten.
ANTWOORD : Ook correct.

U denkt dat met betrekking tot de versnelde berging er geen contact is geweest met de betrokken ministers.
ANTWOORD : Ik heb het even niet verstaan.

U denkt dat met betrekking tot de besluitvorming omtrent de versnelde berging er geen contact is geweest met de betrokken ministers.
ANTWOORD : Ik denk dat ja.

Er was geen aanleiding om binnen de ministerraad specifiek over de ramp te praten. Vanuit Amsterdam kwamen er geen signalen die om bijstand vanuit het kabinet vroegen.
ANTWOORD : Dat klopt.

U vindt het pijnlijk dat we nu na 6.5 jaar nog steeds geen goed antwoord hebben op de gezondheid klachten en of andere zaken.
ANTWOORD : Klopt.

U bent in uw zittingsperiode niet op de hoogte gebracht van politieke twijfels over de behandeling over dit onderwerp.
ANTWOORD : Klopt.

ELAL heeft een bijzondere positie, die kan deels voortkomen uit doortastende invulling die ze er zelf aan hebben gegeven, op de werkvloer kan de goede relatie geleid hebben tot een ruimhartige behandeling.
ANTWOORD : Klopt.

U heeft niet overwogen veiligheiddiensten in te zetten.
ANTWOORD : Klopt.

U vindt het onbegrijpelijk en bent teleurgesteld dat de juiste papieren niet aan Nederland zijn overgedragen.
ANTWOORD : Klopt.

Door de toenemende interesse voor de ramp komt er een moment waarop je achteraf zegt, er had beter gecoördineerd moeten worden.
ANTWOORD : Daar heb ik enige moeite mee omdat ik dan zou moeten preciseren wat je dan achteraf beter zou moeten coördineren.

Er is geen evaluatie geweest van het optreden functioneren van het kabinet ten aanzien van de Bijlmerramp als geheel.
ANTWOORD : Klopt.

De Bijlmerramp heeft in uw herinnering na 9 Oktober 1992 niet meer op de agenda van de ministerraad gestaan.
ANTWOORD : Even precies naar de datum kijkend, dat is dus na een week.

Precies.
ANTWOORD : Dan moet ik even voorzichtig zijn, maar kan het een kwestie geweest zijn die vroeg in de ministerraad, maar zeker niet plenair het onderwerp.

Dank u wel.
ANTWOORD : in zijn algemeenheid.

Dan is daarmee een einde gekomen aan het openbaar verhoor. Ik verzoek de griffier de heer Lubbers uit te geleiden. Ik schors de vergadering voor twee minuten.