"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Dhr. R.M. Kurk

Geboortedatum: 12-09-1953
Beroep: Internist
Verhoordatum: 5 Maart 1999
Verhoortijd: 13:32-14:27

 
 

Vanaf Oktober 1997 hebben zich na verwijzing van huisartsen tachtig schiphol medewerkers bij u gemeld waarvan zestig een nader onderzoek hebben ondergaan.
ANTWOORD : Klopt.

De klachten vertonen een grote overeenkomst, spierpijn, gewrichtsklachten, vermoeidheid verschijnselen en geheugenstoornissen, gemiddeld over een periode van drie en een half jaar zijn er klachten. Deze klachten zijn niet toe te schrijven aan een trauma.
ANTWOORD : Correct.

Deze mensen zijn volledig lichamelijk onderzocht.
ANTWOORD : Correct.

Bij al deze mensen is laboratorium onderzoek gedaan.
ANTWOORD : Correct.

Bij zowel het lichamelijke onderzoek als het laboratorium onderzoek zijn geen medische afwijkingen gevonden.
ANTWOORD : Correct.

Wel constateert u in een groot aantal gevallen van een verlaagd Carnitine niveau.
ANTWOORD : Correct.

Dit vertoont gelijkenissen met het chronisch vermoeidheid syndroom.
ANTWOORD : Correct.

Er is geen relatie tussen de duur van het verblijf in hangar acht en de klachten.
ANTWOORD : Klopt.

Er is nog onvoldoende kennis om de relatie te leggen tussen toxische stoffen en het chronisch vermoeidheid syndroom.
ANTWOORD : Correct.

U heeft nooit een relatie gelegd tussen de klacht van deze groep mensen en het golfoorlog syndroom.
ANTWOORD : correct.

U heeft een enkele keer Mycoplasma diagnose gesteld om op basis daarvan een goede benadering voor te kunnen schrijven.
ANTWOORD : Correct.

U kunt geen uitspraken doen over de stellingen van professor Nicholson, hij heeft daarop patent. Er is geen controle daarop mogelijk.
ANTWOORD : Correct.

U noemt het genetisch gemanipuleerde Mycoplasma zeer speculatief.
ANTWOORD : Dat is een bewering die zeg maar een aantal keren bevestigd moet worden voordat je daar verantwoordt en met zekerheid ten aanzien van patiënten een behandeling van klachten over kunt spreken.

Dus speculatief.
ANTWOORD : Ja.

Correct?

Er moet serieus naar de klachten hier in Nederland gekeken worden, dan hoeven mensen niet naar het buitenland om onnodige kosten te maken.
ANTWOORD : Dat klopt.

Micro-organismen kunnen niet overleven in een vuurzee.
ANTWOORD : De kans lijkt mij erg klein.

Ik dank u wel. Dan is een einde aan dit openbaar verhoor, ik verzoek de griffier de heer Kurk uit te geleiden. Ik schors de vergadering voor vijf minuten.