"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Dhr. S.S. Koopmans

Geboortedatum: 30-11-1946
Beroep: Chef Luchtverkeersleiding
Verhoordatum: 3 Februari 1999
Verhoortijd: 10:40-11:55


Meneer Koopmans, ik probeer deze ochtend samen te vatten omdat een hele hoop informatie richting commissie is gekomen. Ik kom tot de conclusie dat met de drie verhoren van Mevr. van Oppijnen, de heer Ten Braake en van u, in ieder geval de volledige route van het vliegtuig in beeld hebben gebracht. Vanaf het moment dat het opsteeg op schiphol tot de uiteindelijke crash, de volledige twee rondjes, rondjes in de zin zoals getekend zijn op de kaarten, dat we die nu volledig in beeld hebben gebracht.
ANTWOORD: Dat klopt.
Dat bent u met mij eens.

Het begin van de vlucht is niet juist geprojecteerd op de topografische kaart in het rapport van de raad voor de luchtvaart.
ANTWOORD : Dat klopt.

De Inslag is niet zichtbaar op de radar geweest.
ANTWOORD : Dat klopt.

Afwijkingen in meters tot een maximum van tweehonderdvijftig meter tussen radar en kaart is mogelijk.
ANTWOORD : Dat klopt niet helemaal. Per individuele plotpositie van de radar is een maximale afwijking van tweehonderdvijftig meter nodig, waarin het trekkingsproces het computerprogramma worden gevolgd, op los gelaten wordt zorgt dat in de praktijk die afwijking veel geringer zal zijn.

Dank u wel voor deze aanvulling.

Na de ramp is de procedure voor de verkeersleiding aangepast met betrekking voor het maken van bochten bij uitgevallen motoren.
ANTWOORD: Ja, dat aspect heb ik niet belicht toen u zojuist de vraag stelde, want dat is correct, eh, er wordt nu actiever gevraagd naar wat een gezagvoerder wil, maar uiteindelijk is hij, als het al niet zou gebeuren, dan is het aan de gezagvoerder om te zeggen. Ik wil niet rechtsaf, ik wil linksaf en dan doen we dat. Zo simpel ligt dat.

De frequentie wisselingen waardoor zes en vijftig kostbare seconden verloren zijn gegaan is niet van invloed geweest op het verloop van de vlucht.
ANTWOORD: Dat klopt.

Landing op de luchthaven wordt gekozen boven landing elders, bij beheersbare situatie is dit het veiligst.
ANTWOORD : Dat klopt.

En tenslotte, de verkeersleiding wist een half uur na de ramp, dat er zich in het vliegtuig gevaarlijke stoffen bevonden.
ANTWOORD : Dat klopt ook, maar daar hebben zij formeel verder geen taak in.

Ik dank u wel, dit is het einde van het openbaar verhoor.