"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Dhr. H. Van klaveren

Geboortedatum: ??-??-????
Beroep: Technisch Inspecteur
Rijks Luchtvaart Dienst
Verhoordatum: 4 Februari 1999
Verhoortijd: 09:30-10:33

 

Er zijn aanwijzingen van Boeing om iets te doen en dat staat vermeld in het service bulletins.
ANTWOORD : Dat is juist.

Er zijn verplichtingen om dat echt uit te voeren en dat staat in de airway directors.
ANTWOORD : Dat is ook correct.

Er zijn verslagen dat een en ander is uitgevoerd en dat staat in de engineering directors.
ANTWOORD : eh, ja dat zijn zeg maar de werkplaats voorschriften.

Het formulier met betrekking tot de ophanging van de motoren bevat drie vakjes, een voor de technicus onder te tekenen, een voor de supervisor, en een voor de kwaliteitscontroleur.
ANTWOORD : Dat klopt.

Deze documenten met betrekking tot de ophanging zijn niet voorzien van alle stempels en handtekeningen.
ANTWOORD : Ehm, ja wel voorzien van een stempel van quality control, dus mogelijk heeft iemand van quality control eh deze deze check uitgevoerd en dan zet hij daar een stempel dus op.

Maar ik heb het nu over de onderste drie vakjes.
ANTWOORD : Ja, dus bij elke motor staat een eh een een regel met drie vakjes en eh bij de betreffende motor twee, drie en vier is dus een stempel gezet van de betreffende quality control.

Ja, maar dan het totaal plaatje onderaan zijn drie vakjes die volledig leeg zijn.
ANTWOORD : Ja.

Dat onderschrijft u dat die niet ingevuld zijn, niet met een stempel en niet met een handtekening?
ANTWOORD : Dat eh is eh inderdaad correct ja.

Dus de stempel eind controle akkoord staat niet op dit formulier.
ANTWOORD : Ehm, de staat ehm bij dat laatste punt instruction completed daar staat geen handtekening of stempel bij.

Deze kopieën zijn niet bijgevoegd bij uw eindrapport.
ANTWOORD : Dat is juist.

Aircraft vibration monitoring werkte niet, stond uit met toestemming van Boeing.
ANTWOORD : het eh, airborne vibration monitoring system AVM systeem eh was deactivated eh met toestemming van Boeing.

De lijst van vijf en twintig pagina, s uitgesteld onderhoud waren meer dan u dacht, scheurtjes mochten wel uitgesteld worden bij zo een onderhoud, u zegt, dat zegt iets over het onderhoud over de procedures, u gaat af op de waarnemingen en de conclusie van uw collega, maar, u heeft er zelf geen mening over.
ANTWOORD : Ik heb er zelf geen duidelijke mening over omdat hij ter zake meer deskundig is dan ik, en eh moet een kleine aanvulling dus geven, in het voor verhoor heb ik dus gezegd dat er een aantal carryover items waren, uitgestelde klachten waren, en ik heb andere dag aangegeven dat dus de lijst die ik dus eigenlijk voor ogen had dus eh ja, uiteindelijk toch wat meer klachten bevatte dan ik eh eigenlijk voor ogen had tijdens het voor verhoor.

Nog twee samenvattingen meneer van Klaveren, de transit checks in de dagen vooraf gaande van de fatale vlucht, in de transit check op schiphol zijn correct uitgevoerd.
ANTWOORD : Voor zover ik dat heb kunnen constateren uit eh de eh transit checklijst ja.

Tenslotte, het personeel dat de transit checks uitvoert kan zich op de hoogte stellen van de niet verholpen klachten.
ANTWOORD : Dat is juist.

Dan is daarmee een einde aan dit openbaar verhoor.