"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Dhr. W.P. Keur

Geboortedatum: 28-04-1950
Beroep: Lid 2e Kamer VVD
Verhoordatum: 10 Maart 1999
Verhoortijd: 11:01-11:41

 
 

In 1994 trof u een dossier aan met nog veel open vragen. Is dat correct?
ANTWOORD : Dat is correct voorzitter.

U heeft gewacht met het stellen van vragen tot het kamerdebat van 26 April 1995.
ANTWOORD : Correct.

U heeft ter voorbereiding van het debat zelf informatie ingewonnen over de lading, gevaarlijke stoffen, het extra rondje, scheef hangende motoren en het gewicht van het vliegtuig.
ANTWOORD : Tankbonnen.

Ja, ik noem een aantal maar.
ANTWOORD : Totaal beeld ja klopt.

U heeft zelf de vrachtpapieren doorgespit, conclusie vliegtuig was niet over beladen eerder onder beladen en geen gevaarlijke lading.
ANTWOORD : Klopt.

U wist niet wat DMMP betekend toen u de lading papieren op 28 Augustus kreeg.
ANTWOORD : Correct.

De kamer had achteraf gezien, een begrijpelijke en duidelijke toelichting moeten eisen.
ANTWOORD : Achteraf gezien wel, ja.

De informatie van de minister was correct en volledig.
ANTWOORD : Klopt.

Naar uw mening heeft de minister alle wegen bewandeld om alle papieren boven water te krijgen.
ANTWOORD : Voor zover mij bekend ja.

De signalen vanuit de media waren vaak te suggestief, u hield het bij de feiten zoals u die zelf had onderzocht.
ANTWOORD : Correct.

De heer van Gijzel heeft zich naar uw mening te veel laten leiden door suggesties. De andere leden lieten zich onvoldoende leiden door de feiten.
ANTWOORD : Correct.

Het contact met collega commissieleden liep niet altijd vlotjes.
ANTWOORD : Dat is prachtig uitgedrukt voorzitter.

De signalen van gezondheid klachten waren als een sneeuwbal die langzaam steeds groter werd.
ANTWOORD : Jazeker.

U heeft hierover gesproken met uw collega uit de commissie VWS
ANTWOORD : Ik geef toe dat ik niet meer weet of ze daar vragen over geeft gesteld, ik meen me te herinneren dat ik daar met mijn collega daar over gesproken heb, maar ik kan dat voor u nakijken.

Aan het begin stond de partij van de arbeid en VVD fractie over dit dossier lijnrecht tegen over elkaar.
ANTWOORD : Ja.

Later had u hetzelfde doel, iets doen aan de gezondheidsklachten in de Bijlmer.
ANTWOORD : Ja, is correct.

U noemt het een politiek probleem, dat de gezondheidsklachten zo laat zijn opgepakt door de kamer.
ANTWOORD : Kan u dit nog een kaar herhalen?

U noemt het een politiek probleem, dat de gezondheidsklachten zo laat zijn opgepakt door de kamer.
ANTWOORD : Ja, eigenlijk wel.

De beeldvorming rond het dossier maakt het onmogelijk om de feiten boven tafel te krijgen, ik kon het haast niet goed doen.
ANTWOORD : Absoluut.

Het gezondheidsonderzoek is te laat van start gegaan.
ANTWOORD : Correct.

Uw inspanning in het dossier was maximaal.
ANTWOORD : Kon niet meer.

Ik dank u wel, ik verzoek de griffier de heer Keur uit te geleiden. Ik schors de vergadering voor drie minuten.