"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Dhr. W. Iwema Bakker.

Geboortedatum: 02-07-1934
Beroep: Crisis Centrum EG Amsterdam
Hoogst verantwoordelijk GG&GD Adam
Verhoordatum: 10 Februari 1999
Verhoortijd: 15:17-15:59


Om plus minus 22:00 uur op de avond van de ramp, plus minus zijn de niet Amsterdamse Ambulances naar huis gestuurd.
ANTWOORD : Klopt.

Het is niet uitgesloten die ambulance personeel van buiten Amsterdam niet actief op de Rampplek aanwezig zijn geweest.
ANTWOORD : Ik moet even

Ik licht het toe, we hebben zo straks gesproken dat deze mensen lang moesten wachten,
ANTWOORD : Ja.

In de rij en dat niet uitgesloten is dat deze mensen uit hun auto zijn gegaan, de auto op slot hebben gedaan en zelf eens ter plekke zijn gaan kijken wat er precies gaande was.
ANTWOORD : Waarbij om die tijd dat ze de opdracht kregen om naar huis te gaan de politie toch redelijk het terrein afgezet had, maar met hun uniform, misschien zijn ze er door geslipt. Het is aannemelijk.

Nogmaals, het is niet uitgesloten die ambulance personeel uit de regio tussen 8 en 10 niet actief op de rampplek aanwezig zijn geweest.
ANTWOORD : Ja.

Binnen de GG en GD heeft een evaluatie plaats gevonden van de ramp, totaal zijn er 41 geregistreerde gewonden, wellicht is dit getal tot stand gekomen omdat misschien een aantal woningen niet bezet waren.
ANTWOORD : Het getal van 41 wil ik niet,

Zestien plus vijfentwintig gewonden.
ANTWOORD : Ja ja, eh twee dagen na de ramp is er nog eentje op een heel andere plaats met een botbreuk gevonden en die dus zei van de sprong dus, dan zou het er twee en veertig zijn.

De versnelling van de berging was onzorgvuldig.
ANTWOORD : Wat medisch betreft zou je zorgvuldiger hebben kunnen werken, maar om andere redenen waren argumenten om het wel te versnellen.

Ambulance personeel droeg geen witte pakken.
ANTWOORD : Neen.

Een of twee mensen van de GG en GD hebben naar aanleiding van de ramp en na afloop van de ramp de bedrijfsarts geraadpleegd.
ANTWOORD : Ja, klopt.

Er is geen hulp aangeboden van hogerhand voor de gezondheid problemen van het personeel.
ANTWOORD : Dat is niet juist, al het personeel heeft de mogelijkheid om naar de bedrijfsarts te gaan, dat is bekend gemaakt.

Neen, maar actief.
ANTWOORD : Actief? We hebben daar, eh, bekendmaking opgehangen op prikborden

Dat men naar de bedrijfsarts kon gaan, maar vervolgens men van hoger hand geen eigen hulp aangeboden, behalve de bedrijfsarts van uit de dienst zelf.
ANTWOORD : Ja.

Meneer Iwema Bakker, ik kom nu tot een slotsamenvatting die bij dit openbaar verhoor past die de heer Oudkerk zoëven nogmaals een keer uitdrukkelijk gesteld heeft, als de parlementaire enquête commissie honderd procent zeker zou zijn van de inhoud van de lading dan zou zijn de Minister van Volksgezondheid als eerste daar van op de hoogte brengen en zou vervolgens het AMC als daarover kunnen beschikken.
ANTWOORD : Ik denk, en andere ziekenhuizen, want ik bedoel we hebben het nu niet steeds over het AMC maar er zijn ook nog een aantal slachtoffers met onze lieve of, eh, de VS.

Dank u wel. Er komt een einde aan dit openbaar verhoor, ik verzoek de griffier de heer Iwema Bakker uit te geleiden.