"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Dhr. W.A. Ewoldt

Geboortedatum: 11-11-1950
Beroep: Officier van dienst
Commandant Brandweer Schiphol
Verhoordatum: 17 Februari 1999
Verhoortijd: 14:08-14:19 
 

De conclusie van de commissie van overleg, het CVO was geen gevaarlijke stoffen.
ANTWOORD : Correct.

Informatie aan de alarmcentrale Schiphol heeft u het doorgegeven deze informatie en deze werd vervolgens weer doorgegeven aan de regionale meldkamer regionale brandweer en aan de wagens die van u, in opdracht van u van schiphol onderweg waren naar de rampplek.
ANTWOORD : Ja.

U heeft geen contact gehad met de heer Ernst, telefonisch en als de heer Ernst contact had gezocht met de brandweer van schiphol dat moet dat met u zijn geweest.
ANTWOORD : Dat lijkt mij voor de hand liggend ja.

Ik dank u wel. Daarmee is een eind gekomen aan dit openbaar verhoor. Ik verzoek de griffier de heer Ewoldt uit te geleiden, en ik schors de vergadering voor vijf minuten.