"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Dhr. J.A.M. Diepenbrock

Geboortedatum: ??-??-????
Beroep: Havenmeester,
Voorzitter Commissie van Overleg
Verhoordatum: 17 Februari 1999
Verhoortijd: 13:30-15:08

 
 

Tussen kwart voor zeven en tien voor zeven was het CVO voltallig bij elkaar.
ANTWOORD : Dat is juist.

Er zijn geen vragen over de inhoud van de lading van het vliegtuig gesteld.
ANTWOORD : Er zijn geen vragen over gesteld, er is door AG een mededeling over gedaan.

In een volgende samenvatting, over de inhoud van de lading zijn er geen verdere vragen gesteld. Medewerker van AG zegt vrij snel dat er geen Dangerous goods aan boord van het toestel waren.
ANTWOORD : Dat is juist.

De voorzitter, u de heer Diepenbrock verzoekt de heer Ewoldt van de brandweer dit door te geven naar de brandweer Schiphol.
ANTWOORD : Dat is juist, ja.

Het CVO commissie van overleg wordt om plus minus halfacht ontbonden.
ANTWOORD : Vijf over halfacht.

Het is u niet bekend of de papieren van Aero-Ground Service bij het CVO zijn gebleven.
ANTWOORD : Dat is juist.

Aan de tafel bij het CVO zit AG service naast de rijkspolitie, de mogelijkheid kan aanwezig zijn dat de papieren rechtstreeks zijn overgedragen.
ANTWOORD : Dar is juist.

Het CVO was niet aangesloten op het nationaal noodnet, dat was pas vanaf 1993.
ANTWOORD : Dat is correct.

De voorzitter, de heer Diepenbrock heeft geen contact gehad met de heer Ernst.
ANTWOORD : Dat is juist.

Er was geen misverstand over de lading binnen het CVO.
ANTWOORD : Althans, dat is niet besproken, dat is niet op de tafel geweest.

In de loop van de avond tijdens het CVO is de heer Smits President Directeur van de KLM. als toehoorder bij het CVO geweest, u weet niet meer of hij documenten heeft meegenomen.
ANTWOORD : U zegt President Directeur van de KLM , maar dat is van de luchthaven.

Schiphol, neem mij niet kwalijk. Van Schiphol.
ANTWOORD : En ik kan u niet met zekerheid zeggen of hij tijdens het CVO al aanwezig geweest is, in mijn herinnering is die iets later gekomen dan het sluitingsmoment van het CVO.

Als toehoorder.
ANTWOORD : Als toehoorder, inderdaad.

Het telefoonnummer 6012115 is het nummer van de duty manager en medewerker, normaal gesproken verbindt dat door als voor u van het CVO telefoon is verbindt hij met u door.
ANTWOORD : Dat is juist.

Dan zijn wij daarmee aan het eind gekomen van het openbaar verhoor. Ik verzoek de griffier de heer Diepenbrock uit te geleiden. ik schors de vergadering voor drie minuten.