"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Dhr. U. Danor

Geboortedatum: 21-04-1949
Beroep: Algemeen Manager El Al Nederland
Verhoordatum: 8 Maart 1999
Verhoortijd: 14:48-16:23

 
 

Tussen acht uur en halfnegen was ik op schiphol op 4 Oktober. correct?
ANTWOORD : Klopt.

Het verzoek om de papieren van de lading, de vlucht en het vliegtuig zelf, kwam al voor dat ik op kantoor was.
ANTWOORD : Dat klopt.

Ik heb gezegd alle relevante papieren mee te geven.
ANTWOORD : Dat klopt.

Op een van de vier getoonde foto, s meen ik de politieagent te herkennen die ik op 4 Oktober op kantoor heb gezien.
ANTWOORD : Dat klopt.

De papieren betroffen tussen de vijftig a honderd vel, ik heb ze zelf niet gecontroleerd wat door de politie is meegenomen.
ANTWOORD : De kopieën die bij in handen van El Al bleven, daarvan weet ik dat ze tussen vijftig en honderd vel waren.

Dus niet hoeveel er mee genomen zijn door de politie.
ANTWOORD : Dat heb ik niet gecontroleerd, ik heb ze ook niet geteld en ik heb het ook niet gezien hoeveel ze meenamen.

Op uw verzoek heeft de politieagent voor begeleiding gezorgd naar de rampplek.
ANTWOORD : Dat klopt.

Ik ben samen met de heer Weinstein en de heer Almozlino naar de rampplek gegaan zonder de politieagent Nix en zonder de heer Plettenberg.
ANTWOORD : Correct.

Wij kregen geen toestemming om op de rampplek zelf te komen om te kijken naar de cockpit en de mogelijke bemanning.
ANTWOORD : Het is niet een kwestie dat mij geen toestemming werd gegeven, je kon er niet bijkomen.

Op verzoek van de politie ben ik meegegaan naar het politiebureau voor het afleggen van een verklaring.
ANTWOORD : Correct.

Naast ons bezoek is alleen de ambassadeur van Israël nog op de rampplek geweest, er is niets meegenomen door ons.
ANTWOORD : Dat klopt.

Indien veiligheidsmensen van El Al op de rampplek zouden zijn geweest, had ik dat moeten weten.
ANTWOORD : Ik wil dat even corrigeren, als zij, als deze mensen door mij daar naar toe waren gestuurd dan had ik dat moeten weten, want dan waren zij daar in functie, maar of er.

U sluit niet uit dat zonder uw medeweten er mogelijkerwijs andere mensen er wel geweest zijn.
ANTWOORD : Het zou kunnen zijn dat iemand vanuit zijn eigen initiatief van uit een nieuwsgierigheid zich naar die plek heeft begeven.

U heeft geen verklaring voor datgene wat op de geluidsband van de politie staat. Over de veiligheidsmensen.
ANTWOORD : Ik heb geen flauw benul.

Er was voor mij geen aanleiding om aan het onderhoud van dit toestel te twijfelen.
ANTWOORD : Dat klopt.

Over de extra vluchten op 5 Oktober 1992 ben ik niet op de hoogte.
ANTWOORD : Dit klinkt niet zoals ik dat probeer te zeggen, ik wil u zeggen, ik heb zo wie zo daar geen informatie over, ik heb geen informatie over dat soort vluchten met die vracht. Ik ga daar niet over. Ik heb nooit over dat soort informatie beschikt. Ik hoefde dat ook niet.

U heeft volgens de rampen procedure contact opgenomen met Tel Aviv en kreeg geen speciale instructies.
ANTWOORD : Dat klopt.

U heeft geprobeerd een oorzaak van de ramp te achterhalen, maar u heeft geen conclusies getrokken, u had geen bevoegdheden om onderzoek te doen.
ANTWOORD : Ik wachtte met de rest wat de specialisten hierover te berde zouden brengen.

U bent niet op de hoogte van gevallen van technici die overruled werden. Had u dat geweten dan had u ingegrepen.
ANTWOORD : Klopt.

Er bestaat radiocontact tussen veiligheid en de cockpit.
ANTWOORD : Op de grond.

Er zijn speciale afspraken tussen de Nederlandse autoriteiten en El Al die de veiligheid betreffen.
ANTWOORD : Dat klopt.

U weet niet van een ordner met vrachtpapieren van de AXG, als die er geweest zou zijn had die alleen kopieën kunnen bevatten, geen originelen.
ANTWOORD : Ik kan dat niet precies zo zeggen, ik wil u zeggen dat wij de originele documenten aan de politie hebben overhandigd, dat wil zeggen, alle originele documenten maar dat is wat ik weet. Als daar nou in zo een ordner als die er al was, ook nog een origineel document zich bevindt dan heeft de politie of daar de kopie van, of dat document is niet gekopieerd.

Maar normaal worden op verzoek alleen de originele afgegeven.
ANTWOORD : Dat klopt.

U bent in hangar acht op schiphol geweest op 7 Oktober 1992 met een Israëlische vertegenwoordiging.
ANTWOORD : Met een Israëlische wat?

Vertegenwoordiging, vertegenwoordiging.
ANTWOORD : O.

Delegatie.
ANTWOORD : Delegatie. Er was een delegatie van de onderzoekscommissie, en ik ben niet helemaal zeker dat het op 7 Oktober was, ik geloof dat het op 7 Oktober was.

Daarna nog drie keer, iedere keer met andere delegaties.
ANTWOORD : Ongeveer drie keer.

U heeft niet speciaal gezocht naar de cockpit voicerecorder.
ANTWOORD : Nee.

Wij waren in onze gewone kleren in hangar acht.
ANTWOORD : Dat klopt.

De gewone bedrijfskleding van grondpersoneel van El Al is een blauwkleurig uniform. Geen witte overalls.
ANTWOORD : Dat zijn de mensen die een blauwkleurig uniform dragen die aan het werk zijn met de passagiers. Ik weet niet wat voor kleur overall de onderhoud mensen dragen als die al een overall dragen.

Ik dank u de heer Danor voor de beantwoording van de vragen. Wij zijn gekomen aan het einde van dit openbaar verhoor. Ik verzoek de griffier de heer Danor uit te geleiden en sluit de vergadering.