"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Dhr. Dhr. A.H. Caron

Geboortedatum: 26-12-194
Beroep: Hoofdinspecteur Rijksrecherche
Verhoordatum: 10 Februari 1999
Verhoortijd: 13:30-14:19Het eerste onderzoek had een tijdslimiet.
ANTWOORD : Ja

Er was politieke druk door middel van kamer vragen.
ANTWOORD : Ja

Door een journalist Heijboer werden getuigen aangeleverd.
ANTWOORD : Later.

U bent niet gehinderd in uw werk.
ANTWOORD : Nee

Fact finding, dus geen strafrechtelijk onderzoek.
ANTWOORD : Correct.

Omdat geen strafrechtelijk onderzoek kon worden ingezet was El Al niet gedwongen om mee te werken.
ANTWOORD : Dan zou het een strafrechtelijk onderzoek hebben moeten zijn, waar een gerechtelijk vooronderzoek sprake was, en dan was het aan de rechter commissaris geweest om die mogelijkheid te hanteren, niet aan mij, maar wel in het proces.

Er was geen echt onderzoekplan.
ANTWOORD : Gaande het onderzoek is het wel dus gegroeid.

Maar niet bij aanvang van het onderzoek.
ANTWOORD : Nee, omdat het een heel kort onderzoek, aanvankelijk zou zijn.

Het onderzoek is vooral gericht en geweest via horen van getuigen.
ANTWOORD : En ook het bezoeken van een aantal instituten.

Het aantal getuigen is ten opzichte van alle getuigen van de ramp gering.
ANTWOORD : Nou, dat wil ik niet onderschrijven, ik vindt het voor vooronderzoek dat toen door mij is ingesteld met dat team, een zeer respectabel aantal getuigen wat we zes jaar na dato nog bereid hebben gevonden daar een zo degelijke verklaring over af te leggen.

Meneer Caron, U vindt dat de juiste getuigen zijn gehoord.
ANTWOORD : In ieder geval de getuigen die ons toen bekend waren.

De opdracht die u had ging vooral over witte pakken, en niet zo zeer over andere delen van de opdracht.
ANTWOORD : Nee, ze hebben er een belangrijk deel van uitgemaakt, maar de andere onderzoek opdrachten zijn evengoed meegenomen, er is ook veel aandacht aan besteed.

Er is voor u geen reden om te twijfelen aan de getuigenissen.
ANTWOORD : Nee

De getuigenissen die u heeft afgenomen zijn niet naast logboeken gelegd.
ANTWOORD : Nee.

Er heeft dus geen verificatie plaats gevonden
ANTWOORD : Nee.

U vond het niet nodig om meer tekeningen te maken dan diegene u heeft laten maken.
ANTWOORD : Nee.

En u heeft geen relatie kunnen leggen tussen witte pakken en helikopters.
ANTWOORD : Nee.

Door tijdgebrek bent u niet achter het geheim telefoon nummer in Frankrijk aan gegaan.
ANTWOORD : JA

U had meer antwoorden willen krijgen van EL AL.
ANTWOORD : In ieder geval een.

De Rijksrecherche was niet geaccrediteerd voor het onderzoek bij de ambassade van Israël.
ANTWOORD : Ja.

U bent voor uzelf er niet van overtuigd en weet niet of en hoeveel mensen er in witte pakken er geweest zijn.
ANTWOORD : Ik ben er niet van overtuigd, maar van het tegendeel evenmin.

van het tegendeel evenmin.

Ik dank u wel meneer Caron, ik beëindig van dit openbaar verhoor en verzoek de griffier de heer Caron uit te geleiden.


Disclaimer