"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer


Het verhoor van:
Dhr. A.S. Keverling Buisman

Geboortedatum: 29-04-1944
Beroep: E.C.N. Uranium Expert
Verhoordatum: 4 Maart 1999
Verhoortijd: 09:34-10:38

 
 

In Oktober 1993 hoorde u voor het eerst over verarmd uranium in de El Al Boeing.
ANTWOORD : Dat is correct.

Uranium is licht radioactief inademing kan gezondheidschade opleveren.
ANTWOORD : zeker.

De notitie ten behoeve van de stadsdeelraad zuidoost was geen onderzoek, was slechts een weergave van kennis over verarmd uranium op dat moment en werd neer geschreven op anderhalf A4.
ANTWOORD : Klopt ja,

In deze notitie is bij gebrek aan gegevens geen relatie gelegd met de brand op 4 Oktober1992.
ANTWOORD : Geen specifieke relatie.

U betreurt het dat de notitie door verschillende instanties als het ECN onderzoek is gebruikt.
ANTWOORD : ja, dat is waar.

De raad van de luchtvaart heeft mij nooit geraadpleegd met betrekking tot de gevolgen van verarmd uranium.
ANTWOORD : Dat is correct.

Er is verarmd uraniumstof in hangar acht aanwezig geweest, door aanwezigheid van de resten van de Boeing.
ANTWOORD : ja.

Inademen van uraniumstof heeft naar verwachting plaatsgevonden.
ANTWOORD : Ongetwijfeld.

U onderschrijft dat ook na zes jaar na dato nog stofdeeltjes op richels etc. in hangar acht aanwezig kunnen zijn.
ANTWOORD : Dat is waar.

De mensen die in hangar acht de weken na de ramp ter plekke hebben gewerkt hebben een verwaarloosbaar risico gelopen.
ANTWOORD : Zeker.

Ook bij langere blootstelling zoals de heer van Os is hogere blootstelling dan acceptabel onwaarschijnlijk.
ANTWOORD : Zeker.

Niet alle maatregelen zijn genomen om de straling risico, s zo laag mogelijk te houden.
ANTWOORD : Eh, nee dat klopt, ja sorry dat klopt.

Zoals de hangar gereinigd is onder andere door middel van bezems is een onverantwoorde methode.
ANTWOORD : Ja.

Uranium is na zes jaar niet meer aan te tonen in het lichaam, noch in de feces, noch in de longen.
ANTWOORD : Dat ben ik met u eens.

De drie groepen die mogelijk in contact zijn geweest met verarmd uranium, mensen op de rampplek, mensen die wrakstukken in hangar acht hebben opgepakt, als wel mensen die daar langer mee in aanraking zijn geweest, hebben een risico gelopen dat beneden de norm ligt die daar voor geldt.
ANTWOORD : Dat is waar.

Mededelingen dat verarmd uranium in het toestel hadden gezeten, hadden bekend moeten worden gemaakt aan de mensen die op der rampplek gewerkt hebben.
ANTWOORD : Dat klopt.

Ik dank u wel. Ik verzoek de griffier de heer Keverling Buisman uit te leiden nadat ik hem het stukje verarmd uranium wat ik van hem heb mogen lenen weer terug geef en ik schors de vergadering tot kwart voor elf.


Disclaimer