"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151 . . SDN . . Heijboer

Het verhoor van: Dhr. C. te Broekhorst


Het verhoor van:
Dhr. C. te Broekhorst

Geboortedatum: 11-10-1946
Beroep: Commandant Brandweer
Verhoordatum: 10 Februari 1999
Verhoortijd: 10:58-11:57


Er zijn op de avond van de ramp uitsluitend signalen gekomen dat er geen gevaarlijke stoffen aan boord van het vliegtuig waren.
ANTWOORD : Dat klopt.

Het stand bij staan van het R.I.V.M meetwagen was mij niet bekend.
ANTWOORD : Nee, staat mij niet voor de geest nee.

Er is rond halftien voor het eerst gemeten naar gevaarlijke stoffen, de metingen waren negatief, geen gevaarlijke stoffen.
ANTWOORD : Absoluut, althans voor dit soort metingen.

Er is die avond geen metingen verricht naar dioxine.
ANTWOORD : Nee.

U heeft uw personeel die gezondheidsklachten hadden, naar aanleiding van de bijlmer ramp verwezen naar de bedrijfsarts.
ANTWOORD : Correct.

Er zijn volgens de bedrijfsarts vele directe gezondheid klachten bij de brandweer personeel naar aanleiding van de ramp.
ANTWOORD : Zijn niet vast gesteld door de bedrijfsarts.

Er waren geen instructies voor brandweer personeel met betrekking tot het melden van specifieke onderdelen van het vliegtuig wrak zoals de cockpit voicerecorder.
ANTWOORD : Nee, niet in die zin van honderd procent zo gaan zoeken en zo worden de stukken weg gelegd.

Er was een nazorg plan voor brandweer personeel.
ANTWOORD : Er was niet een vast plan, er is aan nazorg aandacht besteed, maar er was niet een vast omlijnd plan.
Geen vast omlijnt nazorgplan.

De aanwezigheid van verarmd uranium aan boord van het vliegtuig werd pas na plus minus een jaar bekend.
ANTWOORD : Was bij mij pas later bekend. Dat klopt.

Er is 's nachts zeker niet zeker sneller geborgen dan overdag, eerder langzamer.
ANTWOORD : Dat klopt ook.

Mededelingen over afdrukken en as resten van mensen van vrijwillige brandweer lieden, die mij dat medegedeeld hebben, was mij niet bekend.
ANTWOORD : Correct, staat mij niet voor de geest nee. Dat klopt.

Er is met de RLD niet gesproken over een versnelling van de berging.
ANTWOORD : Nee.

Ik dank u wel.

Dan is daarmee een einde gekomen aan dit openbaar verhoor en ik verzoek de griffier de heer te boekhorst uit te geleiden.