"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
aan het einde van ieder openbaar verhoor

bijlmerramp/bylmer00.htm"> Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Kamerzetel 151 . . Doemvlucht <==> SDN . . Heijboer

Het verhoor van de heer J.E.M. Bloemen


Het verhoor van:
Dhr. J.E.M. Bloemen

Geboortedatum: 14:09-1962
Beroep: Piketofficier Rijkspolitie Luchtvaart
Verhoordatum: 17 Februari 1999
Verhoortijd: 16:03-16:43

 

U verklaart dat de heer Niks van u de opdracht heeft gekregen alle vrachtdocumenten bij El Al op te halen.
ANTWOORD : Correct

U heeft samen met een aantal andere mensen van de dienst Luchtvaart dus in overleg bepaalde acties uitgezet.
ANTWOORD : Dat is correct.

Doel van het ophalen van de vrachtdocumentatie was de basis te leggen voor het strafrechtelijk onderzoek en het luchtvaartonderzoek.
ANTWOORD : Dat is correct.

U kunt zich niet exact herinneren wat de heer Nix u terug gekoppeld heeft uit het CVO.
ANTWOORD : Niet woordelijk.

In formele zin was de heer Maurer uw baas maar vanwege de overgangsfase had de heer Pinkkaart de leiding.
ANTWOORD : Dat is correct.

U heeft kort contact gehad met de heer Maurer.
ANTWOORD: Dat is correct.

De heer Maurer heeft zich niet met operaties bezig gehouden.
ANTWOORD: Niet specifiek, dat is correct.

U heeft op de avond van de ramp samen met anderen naar de vrachtdocumentatie gekeken, de documenten hadden volgens u betrekking op de vracht, maar u had geen deskundigheid op dat gebied.
ANTWOORD: Die documenten hadden betrekking op de kist ja, en ik had geen specifieke kennis alleen, nee correct.

De papieren waar we zoëven over hadden zijn dezelfde avond naar BVOI gebracht.
ANTWOORD: Zover mij bekend ja, en dat is op basis van reconstructie.

Vracht en papieren zijn in dat geval de operationele papieren van de heer Nix volgens u.
ANTWOORD: De papieren van de heer Nix en ik voeg daar niks aan toe.

In uw ogen heeft de LVB goed gefunctioneerd.
ANTWOORD: Gezien de situatie heeft in mijn ogen de,

Sorry, de rijkspolitie.
ANTWOORD :De luchtvaart gezien de situatie heeft de Rijkspolitiedienst luchtvaart goed gefunctioneerd.

Dan zijn wij daarmee aan het einde gekomen van het openbaar verhoor. Ik verzoek de griffier de heer Bloemen uit te geleiden. Ik sluit de vergadering en door te gaan om halftien.

  SDN-rubrieken
  Bijlmer-enquête Actueel op 3 februari 1999 - Pierre Heijboer bij 2-Vandaag
  Doemvlucht, De verzwegen geheimen van de Bijlmerramp
  Pierre Heijboer eist schadevergoeding van Rijks Luchtvaart Dienst
  Een rustige aanloop zou worden naar het echte werk - Pierre Heijboer bij 2-Vandaag
  Doemvlucht, De verzwegen geheimen van de Bijlmerramp
  Bijlmer-enquête Actueel op 27 januari 1999 - Pierre Heijboer bij 2-Vandaag
  Klankbord voor slachtoffers Bijlmerramp
  Commentaar op de verhoren van de enquête over de Bijlmerramp
  Schadeclaim Bijlmerramp analoog aan het arrest van het Europees Hof EVRM
  Chronologisch overzicht van de brandweeractiviteiten in de eerste dagen rond de Bijlmerramp
  Sociale-Mede-Deel-Hoek - De sociale spreekhoek !!
  Dagelijks commentaar van Pierre Heijboer op televisie over de parlementaire enquête

  Terug naar het begin