Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
Bijlmer enquête . . . Kamerzetel 151 . . . Klankbord <===> SDN . . . Klokkenluider

Precies 5 1/2 jaar dat de Bijlmerbewoners zich zorgen maken om hun gezondheid


Het verhoor van:
Dhr. K.E. Beumkes

Geboortedatum: 31-01-1964
Beroep: Medewerker, Onderzoeker BVOI,
Bureau Vooronderzoek Ongevallen en Incidenten
Verhoordatum: 17 Februari 1999
Verhoortijd: 11:17-11:36


U bent via de luchtvaartpolitie opgepiept.
ANTWOORD : Ja.

Direct de heer Erhart gebeld, de heer van Rijssen plus de heer Beumkes moesten naar Hoofddorp gaan.
ANTWOORD : Dat is juist.

Rond, tussen zeven en halfacht bent u op het bureau aangekomen en was u als eerste aanwezig.
ANTWOORD : Dat is juist.

U kunt zich nog goed herinneren dat u opdracht had om internationale contacten te informeren.
ANTWOORD: Correct.

U kunt zich niet goed herinneren dat er een opdracht was over een gevaarlijke stoffenlijst.
ANTWOORD : Correct.

Die is wel te reconstrueren aan het transcript van de LVB wat bij de vracht documentatie bij El Al Wilde opvragen.
ANTWOORD : Indirect.

Indirect.

U kunt zich niet het telefoontje herinneren met de heer Weinstein om plus minus halfnegen aan de heer de Rooij, waarbij aan de heer de Rooij gevraagd was de vracht documentatie te halen.


ANTWOORD : Het telefoontje met de heer Weinstein dat kan ik mij niet specifiek herinneren. Correct.

Op het eind van de avond zijn de papieren in de brandkast gegaan.
ANTWOORD : Dat kunt u aannemen.

U kunt zich alles wat u verklaard heeft slechts herinneren op basis van reconstructie van vrij recente gegevens.
ANTWOORD : Nou, voor het grote deel wel ja.

In feite heeft u, en niemand van de RLD de lading zo snel mogelijk op gevraagd.
ANTWOORD : Ik kan alleen voor mijzelf spreken.

Dan vraag ik het alleen specifiek voor u.
ANTWOORD : Ja, correct dat is voor mij zelf is dat correct.

Dan is daarmee een eind gekomen aan dit openbaar verhoor. Ik verzoek de griffier de heer Beumkes uit te geleiden en schors de vergadering voor twee minuten.