"Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij SDN...!!"

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer
Bijlmer enquête . . . Kamerzetel 151 . . . Klankbord <===> SDN . . . Klokkenluider


Het verhoor van:
Dhr. J.G.M. Alders

Geboortedatum: 15-02-1944
Beroep: (ex-)Minister van V.R.O.M
Verhoordatum: 11 Maart 1999
Verhoortijd: 14:29-15:33

 
 

De automatische inzet van de RIVM meetwagen bij grootschalige ongevallen c.q. rampen is nog niet wettelijk geregeld.
ANTWOORD : Correct.

Een RIVM meetwagen kan precieze metingen verrichtten dan de brandweer.
ANTWOORD : Correct.

Meten met regenbuisjes is erg grof.
ANTWOORD : Ja.

Een jaar na de ramp was u voor het eerst op de hoogte van verarmd uranium.
ANTWOORD : Correct.

Dat uw ambtenaren wel op de hoogte waren vanaf 8 Oktober 1992 en dat niet is doorgesproken met u was een grote misvatting.
ANTWOORD : Was een verkeerde inschatting, inschatting niet zo zeer vakmatig als wel vanuit de maatschappelijke betekenis.

Er was geen enkele aanleiding om met betrekking tot ontsmetting van hangar acht specifieke adviezen af te geven.
ANTWOORD : Op dat moment met de toen voorliggend materiaal is dat correct.

Het rapport van RIVM en ECN gaven geen aanleiding om met CVS actief over de mogelijke gezondheid risico, s te overleggen.
ANTWOORD : Anders dan ik geantwoord heb.

U heeft in 1993 contact gehad met VWS over uranium.
ANTWOORD : Dat is de aanvulling, correct.

De risico, s van verspreiding zijn volgens u verwaarloosbaar.
ANTWOORD : Ja.

U zag daarom geen aanleiding om VWS intensief te betrekken.
ANTWOORD : Anders dan, nee.

U zag geen aanleiding zelf onderzoek te verrichtten.
ANTWOORD : Ja.

Diepgaand zoeken had geen zin, je zou het toch niet vinden.
ANTWOORD : Diepgaander dan het onderzoek dat had plaatsgevonden ja.

Op het gebied van bodemverontreiniging door kerosine, asbest in het puin van de flat verontreinigd stof in de omringende flats heeft het ministerie in de tweede lijn gereageerd.
ANTWOORD : Conform de taak ja.

Eerstelijns bevoegdheid lag elders.
ANTWOORD : Ja.

U vraagt zich achteraf af of er ten aanzien van de volksgezondheid en het milieu wel adequaat gereageerd is door de ministeries.
ANTWOORD : Geredeneerd vanuit de positie van de betrokkenen.

Achteraf.
ANTWOORD : Ja.

Dank u wel, dan is daarmee een einde gekomen aan dit openbaar verhoor. Ik verzoek de griffier de heer Alders uit te geleiden. Ik schors de vergadering voor vijf minuten.