Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig

Samenvatting en conclusie van enquêtevoorzitter Th. Meijer

Bijlmer enquête . . . Kamerzetel 151 . . . Klankbord <===> SDN . . . Klokkenluider

Verhoor van cargo supervisor H. Aaij


Het verhoor van:
Dhr. H.F. Aaij

Geboortedatum: 15-05-1965
Beroep: Cargo Supervisor El Al
Verhoordatum: 17 Februari 1999
Verhoortijd: 09:21-10:15


Na de ramp heb ik slechts twee telefoontjes gepleegd, een met tel Aviv en een met de heer Chervin. ANTWOORD : Correct.

U weet niet meer wie om de gegevens van de notoc telefonisch heeft gevraagd.
ANTWOORD : Correct.

De notoc bestond uit zes bladzijden, bladzijde een New York -Amsterdam, bladzijde twee tot vijf New York-Tel Aviv, bladzijde zes Amsterdam-Tel Aviv.
ANTWOORD : Correct.

Bladzijde een van de notoc bevat explosieven, giffen, en bevroren gassen, deze zijn in Amsterdam uitgeladen.
ANTWOORD : Correct.

De notoc is wat betreft bladzijde twee tot en met zes door u gefaxt.
ANTWOORD : Zover ik mij weet te herinneren, ja.
De vracht documentatie voor de ingeladen 72 ton in Amsterdam was volledig bij mij op kantoor aanwezig, vanaf het moment van de ramp.
ANTWOORD : Correct.

Deze zijn door niemand bij mij opgehaald.
ANTWOORD : Ik heb geen documenten aan, ik kan mij niet herinneren dat ik documenten aan iemand of aan enige autoriteit beschikbaar gesteld heb.

De stem op het bandje, die we u zo even hebben laten horen herkent u als u stem, maar u kunt het telefoongesprek niet meer herinneren.
ANTWOORD : Ik meen mijn stem te herkennen en ik kan inderdaad het telefoon gesprek niet herinneren.

De mogelijkheid is aanwezig dat wat betreft het voorlezen van bladzijde een van de notoc, dit rechtstreeks vanaf het computerscherm heeft kunnen plaats vinden.
ANTWOORD : Die mogelijkheid bestaat.

De voorgelezen notoc aan de LVB had met name te maken met betrekking tot de uit- geladen stoffen.
ANTWOORD : Als ik me mag kan beroepen op het bandje, daar is wordt inderdaad alleen gesproken over de eerste bladzijde.

U kunt zich het gesprek met de heer Chervin niet meer herinneren.
ANTWOORD : Nee, ik neen.

Dan zijn wij daarmee aan het eind gekomen van dit openbaar verhoor. Ik verzoek de griffier de heer Aaij uit te geleiden. ik schors de vergadering tot tien voor half elf.