Actuele verslagen en commentaren om onwaarheden en ontbrekende vragen over de Bijlmerramp aan de orde te stellen

Brief aan Kamerlid van Gijzel over het niet nakomen van toezeggingen bij Bijlmer enquête

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151. . SDN . . Heijboer

Vereniging Betrokkenen Bijlmerramp nam met ongeloof kennis van compensatieplan

Betrouwbaarheid van de overheid...??Aan de heer R. van Gijzel
Vliegenvangerlaan 5
2566 RM 'S-GravenhageDatum Woensdag 8 december 1999

Uw kenmerk Uitvoering motie Van Gijzel
Ons kenmerk DdH/EjW/JV
Onderwerp: Hulpfonds gedupeerden BijlmerrampGeachte heer van Gijzel,

Hoewel u terecht zou kunnen stellen, dat we na ruim 7 jaren na 4-10-1992 beter zouden moeten weten - en wellicht heeft u met die uitspraak ook misschien wel volkomen gelijk - hebben we als dagelijks bestuur van de Vereniging Betrokkenen Bijlmerramp met ongeloof kennis genomen van het concept van 17 november 1999 van de uitkeringsregeling Hulpfonds Gedupeerden Bijlmerramp.

Deze tekst van 17 november zou volgens de secretaris van het bestuur van de Stichting Hulpfonds Gedupeerden Bijlmerramp, ir. Zoontjes, door het kabinet zijn goedgekeurd. Wij hebben onze uiterste best gedaan, maar we kunnen niet begrijpen hoe deze tekst (die we voor u hebben bijgesloten) rijmt met de tekst van uw motie of met de tekst van de brief van de ministers Borst en Peper van 30 juni 1999.

Wie hier ditmaal de boel aan het vernachelen is geweest, weten we niet, maar deze tekst van 17 november is voor ons onacceptabel. In het bijzonder stuit ons tegen de borst:

  • dat de medische problemen zijn weggeschreven
  • dat de financiële problemen als zodanig niet meer bestaan
  • dat het weer gaat om de mensen met de problemen van mensen bij wie het tussen de oren zit, mensen met psychosociale problemen.

We kunnen ons dit niet verbeelden; we wijzen u daarvoor alleen maar naar artikel 5, in het bijzonder lid 3 en de toelichting daarop. We zouden ook kunnen zeggen: het AMC - drama - onderzoek "revisited".

Zoals gezegd, wanneer er een regeling had gelegen die qua tekst en intentie overeenkomend met de kamerbreed aanvaarde door u ingediende motie, hadden wij graag een rol gespeeld bij de uitvoering door de stichting van de uitvoeringsregeling. Onder de gegeven omstandigheden zien wij geen mogelijkheden regulerend op te treden ten behoeve van enerzijds het uitvoeringsprogramma en anderzijds de belangen van onze leden, bewoners, hulpverleners en medewerkers van diverse hulpbedrijven en instellingen.

Het bestuur van de VBB hoopt, dat u op korte termijn in actie kunt komen. Naar wij begrepen hebben, zal het bestuur van de stichting i.o. op 20 december bijeen komen om een aantal zaken te formaliseren. Voor de goede orde geven wij u nog eens het standpunt van ons weer. Het is gebleken, dat veel kosten gemaakt zijn door personen die al sinds jaar en dag slachtoffer zijn van of zich betrokken voelen bij de Bijlmerramp. Onder de slachtoffers scharen wij zowel bewoners als hulpverleners zoals beroepsbrandweer, politiemensen en ambulancepersoneel, zowel van Amsterdam als van buiten Amsterdam afkomstige diensten alsook vrijwillige hulpverleners zoals vrijwilligers van de regionale Brandweer Amsterdam, leden van de SIGMA-teams, vrijwilligers van het leger des Heils. Echter, onder hulpverleners verstaan wij zeker ook werknemers van kraanbedrijven, werknemers van sloopbedrijven, werknemers van beveiligingsbedrijven en werknemers van schoonmaakbedrijven.

Verder een beperkte groep mensen die al jaren bezig zijn om hulp te bieden, de waarheid boven tafel te krijgen. Wij geven u slechts de namen van 2 personen die enorme kapitalen uit eigen vermogen en inkomen hebben gestoken in dit dossier, te weten de heer H. van de Beld (o.a. lid van de werkgroep Vliegverkeer Bijlmer, maar ook als geheime sponsor van vele acties gericht op de gezondheid van Bijlmerbetrokkenen. En de heer L. Bertholet (soms overijverig, soms in de overdrive) maar dankzij zijn ijzeren vasthoudendheid toch veel bereikte en immer een steun bij pogingen van betrokkenen hun positie duidelijk te maken en hun armoedige gezondheid aan de kaak te stellen.

En wat dacht u van het sloopbedrijf dat met de handen in het haar zit vanwege enkele doodzieke werknemers en zich daar zo beroerd onder voelt dat zij de VBB al met enige duizenden guldens gesponsord heeft zonder enige reclamebehoefte of noodzaak tot wederdienst.

Mocht u over enigerlei aandachtspunten van het voorgaande nog een vraag hebben, dan zijn wij graag bereid u nadere informatie te verschaffen, hetzij schriftelijk hetzij in een persoonlijk gesprek.

    Hoogachtend

    Evert Jan Wallenburg, voorzitter