Wie nog denkt dat wij in een vrij en democratisch land wonen, loopt met oogkleppen op !!

In een rechtsstaat heeft een ieder recht op toegang tot een onpartijdige rechter

Europese Grondwet . . . . . SDN Homepage . . . . Klokkenluiders

Bezwaarschift van 'nugger' tegen uitsluiting compensatie zorgverzering

Het nieuwe Nederlandse zorgverzekeringstelsel blijkt in strijd te zijn met de Europese wetgeving. Het direct of indirect met staatssteun financieren van verzekeraars is per definitie niet toegestaan. Zie het interview dat Bram Snoek gaf aan de redactie van de Sociale Databank Nederland. Een kopie van het interview op cd-rom is toegestuurd aan de Europese Commissie. ( Klik op de foto )

Herstructurering Sociale Zekerheid in Nederland


Bezwaarschift van 'nugger' tegen uitsluiting compensatie zorgverzering

Hengelo: 03 januari 2006

Van A. Snoek en J.R. Snoek-Evers

Betreft: Bezwaar zorgtoeslag van een nugger.

Beschikkingnummer

Nugger = Niet uitkeringsgerechtigde.

Aan mevrouw J.R. Snoek-Evers is een zorgtoeslag toegekend van jaarlijks 1156 euro's is omgerekend en afgerond 97 euro's per maand. Deze zijn ook daadwerkelijk overgemaakt en dat is dus ook in orde en dus tekenen we daar ook geen bezwaar tegen aan.

Waar we wel bezwaar tegen maken is het feit dat A. Snoek geen zorgtoeslag heeft ontvangen en ook geen beschikking heeft gehad. Wij stellen dat ook hij daar recht op heeft omdat ook voor hem nu extra veel geld iedere maand betaald moet worden, immers anders pleegt hij volgens de nieuwe wet een strafbaar feit en dat willen we niet.

Om dit strafbare feit niet te plegen, en zich toch te kunnen verzekeren hebben we besloten om ons enerzijds zo goedkoop mogelijk te verzekeren, maar dat dan wel tweemaal, want dat kan nu niet anders met meer een enkele zorgtoeslag. Dat is dus niets bijverzekeren en ook 2x 500 euro's eigen risico. Dat alles betekent dan wel dat wij de financiële klappen krijgen, het is immers ons risico geworden. Dat hebben we zo niet gewild, maar wat moeten we dan?

Omdat hij als volwassene geen kind is is hij ook niet gratis meeverzekerd en dus moet er ook voor hem apart betaald worden als nugger. Fundamenteel gaat het niet aan dat er maar éénmaal de zorgtoeslag wordt uitgekeerd, aan J.R. Snoek-Evers, omdat er maar één uitkering is, immers er moet wel structureel voor twee natuurlijke personen worden betaald.

In afwachting van de behandeling van dit bezwaar tekenen,

Hoogachtend

A. Snoek                                                                     J.R. Snoek-Evers