23 oktober 2010

Velen kwamen ! Zie de uitnodiging en het persbericht

Een bevrijdingsfeest is altijd een plezierige aangelegenheid, omdat dan de bevrijding van een onrechtmatige bezetting of het eind van een vervelende periode wordt gevierd. Voor buitenstaanders is het belangrijk te weten welke bevrijdingen op 23 oktober 2010 vanaf 10.00 uur in EuroStaete aan de orde komen. Deze link geeft u informatie over het ontstaan van EuroStaete en de harde strijd die het tot dusver heeft moeten voeren.

Allereerst de bevrijding van de veel te dure energie

Klik voor een grotere figuur Hiervoor in de plaats biedt EuroStaete aan al zijn uitwoners gratis de techniek voor vrije energie voor verwarming als wel vervoer aan. Deze apparaten zijn voorhanden doch mogen nog niet worden gemaakt en zal het nog even duren voordat de uitwoners hiermee gratis energie kunnen krijgen. Heb geduld, het komt er aan. In de tussentijd kan gemeld worden dat in Nederland 200 keer de hoeveelheid aardgas van de grootte van Slochteren is gevonden. Hiermee is Nederland gedurende 1000 jaar (in woord: duizend) voorzien van voldoende aardgas.

De druk om nieuwe energiebronnen aan te boren is daarom niet meer zo groot. Gezien deze enorme hoeveelheid aardgas zouden de olie en vooral gasprijzen naar beneden kunnen en de o zo dure subsidievretende windenergie kunnen worden verbannen. Dat gebeurt niet. In tegendeel de olieprijzen blijven maar stijgen en wordt onze horizon vervuild met steeds meer te dure windmolens. http://www.sdnl.nl/nulpunt/nulpunt-energie.htm"> Vrije energie

De CO2 uitstoot in leven geroepen om hier veel geld aan te verdienen, warmt niet de aarde op omdat deze nu aan het afkoelen is. Om permanente stijging van de olieprijs te stoppen werkt EuroStaete aan apparatuur waarmee elke uitwoner zelf zijn eigen energie zonder CO2 uitstoot kan opwekken.

Bevrijding van de rente
geld door schuldenIn alle spullen en diensten die wij kopen zit gemiddeld zo’n 40% rente verwerkt. Schaffen wij deze rente af, dan wordt alles in samenhang met de vrije energie ongeveer een derde goedkoper. Door het verplicht moeten betalen van rente wordt per dag wereldwijd enorme bedragen aan geld in de vorm van rente bij de banken binnengebracht. Dat is zoveel geld, dat de banken niets anders met dit geld doen, dan het vernietigen.

U leest het goed. Per dag vernietigen banken honderden miljarden euro’s aan geld om de vraag naar geld groot te houden. Aan de ene kant creëren banken compleet nieuw geld bij leningen onder krediet, dat zij aan de andere kant bij het aflossen samen met de rente volledig vernietigen. Op deze wijze blijft het geld schaars en blijven wij economische slaven van de banken die in handen van enkele families zijn, die ook in het bezit zijn van de oliemaatschappijen met hun te dure olie.

Bevrijding voor de 20-urige werkweek

Met gratis vrije energie en renteloze leningen houden wij aan het eind van de maand ca. een kwart van ons geld over. Gezamenlijk zouden wij ook kunnen beslissen om niet méér dan 30 uur te moeten werken, zo als nu het geval is, maar slecht 20 uur. Veertig uur blijven werken mag, maar het hoeft niet. Door ook gezamenlijk te beslissen, dat wij elkaar niet meer bezig houden met onzinnige bezigheden, veelal door nutteloos werk van ambtenaren en politici opgelegd, kunnen wij die 20 uur aan werk nuttiger besteden. In die twintig uur presteren wij dan meer aan wenselijke zaken dan thans in veertig uur met hulp van niet optimaal functionerende overheidsfunctionarissen.

Leugenvrije rechterlijke uitspraken, Tribunaal, virtuele gevangenis

Het ontmantelen van het grote juridische bolwerk, wereldvreemd, in zichzelf gekeerd, geheel in dienst van het grote geld en niet adequaat optredende overheden, veelal tegen dKlik voor een grotere figuure burger gericht, is de grootste en moeilijkste hobbel, die wereldwijd moet worden overwonnen. Deze overwinning is noodzakelijk voor ons welzijn en onze welvaart. Wanneer in Nederland vanaf nu de simpele eis aan een rechterlijke procedure wordt gesteld, dat advocaten en rechters tijdens het gehele proces niet meer mogen liegen en bedriegen, dan zouden rechtszaken aanmerkelijk sneller, goedkoper en eerlijker plaatsvinden. De Sociale Databank Nederland heeft berekend dat leugenvrije procedures minimaal 1 miljard euro per jaar besparen. EuroStaete komt op een veelvoud uit, omdat ook de fiscaal aftrekbare proceskosten de bedrijfswinsten ten goede komen. De verhoogde levensvreugde van burgers die door justitionele fraude en getreiter voor hun gehele leven niet meer kapot worden gemaakt, is hierin nog niet verdisconteerd. De simpele eis van geen leugens tijdens een rechterlijke procedure is bij wet en Grondwet verplicht, maar is in Nederland en ook wereldwijd nu nog een brug te ver.

Een feest vieren op 23 oktober 2010 omdat wij dit doel al zouden hebben bereikt, is daarom prematuur. Daarom wordt op die dag een Tribunaal opgericht met als doel enkele dubieuze rechterlijke zaken opnieuw door een aantal deskundigen te laten bekijken en recht te laten spreken, zoals dat bij wet geregeld behoort te zijn. Alle rechterlijke dwalingen kunnen helaas niet worden behandeld, want dat zijn er te veel. Recidiverende overtreders van het recht komen hierbij in een virtuele gevangenis van EuroStaete totdat hun straf is uitgezeten met een excuus naar de slachtoffers van hun juristerij en dwaling; en een aanvaardbare schadevergoeding. De uitwoners kunnen op deze wijze snel bekijken of zij daadwerkelijk door een onafhankelijke rechter en een integere advocaat zijn geholpen. Het tribunaal en de virtuele gevangenis worden voor deze doelen op 23 oktober 2010 op EuroStaete opgericht. Vergis u niet in de serieuze doelstelling. Van ludieke actie is totaal geen sprake. De reacties uit de bevolking die er mee te maken hebben gehad zullen ook verblinde magistraten en advocaten de ogen openen.

Menselijk kapitalisme, welzijn, vrede en een onafhankelijk internet

Winst maken mag mits een zo groot mogelijk groep mensen hier profijt van heeft en niet zo als nu een enkeling, die niet meer weet wat hij/zij met het vele geld aan moet dan gekke dingen te bedenken, zoals het voeren van oorlogen. Gelukkig komen steeds meer uitwoners tot het inzicht dat grote ondernemingen alleen tot doel hebben snel zeer veel winst te willen maken. Via kartelvorming en machtsmisbruik worden hierbij gigantische winsten behaald. Deze winsten gaan hoofdzakelijk naar die personen die ook al de banken en oliemaatschappijen in hun bezit hebben.

Deze grote en machtige maatschappijen willen winst op korte termijn en niet een duurzame Tesla coil ecologische samenleving. Duurzaamheid en ecologische belangen conflicteren vaak met hun jacht naar winst, waardoor deze zaken continu om zeep worden gebracht. Het onderdrukken van de uitvindingen van het genie Tesla kan als een grote fraude tegen de mensheid worden beschouwd. Tesla had de beschikking over vrije energie, die hij met alle mensen wilde delen. Hij hoopte hiermee dat geen oorlogen en honger meer nodig waren, omdat ieder het daarna goed had. De op een na rijkste bankdirecteur ter wereld stak hier een stokje voor en ruïneerde Tesla. Honderden geldcrisissen, hongersnoden, oorlogen, uitbuitingen, onderdrukkingen en slavernij zouden de wereld de laatste 100 jaar bespaard zijn gebleven als Tesla zijn taak: het geven van vrij energie aan de wereld had mogen volbrengen. Letten wij als uitwoners niet goed op, dan zou de geschiedenis zich de komende honderd jaar kunnen herhalen.

Iedereen een basisinkomen


Een basisinkomen voor alle uitwoners bevrijdt iedereen van de druk continu te moeten presteren. Als wij in onze samenleving die taken verbannen die nutteloos zijn en ons focussen op duurzaamheid dan hoeft slechts weinig te worden vernietigd. Er wordt een gigantische massa rommel gemaakt, die zo kort  mogelijk mee mag gaan, anders is de winst voor de multinationals niet groot genoeg. Goede landbouw met een eerlijke prijs voor de landbouwproducten kan een veelvoud aan uitwoners, dan die thans op aarde zijn, voeden. Hierbij hoeft niemand meer honger te lijden en eerder moeten wij waken niet te dik te worden. Een basisinkomen met voldoende winst voor deze agrariërs garandeert voldoende goed voedsel voor wel zeventig miljard uitwoners is ooit eens uitgerekend. Of dat wenselijk is staat te bezien.

Verenigt u voor een onafhankelijk internet

Om te zorgen dat wij alert zijn en blijven roept EuroStaete alle uitwoners op zich te verenigen met als doel een betere wereld te creëren dan de huidige, met als uitgangspunt gelijkwaardigheid. Dat houdt in dat iedereen op de wereld meedeelt in de geweldige rijkdom die wij allen bezitten. Een van deze rijkdommen is onze kennis. Via Internet is deze kennis vrij toegankelijk en dat moet zo blijven.
Geruchten, wetten en maatregelen gaan de ronde dat de onafhankelijkheid van Internet ten dienste van het grote geld en macht (lees ook corruptie) zal worden ingeperkt. Om hier een halt aan toe te roepen plaats EuroStaete op 23 oktober op zijn grondgebied een symbolische antenne voor een blijvend vrij en onafhankelijk Internet. Deze antenne krijgt de naam Free Independent Internet for All, Always. Deze antenne wordt geplaatst door Wim Muller, die op die dag jarig is.

Theo Lalleman

Feest

Het bevrijdingsfeest wordt op 23 oktober 2010 door Theo Lalleman geopend met het planten van een bevrijdingsboom in de vorm van een eikel, die afkomstig is van de enige bevrijdingsboom die Nederland nog heeft. Deze bevrijdingsboom staat in Oisterwijk en krijgt eindelijk een waardige afstammeling in EuroStaete. De tweede boom (een beuk) wordt daarna door H.G. Beukeveld als oorspronkelijke oprichter van EuroStaete geplant, zodat hiermee een Beukeveld ontstaat. Hierbij geldt: wie de toekomst wil, plant een boom, wie vrede, welzijn en welvaart wil plant een Vredesboom.

Samen sterk en slim

Dr J.H.Th. de JongUitwoners aller landen verenigt U, is een variatie op de uitroep van wijlen Willem de Jong die met zijn laatste adem tot zijn kleinzoon riep: consumenten aller landen verenigt U. Met deze uitroep werd 180 jaar aan economisch inzicht doorgegeven. EuroStaete is verheugd dat op zijn Bevrijdingsdag de kleinzoon met de naam: dr. Sjef de Jong als Scrooge de eerste toespraak op EuroStaete houdt en deze opent met als titel: MONOPSONIE.

Iedere volgende spreker, die vanaf een zeepkist in het openbaar een toespraak van maximaal 15 minuten over een van de bovengenoemde onderwerpen wil houden, kan hiervoor contact opnemen met Rob Brockhus van de Sociale Databank Nederland. Precies na 15 minuten valt hierbij het doek over de spreker, waarna de volgende kan beginnen. Dr G.J.J. Beukeveld opent de sprekerssessie met een korte beschrijving over het ontstaan en voornamelijk het doel van EuroStaete. Zesendertig fraude zaken van de gemeente Coevorden rondom de kavel gelegen naast EuroStaete staan hierbij aan de basis van dit bevrijdingsfeest. Deze fraudes worden beperkt besproken, zodat iedereen met eigen ogen kan zien, dat de Nederlandse overheid geen enkel respect voor andermans spullen heeft.

Internationale behandeling van kanker m.m.v.  No Cancer Foundation

Het Oekraïense bedrijf SCIENTIFIC & TREATMENT CENTER FOR CANCER CURING PHOENIX

werkt ook via de Belgische stichting No Cancer Foundation. Steeds meer mensen (ook op jongere leeftijd) krijgen te maken met kanker als gevolg van het onnodig in het leefmilieu brengen van vele miljoenen kilogrammen kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroom VI in geïmpregneerd hout waaraan onze kinderen binnen lagere scholen, kindercrèches, recreatieparken e.d. massaal worden blootgesteld bij het spelen op kinderspeeltoestellen, in zandbakken, zwembadjes en eten van picknicktafels van geïmpregneerd hout. Dit verklaart dat sinds 2005 kanker doodsoorzaak één bij kinderen van 2 tot 12 jaar is in Nederland en België. Er gaan daarom steeds meer mensen kanker krijgen. In het jaar 2006 onderging Mr. Andrey Bogdan uit Oekraïne een studie op de Universiteit van Hasselt, deze in verband met het behalen van een doctoraat in Material Engineering. Daardoor heeft Erik Verbeek hem leren kennen en via hem zich voor het eerst verdiept in Flaraxin.
 
Stop! Het op deze wijze verspreiden van miljoenen kilogrammen kankerverwekkende stoffen als “arseenzuur” en chroom VI” in water, bodem, lucht, voeding en producten moet worden gestopt. Daarmee wordt het massaal krijgen van kanker voorkomen (kankerpreventie). De miljarden euro’s aan Europese subsidie dienen te worden  besteedt aan onderdrukte technologieën en medicijnen om onze planeet en het leven erop te reinigen, te zuiveren en te helen. Dat heeft No Cancer Foundation tot doel.

Erik Verbeek zag dan ook met leden ogen toe dat producten van plantaardige oorsprong, zoals Flaraxin, die in 90% van de gevallen effectief hun werk doen om tumoren te laten verdwijnen in Europa worden tegengewerkt. Hij begrijpt dat niet omdat dit product 10 tot 20 maal goedkoper is dan de huidig voorgeschreven chemobehandeling, hetgeen in de tijd van grote overheidsbezuinigingen met open armen zou moeten worden ontvangen. Dit des te meer de bij een chemobehandeling gebruikte chemicaliën tegen kanker kankercellen moeten doden waarbij de patiënt zelf net niet dood gaat. Daarna mag de patiënt zich weer herstellen en volgt een nieuwe kuur. Op deze wijze gaat de kankerpatiënt met zijn chemokuur door een zeer diep dal met meestal enige kans op genezing. Het doden van alle kankercellen vindt met deze behandeling niet altijd volledig plaats waarna de kans op een recidief groot is. Meestal is deze kanker agressiever dan de eerste en overlijdt de patiënt alsnog aan zijn kanker.

Met Flaraxin gebeurt dat niet. Flaraxin pakt de kanker op een geheel andere wijze aan. Flaraxin maakt de eigen interferon aan, stimuleert het eigen immuunsysteem en heeft de eigenschap dat daarna de kanker in veel gevallen volledig afbreekt. Hierbij werkt Flaraxin snel en heeft het bijna geen tot geen bijwerkingen. Dit was voor initiatiefnemer Erik Verbeek reden om op 28 juni 2010 in Hasselt “No Cancer Foundation” op te richten.

No Cancer Foundation maakt het mogelijk dat SCIENTIFIC & TREATMENT CENTER FOR CANCER CURING PHOENIX vanuit de Oekraïne het daar toegelaten Flaraxin over de gehele wereld kan toepassen. Omdat de landen van de Europese Unie dat niet ondersteunen verloopt dit binnen Europa erg moeizaam. EuroStaete kan hierin verandering brengen. De levering van Flaraxin vanuit EuroStaete aan de uitwonende wereldbewoners met een EuroStaete paspoort ligt juridisch veel gemakkelijker. Om die reden wil No Cancer Foundation de leveringen van Flaraxin via EuroStaete laten lopen en heeft EuroStaete besloten daaraan te willen meewerken.

Jikke JagerOverige reclame

De munten van EuroStaete zullen worden getoond waarbij de ontwerpster van deze munten mevr. Jikke Jager enkele van haar prachtige ontwerpen zal tonen. Deze bronzen beelden zijn te koop. De Werkgroep Nulpuntenergie toont een aantal van hun apparaten en de leden kunnen u het nodige over vrije energie vertellen. Ook bieden zij diverse spullen te koop aan. Een rommelmarkt via het meebrengen van je eigen kraam in welke vorm dan ook behoort tot de mogelijkheid. Hiervoor dient vooraf contact met de coördinator Theo Lalleman te worden opgenomen. Alle soorten reclame ter verbetering van de huidige wereld zijn welkom. Neem het mee.

Omdat geen van de aanpalende bedrijven, de gemeente Coevorden, gemeente Emlichheim, provincie Drenthe noch het Landkreis Niedersachsen dit bevrijdingsfeest wil sponsoren, zijn alle kosten voor EuroStaete, die met liefde alle bezoekers die dag gratis versnaperingen aanbiedt. Ook zijn een tweetal toiletten aanwezig. Deze staan op EuroStaete nabij de twee drielandenpunten. Voor voldoende parkeergelegenheid wordt gezorgd en als het moet kan een pendelbus uitwoners en bezoekers vanaf het station Coevorden naar EuroStaete en terug brengen. Wij maken voor een breed publiek er een interessante dag van met een scala aan onderwerpen, waarbij alleen het weer ons roet in het eten kan gooien of het ons een beetje moeilijker maakt.

Iedereen is en blijft gelijkwaardig en is hierbij uitgenodigd voor het Bevrijdingsfeest van EuroStaete en op EuroStaete.

Informatie: Informatie.

Iedere uitwoner die denkt iets nieuws voor EuroStaete te hebben kan contact opnemen via e-mail
eurostaete@eurostaete.eu of info@eurostaete.eu of via de invulformulieren van EuroStaete.

Home Muntstelsel van EuroStaete