Stg. Grondvest . . . . . SDN <====> Hg & EB Insitute . . . . Bellamy Stg.

Beraad voor Samenwerking en Cohesie

Beraad voor Samenwerking en Cohesie
p/a Piet Heinstraat 19, 6904 AL Zevenaar. www.besaco.nl

tel.: 06-10897675 of 0316-529748

Platform voor o.a.:
Stichting Grondvest, www.grondvest.eu; Bellamy Stichting www.edwardbellamy.nl; De Groenen: www.degroenen.info; Sociale Databank Nederland: www.sdnl.nl; B4FET: www.integer-consult.com;
   Sociale Volkspartij SVP

Bij het Nederlands Sociaal Forum in 2006 te Nijmegen werd uitdrukkelijk gesteld tegen ons als maatschappelijke organisaties om ook te kijken naar een politiek platform. De SVP is opgericht door Grondvest en de Bellamy stichting om in ieder geval de voorwaarden geschapen te hebben voor het geval organisaties die de wereld echt willen verbeteren een platform te geven. De SVP is een slapende politieke vereniging die zo nodig zo uit de kast kan worden getrokken. Ze is ingeschreven en goedgekeurd bij de kiesraad alsook bij de KvK. Hier gebeurt dus vooralsnog niets mee.

Samenwerking vanuit de organisaties en geen samengaan. Iedereen behoudt nadrukkelijk zijn eigen identiteit! Dat is juist de meerwaarde in die samenwerking. Zo heeft De Groenen het gehele basispakket van de vereniging Basisinkomen ondersteund in ons programma. (zie www.degroenen.info)

Zo hebben we in een bijeenkomst in Parijs met afgevaardigden uit Finland, Oostenrijk, Spanje en Nederland afgesproken om een Europees plan voor een basisinkomen te maken uitgaande vanuit verschillende modellen. De bedoeling is een en ander medio 2010 te kunnen voorleggen. In de samenwerking met BeSaCo heeft De Groenen absoluut geen politieke doeleinden maar biedt wel ook een politiek platform.

Maar er is meer. We hebben elkaar gevonden omdat we een betere wereld willen realiseren. Een wereld waarbij grenzen vervagen en meer regionaal gedacht wordt. Of zoals jij het afgelopen dinsdag zei: “Think global, act local”. In die wegvallende grenzenwereld kunnen voorwaarden voor vrijheid en welzijn geschapen worden. Ons uitgangspunt daarbij is dat alle mensen, alsmede de toekomstige generaties, recht hebben op een gelijk aandeel in het gebruik van de aarde en haar rijkdom, te weten de natuurlijke bestaansbronnen.

Wie voor persoonlijke doeleinden, met uitsluiting van anderen, over een bestaansbron beschikt, bijvoorbeeld grond, dient daarom het voordeel uit dit voorrecht ten volle te vereffenen met de gemeenschap. Er bestaat op wereldschaal gezien een grote constructiefout. Onze bedrijvigheid is niet gekoppeld aan zorgvuldig omgaan met de natuurlijke hulpbronnen, met name ruimte, grond en grondstoffen. Het economisch handelen ter voorziening in menselijke behoeften wordt beheerst door kapitaal en winstbejag. Winst en bezitaccumulatie gaat in hoog tempo voor het duurzaam voorzien in behoeften. Gevolg: natuurverspillende productengroei die niet in behoeften voorziet maar juist behoeften schept. Door de economie op eenvoudige en goede wijze te hervormen wordt bereikt dat bedrijvigheid wereldwijd weer doelmatig wordt aangepakt en concurrentie in de markt en wereldarmoede tot het verleden gaat behoren.

Hiertoe zijn minimaal drie (het mogen er rustig meer worden) zaken van direct belang:

1. Een gegarandeerd inkomen voor iedereen.

2. Een anders ingevuld belastingsysteem.

3. Vervagende grenzen en een meer regionale aanpak.


BeSaCo is van mening dat:

-   Ieder mens door het feit van zijn geboorte een onvervreemdbaar recht heeft op het leven, op vrijheid en het zelfstandig streven naar geluk.

-   Ieder kind recht heeft op een opvoeding, waardoor het in staat wordt gesteld dit levensrecht te kunnen uitoefenen.

De aarde, zo goed als de lucht, het licht en het water ten dienste staat aan de gehele gemeenschap dus niet door enkelen aan de gemeenschap mag worden onttrokken.

Het leek ons goed om en onze drijfveren alsmede onze uitgangspunten nog eens goed op een rijtje te zetten. Want het lijkt ons dat dan duidelijk wordt waar en op welke momenten wij als organisaties elkaar kunnen ondersteunen. En uiteraard sluiten we niets of niemand uit, dus ook politieke bewegingen niet. Juist niet want zij kunnen aanvullend zijn en dienen als platform om onze ideeën verder te brengen. Zie daartoe het voorbeeld van het basisinkomen zoals hierboven genoemd.

Beraad voor Samenwerking en Cohesie,

    Paul Metz,
    Rob Brockhus,
    Wim Wolbrink sr.,
    Wim Sweers en
    Paul Freriks.


BeSaCo ondersteunt, verenigt, en biedt een platform aan groepen en organisaties die onderschrijven dat alle mensen, ook toekomstige generaties, recht hebben op een gelijk deel van de aarde en haar rijkdom, de natuurlijke bestaansbronnen. Wie voor persoonlijke doeleinden, met uitsluiting van anderen, over een bestaansbron beschikt, bijvoorbeeld grond, dient het voordeel uit dit voorrecht ten volle te vereffenen met de gemeenschap.