Verjaring termijn voor aansprakelijkstelling brengt paniek bij eigenaren oude vuilstorten

Overzicht gesloten vuilstorten in de provincie Noord-Brabant

Gesloten stortplaatsen . . . Toelichting en aansprakelijkheid <====> Ecologisch Kennis Centrum . . . Milieu

en de _ Gemeente Bergeyk NIET op internet


CLUSTER  IBS-code  Gemeente    Naam stortplaats  Oppervlak  Diepte    Volume
07BS-1998  050/016  Bergeyk    De Vennekas     1.0 ha.  4,0 mtr.  40.000 m3

Stoffen     Concentratie     Gedaan onderzoek  Kosten provincie Aandeel gemeente    
Minerale olie onbekende waarde   oriënterend 1991  f.  15.000.-  f.    0,0 
Zink      groter dan C-waarde  
Cadmium    groter dan C-waarde    Nog niet onderzocht

   CLUSTER Eindhoven

  CLUSTER  GL-code  Gemeente 1998     Naam stortplaats
  
  08BS-1998  465002  Bergeyk        Schoolstraat 38
  08BS-1998  465003  Bergeyk        De Rijtjes
  08BS-1998  465004  Bergeyk        De Schuffert
  08BS-1998  620001  Bergeyk        Boelebusseweg
  08BS-1998  620002  Bergeyk        Perskerkhof
  08BS-1998  620003  Bergeyk        Zandstraat/Oude Kerkpad
  08BS-1998  050001  Bergeyk        Puttendijk
  08BS-1998  050002  Bergeyk        Herikstraat
  08BS-1998  050003  Bergeyk        De Vennekas II
  08BS-1998  050020  Bergeyk        Eijkereind
  
  • Is een oriënterend onderzoek boven B-waarde dan is nader onderzoek wettelijk verplicht
  • Is nader onderzoek boven C-waarde, dan is saneringsonderzoek en sanering wettelijk verplicht


Disclaimer