Verjaring termijn voor aansprakelijkstelling brengt paniek bij eigenaren oude vuilstorten

Overzicht gesloten vuilstorten in de provincie Noord-Brabant

Gesloten stortplaatsen . . . Toelichting en aansprakelijkheid <====> Ecologisch Kennis Centrum . . . Milieu

en de _ Gemeente Bergen op Zoom op internet


CLUSTER  IBS-code  Gemeente    Naam stortplaats  Oppervlak  Diepte    Volume
07BS-1998  045/010  Bergen op Zoom Fluwelenbroekstr.  0.3 ha.  1 mtr.    2500 m3

Stoffen   Concentratie     Gedaan onderzoek  Kosten provincie  Aandeel gemeente      
Arseen    groter dan C-waarde  
Koper    groter dan C-waarde     
Lood     groter dan C-waarde  
Zink     groter dan C-waarde

Wacht al vanaf 1981 op nader onderzoek  Nog niet onderzocht

  
  CLUSTER  IBS-code  Gemeente    Naam stortplaats  Oppervlak  Diepte    Volume
  
  03BS-1998  225000  Bergen op Zoom    Vrederust
  03BS-1998  225006  Bergen op Zoom    Steenovenweg
  03BS-1998  225002  Bergen op Zoom    Waterstraat  
  03BS-1998  225003  Bergen op Zoom    Ignatiusdijk
  03BS-1998  225004  Bergen op Zoom    Rede Schouw
  03BS-1998  225007  Bergen op Zoom    Melanenweg
  03BS-1998  225001  Bergen op Zoom    De Kijkuit
  03BS-1998  225005  Bergen op Zoom    Spinolaberg
  03BS-1998  045003  Bergen op Zoom    Kragge
  03BS-1998  045007  Bergen op Zoom    De Hoge Lindt
  03BS-1998  045008  Bergen op Zoom    Meilust
  03BS-1998  045009  Bergen op Zoom    Zeelandhaven/van Veenweg
  03BS-1998  045052  Bergen op Zoom    Van Konijnenburgweg   
  
  
  • Is een oriënterend onderzoek boven B-waarde dan is nader onderzoek wettelijk verplicht
  • Is nader onderzoek boven C-waarde, dan is saneringsonderzoek en sanering wettelijk verplicht


Disclaimer