Lood in de benzine is minder schadelijk voor milieu en gezondheid dan men denkt


EuroStaete . . . EKC . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Milieudefensie

Zonder katalysator aan je auto zullen de uitlaatgassen ongelooflijk giftig kunnen zijn

Wim Janssen vond op een computernetwerk onderstaand artikel Met is een verhaal over ongelode benzine, geschreven door een deskundige, tevens lid van de Jaguar Club Australië. Het sluit aan bij eerder in de revue verschenen verhalen over loodtoevoegingen maar beweert eigenlijk het tegenovergestelde. Er is geen gevaar bij loodtoevoeging in de benzine, maar wel reëel gevaar bij het toevoegen van loodvervangende chemicaliën. Met artikel werd door Erik Muis man vertaaldGeschreven door: R.D. Greenaway, CEng MIMeche


Een aantal leden hebben mij over de situatie met de ongelode benzine en onze auto's gevraagd. Ten eerste bij de auto's met koppen van vóór het aluminium tijdperk is de compressieverhouding laag genoeg en dus zal de enige noodzakelijke modificatie zijn het monteren van geharde klepzittingen in je gietijzeren kop en klaar is Kees. Maar en dit geldt voor al de auto's van voor het ongelode tijdperk, daar je geen katalysator gemonteerd hebt zullen de uitlaatgassen van je auto ongelooflijk giftig zijn. Ik zal het even uitleggen.

Ten eerste, lood in benzine. Lood dient om benzine met een hoger octaangehalte te verkrijgen zodat we efficiëntere motoren krijgen. Als lood in de motor verbrand wordt, gebeurt dit bij zo'n 1100 tot 1650~C en wordt als het ware gebakken als een baksteen. Als de deeltjes door de uitlaat uitgestoten worden, vallen deze binnen 3 tot 3,5 m op de grond. (Zwaarder dan lucht.)

De gebakken deeltjes zijn getest met verschillende zuren en vooral maagzuur heeft géén oplossend effect op het gebakken lood. Het kan ook niet opgenomen worden in de longen. Dit in tegenstelling tot loodstof. Er komt geen loodstof uit de auto-uitlaat. Ik kan geen bloedmonsters vinden van voor 1933 maar de statistieken vanaf 1933 tot 1985 tonen een gestadige afname. Echter vanaf 1925 begon men lood aan de brandstof toe te voegen en de piek lag in 1970. Je zou kunnen denken, dat de loodgehaltes in het bloed proportioneel gestegen zouden zijn maar ze zorgen nog niet voor een rimpeling in de grafieken.

Toen Duitsland het loodgehalte in hun benzine terugbracht, was er ook toen geen reactie bij de loodgehaltes in de genomen bloedmonsters. Proeven genomen op een klein eiland uit de kust van Schotland, zonder ook maar één enkele verbrandingsmotor, laten een veel hoger loodgehalte in de populatie zien dan bij proefnemingen in het centrum van Londen. Ongeveer dezelfde resultaten werden gevonden toen de hooglanders van Nieuw-Guinea vergeleken werden met mensen uit Melbourne.

De huidige afnamen in loodgehalten zijn gevonden: door het verminderde gebruik van een op lood gebaseerde legering namelijk tin, het gestadige afnemen van loodsoldeer in onze kookpotten en de vervanging van loden waterleidingbuizen, die ons drinkwater transporteren. Overigens in blikvoedsel van Aziatische oorsprong wordt in een aantal producten nog steeds loodsoldeer gebruikt. En er zijn altijd nog genoeg loden waterleidingen. Waar zijn de Groenen?

Lood werd omwille van slechts één reden verwijderd uit de brandstof en dat was omdat de uitlaatgaskatalysators zeer snel verstopt raakten met looddeeltjes en hun werking dus stopten. Helaas drukte de Groene Beweging, destijds slecht geïnformeerd, enthousiast op de verwijdering van lood. En voorbijgaand aan de werkelijke reden voor verwijdering, begon ze een misleidende emotionele campagne -waar we nog steeds onder lijden- toen meer leden zich aanmeldden zonder uit te vinden waar ze voor stonden.

Ongelode brandstof is van een heel ander gehalte en is véél gevaarlijker zoals ik zal gaan bewijzen. Meer dan de helft van een liter benzine is geen benzine. Het is in feite een brouwsel van aromaten. En indien heksen deze toverdrank gebrouwen hadden, zou het niet duivelser kunnen zijn. De aromaten welke het lood vervangen zijn dimethylbenzeen, mesityleen, tolueen, xyleen en benzeen. Alle zijn carcinogeen verklaard en veroorzaken leukemie en andere aan kanker gerelateerde ziekten. Let wel, ik heb gezegd veroorzaken en niet zou kunnen veroorzaken.

Ik zal één autoriteit citeren, Dr. Warren, die destijds als adviseur van de regering waarschuwde tegen de invoering van loodvrij en genegeerd werd. "In feite blijkt dit spul zo gevaarlijk te zijn, potentieel dodelijk, dat ik er bij U op aandring dit niet te gebruiken in een auto zonder katalysator. Gebruik het niet in je motormaaier, kettingzaag, groenversnipperaar of buitenboordmotor. En maak er geen onderdelen in schoon. Komt er iets van op je huid, was het onmiddellijk af. Vermijd roken bij het afvullen en laat niemand in de buurt van de uitlaat komen. In het bijzonder indien de uitlaat koud is. Vergeet niet dat katalysators niet werken totdat ze zo'n 200º C heet zijn."

Professor Maltoni en Morando Soffritti van het Oncologisch Instituut te Bologna ontdekten, dat blootstelling aan bepaalde brandstofadditieven zoals benzeen in het bijzonder, een krachtig carcinogeen genoemd moet worden met invloed op veel weefsels en organen. De gegevens laten er geen twijfel over bestaan, dat additieven sterk potentiële carcinogenen zijn. Roger Perry, een professor in milieukunde van het London's Imperial College, heeft testen uitgevoerd, die aantoonden dat ongelode benzine gebruikt in auto's zonder katalysator een grote hoeveelheid vluchtige organische verbindingen produceren welke direct gerelateerd kunnen worden aan kanker.

Recent heeft in het Verenigd Koninkrijk de National Society of Clean Air alle steun voor ongelode benzine opgezegd. Het komt nu in informatie vanuit Amerika naar voren, dat de gemiddelde auto uitgerust met katalysator (zowel Amerikaans als import) slechts schoon zijn gedurende ongeveer een jaar. Daarna moet ze vervangen worden. Al een enkele terugslag als een monteur de auto aan het afstellen is, zal de katalysator vernietigen. Een Holden-cat kost bijna $1000,-- en een Ford ongeveer $250,-- (het BBC2-programma Top Gear heeft dit onlangs uitgezocht bij een test: katalysators in het Verenigd Koninkrijk kosten 500,-- tot 1500,--)

Ongelode benzine kost meer om te maken zodat de kosten voor het land hoger zijn. En er is meer olie voor nodig en veroorzaakt meer vervuiling omdat men ook de aromaten moet maken. Nou is zure regen een andere bron van vervuiling. Het komt uit twee verschillende bronnen. De ene is zwaveldioxide (van kolengestookte centrales) en de andere is zwavelzuur. Opgeloste zwavelzuur is die rotte eierenlucht, die je krijgt, (ja, je raadt het al) van gekatalyseerde voertuigen. Ook al kan je het niet ruiken dan is het er nog steeds wel.

In Duitsland hebben ze al een lange tijd zure regen maar sinds de komst van ongelode benzine heeft het stadium bereikt waarin de bovenste helft van het beroemde Zwarte Woud nu duidelijk bruin wordt. Geloof me, de autoriteiten zullen elke truc uit het boek gebruiken. Zoals afgelopen jaar, als goed voorbeeld, toen twee grafieken over elkaar gelegd werden en gebruikt werden als bewijsmateriaal in de loodconferentie. De grafiek van het loodgehalte in het bloed toont een gestadige daling sinds de jaren dertig en onaangetast door gelood benzinegebruik werd zorgvuldig bewerkt om een vierjarige periode van 1976 tot 1980 te tonen.

Zo natuurlijk laat het een daling zien en toen de grafiek van het loodgebruik er overheen gelegd werd leek het alsof de afname van het gebruik van lood in benzine de reden voor de daling was. Dat is werkelijk een vuile manier om cijfers te presenteren. Ik begrijp de autoriteiten niet. Ros Kelly, die de minister was die de uitbanning van lood er doordrukte, heeft kinderen en de Kamerleden, geven ze er niet om of weten ze het niet? Denk aan de pompbediende (ik ken er niet zoveel) maar de hele dag ademen ze de dampen in. En wat te denken van de tankwagenchauffeur, die de ondergrondse tanks vult? Die moet een grote dosis binnenkrijgen. Hij zou een grote compensatie kunnen eisen maar het is de moeite niet waard. Juist vandaag heb ik gelezen, dat in Zweden bij tankstationwerkers onverwacht hoge niveaus van leukemie gevonden zijn.

En wij? Ons wordt gezegd: ja, ja, je kan het in je voertuig van voor 1986 gooien. Het zal je auto niet beschadigen. Het ontbreken van lood zal je cilinders sneller doen verslijten en tenzij je geharde klepzittingen hebt zullen je kleppen zich langzaam in je kop vastzetten. Oh, en overigens de klepzittingen in je mooie moderne karretje zijn ook niet altijd van de geharde variëteit maar het geeft niet want je hebt een "te gebruiken tot" datum gemarkeerd gekregen op je moderne karretje. Je zal het niet vinden, het is goed verborgen maar het is er en het ligt bij ongeveer vier jaar na de koop.

Wat te doen ? Ten eerste vul je eigen tweetakt tank met gelode benzine en voeg de olie toe. Er zijn service stations gepakt voor het gebruiken van ongelood in hun meeneem tweetakt tanks. Indien je je buitenboordtank, je viertakt motormaaier of wat dan ook, dat géén Katalysator heeft, vult dan zeker met gelode brandstof. Het is nogal wat veiliger. Als je met je auto tankt, probeer dan in zo'n positie te zijn, dat de wind van je vandaan blaast. Geen katalysator auto op korte afstanden ? Niet veel keus eigenlijk. Belaag je locale en nationale politici met de feiten en vraag hen wat er gebeurt indien hij of zijn kinderen of kleinkinderen kanker krijgen en de schuld gelegd kan worden bij iets, dat we niet nodig hadden maar ons opgelegd is.