Verjaring termijn voor aansprakelijkstelling brengt paniek bij eigenaren oude vuilstorten... Moet u opdraaien voor de sanering?

Overzicht gesloten vuilstorten in de Nederlandse provincies


Wolmanzouten . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . EKC