Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Moet u rente betalen over nieuw geld van DNB?

De vraag is: Waar komen toch al die miljarden vandaan? Moeten we daarover rente betalen?

EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

GELD, aandelen, beurskoersen en de kredietcrisis in de Balie, Amsterdam

Eindelijk geeft Duitsland toe dat het ESM-fonds naar minimaal 2 biljoen euro moet worden opgehoogd.
Dat gebeurt met garantiestelling, zodat met nieuw geld de ECB kan financieren net als de FED in de VS

De Belgische Verdwijntruc als oplossing voor de kredietcrisis

Hoe werken we de staatsschulden weg in de Eurozone? Simpel, met de Belgische verdwijntruc en die werkt zo: Werk tien kuub vervuilde grond weg door een kuil te graven van tien kuub groot om die tien kuub rommel (hypotheken) in dat gat te storten. Eureka...! Resultaat: je houdt schoon product over waarmee je iets zinnigs kunt ondernemen. Dat klinkt leuk, maar met ons virtuele geldsysteem kunnen we hetzelfde doen. Datzelfde geldt dus ook voor de schuldencrisis. Want niemand vraagt waar het nieuwe asfalt vandaan komt wanneer er door vorstschade gaten in de weg zijn gevallen. Dat moeten we ook niet doen bij de kraters die in het financieel vermogen zijn ontstaan door de graaicultuur van de bankiers en speculanten.

Sehr geehrte Bundeskanzler Dr. Angela Merkel,

Moraal: het basisprobleem is echt opgelost, maar de ECB moet het vervolg oplossen! De naam voor deze op te richten Europese Bank is Europese Amortisering Bank. Voor de instanties in België die getroffen zijn door het Dexia-deblacle, kunnen wanneer zij beginnen met nadenken over het geldsysteem dat Europa en de Wereld in zijn greep houdt, ook de oplossing daarvoor vinden; en daarmee de werkgelegenheid in de eigen regio beschermen en de koopkracht die daarvan de basis is behouden. Het bezuinigen komt dan in een geheel ander daglicht te staan.

Maar het kan ook anders. Kijken we naar de VS in de dertiger jaren, toen was er in de grote depressie een hoge werkloosheid. Pas na de aanval op Pearl Harbour en de oorlogsverklaring met Japan en Duitsland kwam de oorlogseconomie op gang en had men volledige werkgelegenheid door de geldpersen op volle toeren te laten draaien en War-bonds uit te geven om spaargeld voor de financiering van de wapenindustrie ter beschikking te krijgen. Voor het eerst in de geschiedenis hadden tientallen miljoenen vrouwen ook werk met een eigen inkomen, naast bijna alle mannen voor het maken van alles wat nodig was om de oorlog te winnen. D-Day was voorzien van alles wat je kon bedenken aan voorraden. De koopkracht van de gezinnen steeg snel en de welvaart eveneens. Hitler had al hetzelfde gedaan met het aanleggen van de Autobahn en het opstarten van de wapenindustrie.

Over de financiering van de industriële productie die bedoeld was voor verbruik en vernietiging van die productie maakte niemand zich zorgen. Het geld kwam enerzijds van de burgers met het aankopen van die 'War bonds' en het overgrote deel uit pure geldschepping met de drukpers. De staatsschuld die daar het gevolg van was smolt ook na de oorlog geleidelijk weg met de inflatie en het muntvoordeel van de dollar als wereldvaluta met stijgende lonen en prijzen. Ergo: die staatsschuld verdampte in het absolute niets. Vooral het grootkapitaal heeft daar natuurlijk bezwaar tegen. Niemand vraagt overigens waar al die miljarden voor de financiering van de hulp aan Griekenland vandaan komen. U toch ook niet! Probeer het eens bij de Tweede Kamer, de kranten of Financiën. Weet u wie de eigenaar is van die duizenden miljarden aan staatsschuld? Wie, oh wie? Komt bij u schuldsanering al in beeld? Waar en aan wie is uw pensioen- en spaargeld uitgeleend? Wilt u dan nog dat Griekenland enz. uit de eurozone worden geschopt, zoals de PVV en SP voorstellen? Bij de volgende verkiezingen wat beter nadenken.

Vraag: kunnen wij niet hetzelfde doen met de staatsschulden van de zuidelijke lidstaten van de EU, maar dan zonder oorlog? Want voor oorlog voeren is bewijsbaar er altijd geld in overvloed. Hoe lossen we het probleem van de Europese Unie op? Zoals hiervoor aangegeven, met de Belgische verdwijntruc onder regie van de Europese Centrale Bank. Er zit helaas een psychlogisch probleem aan vast, namelijk de acceptatie van de burgers in het noorden van de EU. Vooral fundametalistische christenen houden zich vast aan schuld en boete, en negeren consequent het vergeven van schulden, zoals wordt beleden in het "Onze Vader" gebed wanneer het kapitaal betreft. Wel moeten de schuldenlanden de begroting op orde brengen, maar dat houdt niet in te bezuinigen op van alles en nog wat, maar vooral verhoging van belastingopbrengsten en toename van inflatie met voldoende prijscompensatie voor de lonen en uitkeringen. Moeilijk? Ja en nee. Dus, goed kijken naar de geschiedenis. Gaat u mailen?

Conclusie: Het niet bespreekbaar willen maken van de 'Belgische verdwijntruc' om het ontwrichtende kapitaal te ontkrachten, impliceert overduidelijk dat u het oorlogsscenario prefereert boven het intelligent aanpakken van de falende monetaire structuur. Maar Nederland schendt sowieso niet alleen de Europese verdragen m.b.t. het Europese recht en de Grondwet, maar schakelt via art. 120 van de Grondwet diezelfde Grondwet helemaal uit. Wat een anachronisme !! En iedereen zwijgt !!

Zie commentaar

Een krantenbericht uit 2009 over het failliet van België

za 05 sep 2009, 10:40

Begrotingsminister: België virtueel failliet

BRUSSEL (AFN)- De Belgische minister van Begroting, Guy Vanhengel, zegt dat België virtueel failliet is. "Het is niet vijf voor twaalf, maar vijf over twaalf. Hoe langer we wachten, hoe erger het wordt", aldus de minister zaterdag in de Vlaamse krant De Standaard.

België kampt met een begrotingstekort van zo'n 25 miljard euro. Dat komt neer op zo'n 7 procent van het bruto binnenlands product: ver boven de EU-limiet van 3 procent.

De regering is van plan een heffing op te leggen op BNP Paribas, Dexia en andere banken die het moest redden bij de kredietcrisis vorig jaar. ,,Iedereen moet inspanningen doen. Zowel de banken als de gezondheidszorg'', zegt Vanhengel.

Hij zinspeelt op belastingverhogingen en forse bezuinigingen. Zijn collega-ministers heeft hij gemeld dat "ze het idee uit hun kop moeten zetten dat er nog middelen zijn voor nieuwe ideeën."


Commentaar:

Overal zie je hetzelfde recept verschijnen om met het afromen (bezuinigen) van het circulatieproces van het geldsysteem te trachten de begroting op orde te krijgen. Dat lukt natuurlijk nooit, want een circulatieproces dat krimpt levert minder belastinginkomsten op. Een kleuter kan dat begrijpen. Maar schizofreen denkende bestuurders en politici kennelijk niet. Kijk maar naar de ineenstorting van de Griekse economie, de exploderende werkloosheid, verarming van miljoenen en verergering van de deplorabele economische situatie.

Waarom dan toch deze vernietiging van de Griekse economie? Simpel, het buitenland wil de boedel in bezit krijgen voor een appel en een ei. De geëiste privatisering is daarvan het duidelijke bewijs. De Grieken worden weer gewoon slaaf van het grootkapitaal dat zelf geld tovert uit het absolute niets, waarover journalisten en politici per definitie geen vragen willen, durven, mogen en kunnen stellen zonder de eigen carrière te torpederen. In het Bronovo Ziekenhuis is er beslist opnamecapaciteit beschikbaar om ernstige vormen van amnesie te behandelen.

Dat geldt dus ook voor de komende parlementaire enquête met Jan de Wit aan het hoofd. De commissie zal beslist geen vragen stellen over waar al die miljarden vandaan zijn gekomen die de staatsschuld hebben doen oplopen! Wie had er zoveel geld ter beschikking in de situatie als in 2008 en 2009 toen over de hele wereld alle westerse landen niks te makken hadden? Vragen, geen vragen. Ik verwacht van deze parlementaire enquête net zoveel als die over de Bijlmerramp, waar snikkend met zwaar geheugenverlies ministers en hoge bestuurders niemand zich kon herinneren waar de verantwoordelijkheid lag voor geheimzinnige gebeurtenissen als de mannen in witte pakken, het verdwijnen van verarmd uranium en de supersnelle dump van besmet afval o.a. op de stortplaats Nauerna en de Belgische Remo Stort in Houthalen, wat op dit moment een politiek schandaal aan het worden is.

Ik wens iedereen een genoeglijke operette die u de komende vijf weken helemaal gratis kunt bekijken. Hoewel...!!!

Rob Brockhus (op persoonlijke titel)

P.s. Het kleine rekeningetje van de SDN voor het maken van de video voor de kandidatuur van commissielid Maarten Haverkamp (CDA) heeft hij nog steeds niet betaald. Past hij wel in de commissie om de waarheid onder ede te achterhalen? Bankrekening van de Sociale Databank Nederland is: Postgiro/ING: PNL57 INGB 0000 7084 52 (de 'P' moet erbij omdat het een oude postgirorekening is.)


SDN-rubrieken
Economische onderwerpen
Geld, het DNA van de economie
De euro-ramp treft ons allemaal!
Greenspan zet economen op spoor van deflatie
Eurobankiers tegen leuke dingen voor de mensen
OESO / OECD over de werkloosheid in Frankrijk
Waar is het OESO-rapport geschreven? In Parijs of in Den Haag?
Wetenschappelijke onderbouwing EMU ontbreekt
Gebruiker euro moet tegen inflatie worden beschermd
Voorspelling EMU-criteria door SDN uitgekomen
Nederlandsche Bank moet reserves uitkeren aan Zalm
Kamervragen die niet aan bod komen m.b.t. de EMU en het ABP-vermogen
Kamervragen over de EMU over opwaardering van goudvoorraden en ABP-vermogen
De euro komt er aan. De onzekerheid groeit en het gevaar voor inflatie en armoede
Econoom Harry van Dalen: De euro brengt de pensioenfondsen voor- noch nadelen
Het gaat slecht met de koers van de euro, 'n feit dat werd doodgezwegen
Schadeclaim tegen de staat de Nederlanden wegens foute gulden-euro wissel
Amsterdam Summit, Inflation is coming with the euro. If true so, then what ?
The introduction of the euro will cause a wave of inflation
Mars tegen armoede en werkloosheid vanuit alle landen van Europa voor Eurotop
Europa is rijk ........ aan werkloosheid en armoede!
Faxlijst van NIET-gestelde Kamervragen over de EMU-norm en het ABP-vermogen
Vergrijzing kost Nederland komende jaren 65 mlrd en levert evenveel werkgelegenheid op
Terug naar het begin

Steun SDN op bankgiro NL93 RABO 0339 9134 44 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: http://www.sdnl.nl/belgische-verdwijntruc.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: 06-17125374

Disclaimer