Nieuwe belastingstelsel dupeert mogelijk 1 miljoen Nederlanders

Het toezicht op banken en verzekeraars stelt echt niets voor..!!

EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

Van: Rob Brockhus [mailto:sdn@planet.nl]
Verzonden: woensdag 23 januari 2013 9:58
Aan: Mic van bremen; info@dnb.nl; raad@rvdj.nl; Raad van State Voorlichting (voorlichting@raadvanstate.nl)
Aan: vanbremenmic@gmail.com; info@dnb.nl; raad@rvdj.nl; voorlichting@raadvanstate.nl
CC: S.Buma@tweedekamer.nl; h.krol@tweedekamer.nl; b.vojik@tweedekamer.nl; a.pechtold@tweedekamer.nl; e.roemer@tweedekamer.nl; d.samsom@tweedekamer.nl;  A.Slob@tweedekamer.nl; c.vdstaaij@tweedekamer.nl;  m.thieme@tweedekamer.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; h.zijlstra@tweedekamer.nl;
Onderwerp:
Het belangrijkste belastingparadijs ter wereld is NEDERLAND en men koestert daar ook het meest corrupte rechtssysteem ter wereld.

ZEMBLA - 'Nederland belastingparadijs' van 27 juni 2011

ter wereld is NEDERLAND en men koestert daar ook het meest corrupte rechtssysteem ter wereld. Geen controle op de advocatuur en op de rechterlijke macht met dwalende vonnissen en plunderpraktijken. En geen controle daarop door de politiek en wetgeving daarover. Ook geen grondwettelijk hof om de rechtspraak van belangen verstrengelde rechters te toetsen aan de grondwet.  Nederland, het mooiste land ter wereld om je zakken te vullen, met het gedoogde verzwijgen van de politici en een groot deel van de media. Juist bij de Kamerverkiezingen wordt tactische censuur toegepast zonder vragen aan de lijsttrekkers .

 Het journaal van 23 januari vermeld heel summier dat grote multinationals hun hoofdkantoor in een schoenendoos hebben in Amsterdam waarover ook de VPRO ooit een onthullende uitzending maakte. Google en IBM ontduiken zo met de verzwijgcultuur in onze politieke bestel de belastingen in het eigen land met een fractionele omkoopbelasting in Nederland. Juist de zwaar christelijke partijen knijpen m.b.t. de rechtspraak stijf de oogjes dicht met een extra blinddoek van Vrouwe Justitia die per jaar minimaal 400 zelfmoorden tot gevolg heeft. Heerlijk dat mooi vlakke Nederland. Bekijk de ook Zembla uitzending. En toch maar bezuinigenZie voor een samenvatting: www.sdnl.nl/belastingparadijs.htm

© Met vriendelijke groet,

R.M. Brockhus
Westkade 227, 1273 RJ Huizen
035-5268153
Mail:
sdn@planet.nl
Web: www.sdnl.nl


Van: Mic van bremen [mailto:vanbremenmic@gmail.com]
Verzonden: dinsdag 22 januari 2013 16:58
Aan: Rob Brockhus; Rob Brockhus;
sdn@wxs.nl
Onderwerp: links

http://www.nu.nl/media/3001036/advocaten-proberen-vaak-piemeltje-poetsen.html
http://www.nu.nl/binnenland/3010345/kwaliteit-toezicht-advocaten-in-lift.html

Mr Mic van Bremen
Legal Consultant
M:+31(0)622812726
T:+31(0)20-7753818

"Fabriek voor Denken"                Johannes Verhulststraat 203 hs
"Zaal Wessels"                             1075 HA Amsterdam
Nieuwe Uilenburgerstraat 14-16, 1011 LP Amsterdam
                                                            

Hoe krijgen we dit in beweging?

Onderwerp: FW: Aan de Hoofdofficier van Justitie aan het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie en de deken van Rotterdam nr. B.F. Desloover

Dag RTLZ, toezicht op advocaten verbeterd? Laat me niet lachenÖ.! Onthul deze zwendel maar eens.


Van: Rob Brockhus [mailto:sdn@planet.nl]
Verzonden: dinsdag 22 januari 2013 9:30
Aan: p.vdijk@tweedekamer.nl
CC: m.pander@tweekamer.nl
Onderwerp: Aan de Hoofdofficier van Justitie aan het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie en de deken van Rotterdam nr. B.F. Desloover
 

Mijn brief aan de Hoofdofficier van Justitie aan het Functioneel Parket Marianne Bloos van het Openbaar Ministerie en de deken van Rotterdam nr. B.F. Desloover.

In het belang der wet en het negeren van de wet door de Nederlandse Orde van Advocaten en de Raad voor de Rechtspraak, stuur ik u dit antwoord aan de deken van Rotterdam. Ondanks mijn klemmend verzoek aan zowel aan de oud-staatssecretaris en latere fractievoorzitter van de PvdA Job Cohen en het huidige Kamerlid van de PvdA mr. Jeroen Recourt naast mijn persoonlijke vraag aan minister-president Mark Rutte om de Advocatenwet en de wet op de rechterlijke Organisatie aan te passen. Dit, vanwege de ongebreidelde willekeur die nu in civiele procedures wordt gedoogd, omdat een grondwettelijk Hof ontbreekt in Nederland. Ook de Hoge Raad der Nederlanden trekt zich niets aan van de schending van de wetgeving die de burger moet beschermen tegen machtsmisbruik van overheidsinstanties.  

De Nationale Ombudsman blijkt een te zwakke partij om daarin verandering te brengen. De pers en de Tweede Kamer zijn de enige instellingen die iets in beweging kunnen brengen. De angst regeert om de eigen positie in gevaar te brengen, waardoor men structureel de verkeerde kant uitkijken. Geen journalist durft het aan om hierover te schrijven en Kamerleden wordt het recht van amendering ontnemen. De vaststelling hiervoor was bij mijn ontmoeting met premier Rutte in Nieuwpoort, waar geen van de parlementaire journalisten het waagde een vraag te stellen over waarover ik het had. minister-president Mark Rutte.

© Met vriendelijke groet,

Dag allemaal, Ik reageer weer eens met BCC.

Het is overduidelijk dat de overheid geen enkele interesse heeft in een goed functionerende democratie. Dat blijkt op alle niveaus, van de Raad van State, van gemeenten als  Emmen, van de advocatuur die dingen flikt die echt niet door de beugel kunnen, het Openbaar Ministerie dat zelf op de stoel van de rechter gaat zitten, maar ook de rechterlijke macht die met vonnissen per jaar vierhonderd mensen tot wanhoop drijft met zelfdoding. Kortom er is iets goed mis in ons mooie land dat kennelijk alleen maar moet voldoen aan de drie-procentnorm van de EU wat betreft de begroting. Ik wijs jullie nu alleen maar op de linkjes in dit commentaar en wacht af wat jullie er mee doen. Nu we het toch over dijken hebben, hoop ik dat omgekeerd aan Hans Brinker, toch iemand de vinger UIT de dijk zal trekken, bij de media of in de politiek. Maar dat vereist wel ongelooflijk veel moed, want persvrijheid is niet iets dat zomaar wordt toegestaan. Kijk maar wat ontbrak bij de Kamerverkiezingen.

© Met vriendelijke groet,

R.M. Brockhus
Westkade 227, 1273 RJ Huizen
Mail
: sdn@planet.nl
Web:
www.sdnl.nl