Nieuwe belastingstelsel dupeert mogelijk 1 miljoen Nederlanders

Het toezicht op banken en verzekeraars stelt echt niets voor..!!

Toezicht . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . Ab Flipse


Geachte geadresseerde, bij voorbaat onze verontschuldiging voor het sturen van deze e-mail. Waarschijnlijk hebt ook u een hypotheek of een ander financieel product. Deze mail is bedoeld als een welgemeende waarschuwing voor het nieuwe belastingstelsel, waardoor u teveel belasting zou kunnen betalen. Ik vraag u vooral aandacht te schenken aan het artikel van Prof. dr. A. Knoester.

Door de invoering van het nieuwe belastingstelsel wordt steeds duidelijker dat mogelijk 1 miljoen Nederlanders ernstig gedupeerd zijn. Op de site toezicht kunt u zien of u één van de gedupeerden bent. Belangrijkste oorzaak is dat de branche: financieel adviseurs, notarissen, bankverzekeraars etc. (ketenaansprakelijkheid!) niet of niet voldoende informatie hebben verstrekt bij het afsluiten van financiële producten. De schade is door de Stichting Toezichthoudend Nederland begroot op een bedrag van minimaal 20 miljard Euro.

Toezichthouders, inclusief de Tweede Kamer en de verantwoordelijke Ministers hebben, ondanks de vele waarschuwingen (o.a. in de vorm van honderden aangetekende brieven), niets ondernemen om deze 'ramp' te voorkomen of te beperken! De ESF en HBO affaire vallen in het niet bij deze megafraude. Wie neemt de verantwoording ??

Reageren: info@toezicht.nl