Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie

IRM . . Antecedenten Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Zwartboek Kadaster

Slechtzienden?. Klik op een rondje voor een groter letter type hier onder,
100% 125% 150%

Het Vragenvuurtje voor juristen, hoogleraren, rechters, advocaten en officieren
Op EuroStaete is besloten 'n tribunaal in te richten om rechtspraak te evalueren
Interview bij de SDN met de gebruiksaanwijzing om testamenten te manipuleren

Mieke Barbier vertelt hoe je met hebzucht 'n testament kunt kapen met de handleiding als ervaringsdeskundig slachtoffer


De link voor de video is: https://youtu.be/6tr2uB8eJlg en de integriteitstest-kandidaat-kamerleden

Bas Haan, compliment voor weer een Pulitzer-artikel ook over de belastingdienst: bas-haan-belastingdienst-en-de-journalistiek

Het testament van erflater Barbier: Testament
De vunzige tactiek voor misbruik van het erfrecht: Gebruiksaanwijzing
Verzoek aan de Onderzoeksraad Integriteit Overheid: onderzoeksraad-integriteit-overheid
R.M. Brockhus doet WOB-verzoek aam PG Hoge Raad: brockhus-aan-pg-hoge-raad-mr-j-silvis
Dr. J.M. Eustatia op CuraÁao klaagt over corruptie: joe-eustatia-aan-pg-hoge-raad-mr-j-silvis
Redacteur R. Brockhus analyseert de afbraak van de zorg: brockhus-analyseert-de-sloop-van-de-zorg
R. Kluun analyseert en bewijst faillissementsfraude: kluun-analyse-van-faillissementsfraude
Richard kluun aan de Hoge Raad der Nederlanden: kluun-aan-de-hoge-raad-der-nederlanden
Richard kluun levert bewijs: kluun-valse-verklaring-van-de hoge-raad-en-bewijs-van-oplegging
Minister Hirsch Ballin gaf opdracht tot oplegging: ministeriele-instructie-oplegging-bij-curatorfraude
Prof.dr.ir. A.F.P. van Putten: waar de waarheid ophoudt te bestaan: de-donkerste-kanten-van-de-nederlandse-rechtspraak
Prof.dr.ir. A.F.P. van Putten: over burgerlijke rechtsvordering: van-putten-artikel-de-vergeten-rechtgsgang
Prof.dr.ir. A.F.P. van Putten: over de Stevens-Schippermethode: van-putten-art-njb-st-schippers
Prof.dr.ir. A.F.P. van Putten: over nietigheid van procedures: processuele-nietigheid-in-het-burgerlijk-procesrecht
Prof.dr.ir. A.F.P. van Putten: Fictie Openbaarheid Uitspraken: van-putten-fictie-van-openbaarheid.pdff
Richard Kluun verzoekt ministers V&J vrijwaring van wraak: kluun-aan-de-minister-van-veiligheid-en-justitie
R. Kluun aan twee minister van justitie: brieven-aan-de-ministers-van-vj-over-wraak-op-de-klokkenluider
Klacht van R. Kluun aan mr. F.F. Langemeijer van de HR: kluun-evaluatie-langemeijer
Brockhus over verkiezingen 2017: mijn-inzet-voor-echt-democratische-verkiezingen-in-maart-2017-zijn-nog-wel-dezelfde
Richard Kluun waarschuwt voor curatorfraude: kluun-curatorfraude-bewezen
Waarover geen lijsttrekker het wil hebben: gepruttel-over-zaken-die-beter-kunnen-maar-geen-lijsttrekker-er-over-wil-horen
Voor u om in te sturen een nog leeg WOB-verzoek: wob-aan-de-minister-van-veiligheid-en-justitie-16-jan-2017
Wie dit negeert moet geen kamerlid worden: marianne-bloos-functioneel-parket-over-aangifte-doen
Afwijzing van PG mr. J Silvis m.b.t. Wob-verzoek: bevestiging-van-mijn-verzoek-om-onderzoek-te-doen-naar-de-zaak-van-curatorfraude

  Onthullingen over gerommel bij het Kadaster m.b.t. percelen op bungalowpark De Eese in Steenwijk
  Samenvatting van bevindingen en bewijzen over het gesjoemel en zwartgeld rond de bouw op bungalowpark de Eese
  Aangifte van fraude tegen Bouwbedrijf Van Oord BV bij het Directoraat-generaal van de Belastingdienst
  Aangetekende brief aan minister De Jager over het zwartgeldcircuit op bungalowpark de Eese in Steenwijk
  Brief aan notariskantoor De Rivieren in Werkendam over illegale bouw van bungalows op park De Eese in Steenwijk
  Brief aan Elan Notarissen over hermeting van kadastrale registratie van percelen op Bungalowpark de Eese
  Brief aan notaris Entjes in Lelystad over het kettingbeding m.b.t. de verkoop van bungalows op Park de Eese
  Toelichting van Fons Fennis als voorzitter van de vereniging van eigenaren 'De Eese' op het bungalowpark in Steenwijk
  Brief aan het Openbaar Ministerie in Arnhem met navraag over de aangifte van notariële, bouw- en belastingfraude
  Brief aan het Directoraat-generaal van de Belastingdienst in Den Haag over frauduleuze grondverkopen in Steenwijk
  Brief een minister van FinanciŽn J.K de Jager over illegale belastingontwijking op het terrein van de Eese
  Brief aan notariskantoor Entjes over het kettingbeding m.b.t. het faillissement van het Park de Eese op De Bult
  Brief aan de Directie Rechtszekerheid en Gedeputeerde Staten van Overijssel over schending van het bestemmingsplan
  Nederlandse Mededinging Autoriteit sommeert Van Oord Beheer BV om de energie voorziening op Park de Eese
  De gemeente Steenwijkerland gaf een bouwvergunning aan Allicht van Oord BV maar zonder overdrachtsbelasting
  Factuur van Van Oord Beheer BV voor de nieuwe huur voor Resort de Eese, wat volstrekt onbetaalbaar is gebleken
  Brief aan het Openbaar Ministerie Oost-Nederland en mw. mr. N. Zandee bij Justitie over fraude op Park de Eese
  Bewijsmateriaal van gezwendel onder auspiciën van Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie t.b.v. Van Oord Beheer BV
  Anonieme compositie lasterbrief tegen Fons Fennis en Rob Brockhus onthullingen over corruptie bij de elite in Nederland
  Duidelijke poging tot omkoping om met zwartgeld notariŽle akten aan te passen m.b.t. het kettingbeding in Steenwijkerland
  Kandidaatnotaris mr. Herre Kingma was bereid voor alle bewoners het kettingbeding te laten verwijderen uit de koopakten
  Het drama van illegale bungalows op park De Eese in Steenwijk

  Terug naar het begin