Brief aan alle leden van de Staten Generaal t.g.v. de parlementaire barbecue en zomerreces

Klokkenluiders . . . Euroblunder . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

Maar, is dat niet heel erg laat na een daling van de netto-koopkracht met 23%

Huizen, donderdag 29 juni 2000

Aan de 150 leden van de Tweede Kamer en de
75 leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal


Leden der Staten Generaal;

Vandaag is het de laatste vergaderdag voor het zomerreces en velen van u gaan op vakantie om te genieten van de vrije tijd, het weer en de cultuur op plaatsen in de wereld die u naar eigen behoefte en zonder beperking kunt kiezen. Straks, na de parlementaire barbecue - die uitsluitend voor u en de ministers en staatssecretarissen toegankelijk is gebleken - laat u in politiek opzicht het land achter waarin miljoenen mensen zonder enige economische bewegingsvrijheid het gevecht moeten voeren met schuldeisers en deurwaarders.

Morgen laat u een land achter waarin op allerlei gebieden grote tekorten zijn - met name onderwijs en zorg - maar waarvan u vindt dat het er zo fantastisch gaat - poldermodel - en waarbij alleen gekeken wordt naar de boekhoudkundige structuur van ons land en niet naar de sociale en welzijnskant. Een splijting in de sociale verhoudingen is mede oorzaak van een ideologie dat de 'markt' het wel zal doen. Iedereen weet dat in een markt er altijd winnaars zijn en verliezers.

U hebt bewezen alleen oog te hebben voor winnaars. Mensen die op een of andere manier in staat waren om - vaak ten koste van anderen - financieel 'succesvol' te zijn. Anders gezegd: ze hebben het voor elkaar gekregen de samenleving economisch aan zich te verplichten. Ze zijn rijk geworden. Rijk zelfs in meerdere mate door speculatie en koopkrachtcreatie uit het niets; o.a. op de beurs. Ze hebben er niet voor hoeven werken en evenmin belasting betalen.

Directe democratie via Internet

Jaar op jaar is die groei aan rijkdom groter dan de totale nettoloonsom van alle werkenden tezamen. Toch stelt u niet als 'volksvertegenwoordiger' dat zoiets niet kan en heel schadelijk is, onterecht is en in hoge mate asociaal. U zwijgt, want u deed tot nu toe geen uitspraak die wijst op enig bewustzijn in die richting. Nog verbazingwekkender is het feit dat geen van u reageerde op de brief met begeleidende cd-rom van de stichting Sociale Databank Nederland waarop zoveel politiek brisante onderwerpen staan. Ik verwijs u naar die brief die een ieder van u op naam op 16 mei 2000 is aangeboden.

Nu u alle tijd hebt om de brief en de cd-rom te bekijken neem ik aan - wanneer de democratie nog iets voorstelt - dat u inhoudelijk zult reageren op dat wat met name op de cd-rom van de SDN en op het internet te zien en te lezen is. Ik verlang van elke volksvertegenwoordiger dat u - zoals u gezworen hebt met de eed op de grondwet - precies dat doet waarvoor u op deze positie gekozen bent. Namelijk het 'vertegenwoordigen' van het Nederlandse volk en zonder last of ruggespraak te reageren naar de burger die daarom vraagt.

In afwachting van uw representatieve antwoord,

Robert M. Brockhus
Westkade 227, 1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5244141
E-mail sdn@planet.nl
Website: www.sdnl.nl/barbecue.htmDeze kopie is bedoeld voor alle leden van de gemeenteraad
Het 'weten' kan misschien helpen de tweedeling te beperken

De zogenaamde schadeloosstelling van een Tweede Kamerlid is € 7168,20 bruto per maand in 2008 per maand exclusief een jaarlijkse verblijfkostenvergoedingen, oplopend van € 12.153,75 bij een reisafstand van 0-10 kilometer tot € 37.210,83 bij reisafstanden vanaf 150 kilometer en exclusief 8 procent vakantiegeld en exclusief minimaal € 2.323,23 aan fiscale beroepskostenvergoeding per jaar en een eindejaarsuitkering volgens de ambtenarenregeling.

Een bijstandsmoeder moet rondkomen van een netto-uitkering van € 615,16 per maand (50% van het minimumloon) en een toeslag van maximaal € 246,06 per maand, huursubsidie tot maximaal € 250 per maand een vakantietoeslag van &euro 32,28 per maand (bedragen per 1 juli 2009). Kortom zij moet rondkomen van ca. tien procent van het maandinkomen van een "volksvertegenwoordiger". Trekken we van beide inkomens de woonlasten af, dan worden de verschillen in netto-koopkracht nog tientallen malen groter.

Dus wanneer u een 'sociaal' beleid wilt voeren, dan zult Den Haag deze verhoudingen eens voor moeten houden. Misschien dat u dan de armoede terug kunt dringen en de beschaving in alle uithoeken van uw gemeenschap door laten dringen.