protest tegen verhoging omroepbijdrage 2000


EuroStaete . . Politiek .. . Klokkenluiders <==> SDN . . Kamerzetel 151 . . Kiesraad

Rob Brockhus fulmineert heftig tegen de prijsverhogingAan de politieke partijen
Tweede Kamer
postbus 200 18
2500 EA Den Haag.2 februari 2000

betreft : protest tegen verhoging omroepbijdrage 2000


Geachte mevrouw/heer,

Sinds 1 januari 2000 bedraagt de omroepbijdrage 1,1% van de inkomsten- of loonbelasting.
Dat betekent dat de bijdrage ƒ 167,80 per persoon bedraagt.

Wij zijn met 4 personen en betalen dus ƒ 671,20.

In 1999 was de omroepbijdrage in totaal ƒ 194,- per huishouden, dus veel lager.

Ik vind het zeer onterecht dat de omroepbijdrage zo omhoog is gegaan. Jarenlang was er een stijging van hooguit enkele guldens. Kunt u iets doen om de verhoging van de omroepbijdrage tot normale proporties terug te brengen?

Ik zie uit naar uw reactie!


Met vriendelijke groet,
(uw naam en adres invullen)


R.M. Brockhus.
Westkade 227
1273 RJ Huizen
035-5244141
  Boven weergeven brief van TROS-Radar is op internet te vinden. De stijl is veel te netjes en beschaafd.
  Ik wil het anders stellen: Jullie zijn gewoon van de pot gerukt.
  Jullie zijn al 20 jaar bezig met allerlei asociale maatregelen, dwangarbeid en verpaupering.
  Ook op het minimum verdubbelt u deze belasting. Maar ja, er zijn nauwelijks vertegenwoordigers van de armen in de Kamer. Het lachertje van de nominale verhoging van het minimumloon en daarmee van de uitkeringen met 1,26% ben ik al drie keer kwijt aan lokale lastenverzwaring en privatisering.

   Ik veracht jullie, zooitje verraders van de sociale zaak ……………..!!!!

  p.s.
  Deze brief komt op internet op asociaal.htm
  Wilt u klacht tegen mij inbrengen wegens belediging? Graag… Krijg ik eindelijk het woord !!