Al zestien jaar lang voert Ad van Rooij uit Sint- Oedenrode een verbeten gevecht

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

De Andinette verloor tijdens een orkaan containers met gif in de Noordzee


De Telegraaf
 

 

Vaten nabij Texel vermoedelijk toch lekgeslagen

Kapitein zag gif in zee lopen

door Eric van Staten

 
 
TEXEL, zaterdag
       Enkele vaten met arseenpentoxide die vorige week zondag nabij Texel overboord sloegen van het motorschip Andinet zijn vermoedelijk toch lekgeslagen. Tijdens de vliegende storm meldde de Vlaams sprekende kapitein dat hij had gezien dat er een geelachtige substantie in zee stroomde.
        Aan het Kustwachtcentrum in Den Helder vertelde de zeeman dat twee containers die aanvankelijk op het voordek stonden, in zee dreigden te vallen. Eén container hing al gedeeltelijk over boord.
       Het buiswater dat vanaf de voorplecht over het dek stroomde, was volgens de kapitein door de lekkage van de gifvaten geelachtig gekleurd. Tot dusverre hield Rijkswaterstaat, maar ook de Kustwacht, steeds een slag om de arm dat er vaten met het uiterst giftige houtverduurzamingsmiddel zouden zijn opengereten.
        Volgens woordvoerster M. van der Steen van de directie Noordzee is de lezing van de kapitein bij Rijkswaterstaat bekend. 'Vooralsnog is niet bevestigd dat er inderdaad arseenpentoxide uit de vaten is gelekt', zegt zij. 'Het kan net zo goed dat het buiswater waarover de kapitein spreekt, door roestvorming is gekleurd. We zullen de vaten eerst moeten vinden om te weten of er daadwerkelijk sprake is van lekkage. En als dat zo is, wat de gevolgen zijn voor het milieu.'
       

 
       In tegenstelling tot eerdere berichten zal Rijkswaterstaat zelf niet met sonar uitgeruste schepen gaan zoeken naar de vermiste containers en gifvaten. Inmiddels is er contact geweest met de verzekeringsmaatschappij van de eigenaar van de lading en die heeft zich garant gesteld voor de opsporing. Rijkswaterstaat zal er wel op toezien dat alle vaten, die stuk voor stuk zijn genummerd, worden geborgen.

        De Andinet verloor zijn lading ten noordwesten van Texel. Het afzoeken van de zeebodem zal niet eerder dan maandag beginnen, als de weersomstandigheden naar verwachting zullen verbeteren. Broodvissers is voorlopig afgeraden boven de waddeneilanden te gaan vissen.

       Volgens de stichting Noordzee is arseenpentoxide erg giftig voor waterorganismen en kunnen vissen al bij lage concentraties doodgaan. Vissen met te veel arseen zijn niet meer geschikt voor consumptie. Gemeenten langs de kust waar de containers of gifvaten kunnen aanspoelen, zijn inmiddels gewaarschuwd. Vooralsnog zijn de stranden vrij toegankelijk, maar die zullen direct worden afgesloten mocht er arseen aanspoelen.
       
 
De telegraaf van 29 december 2003