De armoede groeit door bezuinigingen op lonen, pensioenen en zorg, naast taken die gemeenten op hun bord krijgen ...!!

Armoede in Nederland is bij het CDA nog onbekend

Euroblunder . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Veel gezinnen in de bijstand zitten in diepe armoede

De Volkskrant van 6 februari 1997

Van onze verslaggeefster José Smits

DEN HAAG - Twaalf uitgenodigde gemeenten, willekeurig gekozen, legden woensdag het verwijt op tafel in de Tweede Kamer. Veel gezinnen in de bijstand zitten in diepe armoede, zeggen Den Haag, Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Borger, Kerkrade, Utrecht, Epe, Ede, Haarlem, Tilburg en Hoorn. De gewone uitkering is niet genoeg om van rond te komen, dus springt de gemeente bij met eigen geld. Op de tweede dag van de rondetafelgesprekken over de Bijstandswet zijn directeuren van sociale diensten en wethouders uitgenodigd.

Den Haag zegt: 'Het is niet zozeer dat het aantal mensen met een armoedeprobleem toeneemt. Het aantal blijft gelijk, maar het wordt intenser voor ze'. 'Mensen raken steeds vaker in de schulden', zegt Haarlem. Van de 5100 bijstandsontvangers hebben we er nu tweeduizend bij wie beslag is gelegd op de uitkering om schulden af te lossen.' Gemeenten mogen tegenwoordig meer geld besteden via de bijzondere bijstand. Iedereen met een minimaal inkomen, ook AOW'ers, kan daarop een beroep doen.

Hoorn: 'Wij hebben 2500 mensen in de bijstand en vijfduizend aanvragen voor bijzondere bijstand. Als je de bijzondere bijstand zo vaak roet inzetten, is het gewone uitkeringsniveau kennelijk te laag.'

Tilburg: 'In drie jaar hebben we de uitgaven voor bijzondere bijstand verdrievoudigd naar 1,2 miljoen. We hebben nu een lappendeken aan verstrekkingen die mensen kunnen aanvragen. We denken nu na over een algemene uitkering voor groepen erbij.'

Kerkrade: 'De extra bijstand komt steeds bij dezelfde groep terecht.'

Den Haag: 'Het zijn 65-plussers met alleen AOW, mensen die langer dan vijf jaar in de bijstand zitten en gezinnen met kinderen in de bijstand.'

Borger: 'Het kan toch niet dat je na een paar nachten vorst een koudetoeslag moet verstrekken op last van het rijk. Dan keer je 150 gulden uit en dat kost ons tweehonderd gulden aan uitvoeringskosten. Is het niet aan de landelijke politiek om de bijstandsuitkering wat te verhogen?' Toch, doorpratend, komen ook bezwaren tegen zo'n verhoging voor de probleemgroepen.

Ede: 'Je wilt dat kinderen in bijstandsgezinnen zich ontwikkelen. Dus je geeft extra bijstand voor de muziekschool, de bibliotheek. Dat gaat heel goed via lokaal inkomensbeleid hoor. Dat hoeft niet in het hele land gelijk. De situatie in Groningen kan heel anders zijn.'

Amsterdam: 'Je loopt tegen grenzen op in het armoedebeleid. We zouden dolgraag een koelkastvoorziening voor oudere opzetten, maar da kost veel geld. Het is nog een andere kwestie om de bijstand te verhogen. Dat geeft problemen als mensen aan het werk gaan. Het is complex.' Er is een tweede oorzaak voor het groeiende armoedeprobleem. Het kabinet heeft gepensioneerden en gezinnen met kinderen al extra inkomenssteun geboden via bijvoorbeeld de huursubsidie. Maar wat met de ene hand wordt gegeven wordt met de andere weggehaald.

Den Haag: 'Justitie voert eigen bijdragen in voor jeugdhulpverlening en zegt tegen ouders: als je het niet kunt betalen, ga je naar de bijzondere bijstand. Onderwijs doel hetzelfde met studiefinanciering. Idem met de eigen bijdragen in de gezondheidszorg.

Zie het verbijsterende resultaat van de koudetoeslag in de gemeente Huizen


Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!