De armoede groeit door bezuinigingen op lonen, pensioenen en zorg, naast taken die gemeenten op hun bord krijgen ...!!

Brood stelen uit noodzaak allang in de wet geregeld

Euroblunder . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Uitspraak van de Bredase bisschop Muskens over het stelen van brood

De Gelderlander van 13 januari 1997.

'Brood stelen uit noodzaak allang in de wet geregeld'

Door onze verslaggever

ARNHEM - De uitspraken van de Bredase bisschop Muskens over het stelen van broden vond hij op het eerste gezicht wat ongenuanceerd. Met de later volgende toelichtingen kwam het er in zijn ogen in feite op neer dat er niet veel nieuws vermeld werd. De katholieke moraal was al langer duidelijk op dat punt. En ook in het bestaande Nederlandse recht is allang geregeld dat een noodtoestand bepaald gedrag rechtvaardigt.

Als secretaris-generaal van de Arnhemse rechtbank houdt mr. Y. van Kuijck zich bezig met de vertegenwoordiging van het openbaar ministerie bij strafzaken die in hoger beroep komen. Gistermorgen hield hij een lezing tijdens een Korenbeursbijeenkomst in het Arnhemse hotel Haarhuis. Iedere tweede zondag van de maand komen daar mensen bijeen die zich in een kerk niet meer thuis voelen, maar toch de behoefte hebben om maatschappelijke of religieuze dilemma's te bespreken.

Het thema van de dag is: 'Brood stelen en frauderen mag, of niet?' Van een jurist is geen eenvoudig ja of nee op zo'n vraag te verwachten en Van Kuijck houdt dan ook een zeer genuanceerd betoog. Dat er sprake zou zijn van een normvervaging kan hij niet onderschrijven. "De norm dat je geen fietsen mag stelen is nog net zo precies als in de jaren dertig. (...) Nee, wat veranderd is, is de bereidheid om ons aan die normen te houden." Tevens treedt de overheid in zijn ogen nu minder snel en frequent op tegen wetsovertredingen.

    Uitzonderingen

Wat Van Kuijck betreft mag de regelgeving wel wat duidelijker. De politiek maakt zoveel uitzonderingen binnen de wetgeving dat ook het openbaar ministerie soms met de handen in het haar zit. Hij noemt als voorbeeld de milieuwetgeving, waar hij zich beroepshalve' mee bezighoudt. "Het is een knappe boer, die daar de bomen nog door het bos ziet."

Aan de andere kant moet de maatschappij zich ook bezinnen op de groepen van de samenleving waar de fraude bestreden moet worden. Het maakt in zijn ogen nogal verschil of je te doen hebt met een laaggeschoolde langdurig werkloze die wat bijklust, of met een overijverige bouwvakker, die zijn toch al redelijke inkomen 's avonds nog eens aanvult. Wat Van Kuijck betreft heeft de eerste groep geen prioriteit als het om fraudebestrijding gaat. Geen prioriteit, maar hij voegt er onmiddellijk aan toe dat wanneer zwart op wit bewezen is dat een strafbaar feit is gepleegd, hij daar beroepshalve niet omheen kan.

Het gaat wel om een behoorlijk grote. groep. Mensen die materieel, cultureel, en sociaal buitengesloten worden, dat is een vorm van armoede die in Nederland op grote schaal voorkomt. Hij haalt de Amsterdamse hoogleraar C. Schuyt aan die stelt dat een kwart van de bevolking in een sociaal isolement dreigt te geraken. Die grote tweedeling in de maatschappij, die baart Van Kuijck grote zorgen. Wat dat betreft is hij ook blij dat door de uitspraken van Muskens dit onderwerp weer op de politieke agenda terecht is gekomen.

Het Is in de ogen van Van Kuijck ook goed dat de kerken in deze discussie wederom een rol van belang speelt. Hij haalt de Franse filosoof Ricoeur aan die het vraagstuk van de ethiek onderverdeelt in een moraal van het absoluut wenselijke, waar onder andere kerken zich mee bezighouden, en die van het relatief mogelijke, het domein van de politiek. "De evangelische eis die politiek onpraktisch is, blijft functioneren als limietaanduiding", aldus Van Kuijck.


Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!