Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

De oorlog tegen de armen is nu echt begonnen
Euroblunder . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Zie de actuele situatie in België. En hoe is het in ons schatrijke Nederland?
Belgische televisie toont dat 1.500.000 Belgen op de armoedegrens leven !!

In Canvas (Belgische TV) van Donderdag 7 december 2006 werd onthuld dat 1.500.000 Belgen op de armoedegrens leven en wel 150 euro per maand onder de Europese norm m.b.t. besteedbaar inkomen

België
Population: 10,379,067 (July 2006 est.)
GDP purchasing power $322.3 billion (2005 est.)
GDP (official exchange rate): $350.3 billion (2005 est.)
GDP - per capita (PPP): $31,100 (2005 est.)
Population below poverty line: 4% (1989 est.)
Population below poverty line: 15% (2006) est.) = 1.556.800 personen
Household income or consumption by percentage share:
       lowest 10%: 3.2%
       highest 10%: 23% (1996)


Nederland
Population: 16,491,461 (July 2006 est.)
GDP (purchasing power parity): $497.9 billion (2005 est.)
GDP (official exchange rate): $581.3 billion (2005 est.)
GDP - per capita (PPP): $30,300 (2005 est.)
Population below poverty line: 10.5% (1989 est.)
Population below poverty line: 15% (2006) est.) = 2.475.600 personen
Household income or consumption by percentage share:
       lowest 10%: 2.5%
       highest 10%: 22.9% (1999)

Een dergelijke prestatie van sanering van de economie moet beloond worden, nietwaar?

Bron: CIA World factbook Netherlands en CIA World factbook België

Huizen, 26 september 2004

Geplaatst: Do 23 Dec, 2004 21:26
Bericht: De oorlog tegen de armen is nu echt begonnen
Aan: 'NCRV discussieforum'

L.s.,

De oorlog tegen de armen is nu echt begonnen. liberalisering van de huren zal onnoemelijk veel leed opleveren. Hoofdschuldigen: de zwijgende media. Want de politiek gaat altijd zover als dat de media toestaan, niet anders !!!

Misschien denkt u dat dit verwijt niet terecht is. Maar is de armoede van honderdduizenden gezinnen (is meer dan 1,5 miljoen mensen) ofwel ruim 10 procent van de bevolking een acute ramp? Wist men in Hilversum en Den Haag niets van deze ellende? Het is toch niet van gisteren dat die massale armoede ontstond; en waardoor? Die vraag werd niet gesteld en evenmin beantwoord. Zelfs werd door de vertegenwoordiger en belangenbehartiger van het bankenkartel (NIBUD) gesuggereerd dat je maar even bij de gemeente aan hoeft te kloppen om overladen te worden met extra giften en kwijtscheldingen.

Ook de inkomens die werden getoond geven een volstrekt verkeerd beeld. Mijn eigen bijstandsuitkering is nominaal € 1151 per maand, maar daar wordt € 53 voor vakantietoeslag van ingehouden (toeslag?) Daarnaast wordt de verplichte ziekenfondsbijdrage van € 115 ingehouden en € 57 voor de aanvullende verzekering. Netto betekent dat een uitbetaling van € 984 per maand. Die uitkering gaat per 1 juli 2005 met nog eens € 115 omlaag wanneer je een kind in huis hebt dat een eigen inkomen heeft. Dit is om de privatisering van de uitkering vorm te geven. Kinderen moeten hun ouders gaan onderhouden, daar komt het steeds meer op neer.

Je krijgt bij een huur van € 433 per maand vanwege de voordeurdelersregeling ook geen huursubsidie, die moet het verdienende kind ook betalen. Voor gas en elektra ben je € 165 kwijt en voor provinciale heffingen € 30 per maand. Nu resteert ons nog € 185 om met vier personen ervan te leven, te eten, te reserveren, studeren telefoneren, enz., enz. (Wat je dan tekort komt moet je bij het verdienende kind de hand ophouden...!!)

Je gezin heeft dan nog niets gegeten, gedronken, en geld voor kleding en/of abonnementen voor doodgewone dingen. Begrippen als uitgaan, vakantie, auto, reizen, cultuur en sociaal verkeer zijn zaken die niet meer voorkomen in het woordgebruik van mensen met een bijstandsuitkering. Toch krijgen "bijstandstrekkers" nog steeds een stigma opgeplakt van uitvreters, luiwammesen en parasieten. Wanneer je dan voorstelt om van positie te wisselen, dan houdt de discussie en het demoniseren direct op.

Hoe redden die mensen zich dan? Een bijlmerramp/steur-sp.htm">voedselbank of gaarkeuken hebben we hier niet in de buurt. Dus vragen ze de kinderen om de gekorte huursubsidie (€ 200) aan het gezinsbudget af te dragen, en natuurlijk wat kostgeld, ook € 200. Dat gaat natuurlijk niet van harte, want de collega's hoeven thuis helemaal niks af te dragen. Die kunnen sparen voor een huis als ze zouden willen, of lekker op vakantie of uitgaan.

Voor kinderen van arme ouders is het afzien om een flink deel van hun inkomen af te staan. Kinderen van rijke ouders mogen alles wel houden. We noemen dat eigen verantwoordelijkheid dragen in een beschaafde maatschappij, die gegrondvest is op joods-christelijk gedachtegoed. Kortom, op het politiek draagvlak van CDA en VVD. Ook prof. Engbersen schetste een veel te rooskleurige beeld van de uitzichtloosheid van enkele miljoenen mensen. Dat zijn de mensen in de WAO, de ouderen met alleen AOW, alle bijstandsgezinnen en langdurig werklozen die echt geen baan kunnen krijgen ook als studeren ze zich te pletter, want ze zijn te oud of wat anders.

Hoe deze impasse te doorbreken? Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Voer een basisinkomen in waarvan je op bescheiden schaal kunt leven zonder de onnodige dwang om aan het werk te worden gezet. Dat lijk Utopia maar is realistischer dan wordt aangenomen, omdat daarover nog niet voldoende in het openbaar wordt gediscussieerd (zie basisinkomen.htm) Daarnaast is de verpaupering van de bevolking een direct gevolg van de bezuinigingspolitiek van het kabinet Zalm/Balkenende. Zowel Engbersen als het NIBUD gingen voorbij aan het feit dat voor steeds grotere groepen mensen er in de industrie geen werk meer zal zijn (zie markt-n1.htm

De oplossing voor het kunstmatige armoedeprobleem ligt dan ook niet in het creëren van slavenarbeid tegen een hongerloon, maar door een redelijke verdeling van de overvloed. Die politieke besluitvorming kan alleen dan gestalten krijgen wanneer ook de armen in de maatschappij hun stem kunnen laten horen en niet alleen met smartlappenverhalen, die een soort beschaamd Scrooge gedrag moeten opwekken. Geef een paar armen met haar op de tanden eens de kans om eens stevig de waarheid te zeggen in de Tweede Kaamer en op televisie, en breng de optie van KAMERZETEL 151 in discussie.

Een nieuwe Sociale Omroep Nederland (die bestaat overigens) zou het manco in de openbare discussie kunnen aanvullen, zodat Twee Vandaag niet met een "plotseling ontstaan armoedeprobleem" op de proppen komt, ondanks de waardering om het breed op het tv-scherm te brengen.

Ik wacht op uw reactie

R.M. Brockhus
Westkade 227.
1273 RJ Huizen
Tel. 035-5244141

E-mail: sdn@wxs.nl
Website: www.sdnl.nl

Geplaatst: Wo 22 Dec, 2004 14:22

Bericht: Hoe krijgen we het kabinet Balkenende en onze ellende weg?

L.s.

Wanneer je goed kijkt dan zie je dat de regering bezig is met een algehele verlaging van de koopkracht van de gewone burger om daarmee een aanpassing te bereiken naar een midden-Europees loonniveau. Argumenten daarvoor kunt u vinden op www.kamerzetel.nl

De oorlog tegen de armen is nu echt begonnen. liberalisering van de huren zal onnoemelijk veel leed opleveren. Hoofdschuldigen: de zwijgende media. Want de politiek gaat altijd zover als dat de media toestaan, en niet anders. Ondanks STAND.NL is er nauwelijks enige inbreng van de burger in de politiek het gesputter in uw programma glijdt af als water van een eend. Alleen wanneer de burger inspraak krijgt in de Tweede Kamer zelf komt er enige, maar nog geen grote, verbetering in de democratie die nu echt niet meer bestaat, ook gezien alle peilingen.

Zorg maar dat KAMERZETEL.NL gerealiseerd wordt. Is de NCRV bereid om die kar te trekken?

Robert M. Brockhus (bijstandsgerechtigde)

Bijstand is netto € 992 p/m (gezin), huur € 425 zonder huursubsidie en volgend jaar juli gaat de uitkering met 115 € p/m omlaag vanwege een inwonend kind met een eigen inkomen. als voordeurdeler. Wij houden de hand op bij onze kinderen om te overleven. Een echte politieke schanddaad jegens mij en mijn vrouw en vooral jegens onze kinderen. Om hieraan te ontsnappen moeten wij onze kinderen met werk en inkomen de deur uit flikkeren om weer gewoon bijstand met huursubsidie te kunnen ontvangen)

Dank u wel asokabinet Zalm/Balkenende en de operettespelers in de Tweede Kamer

Rob Brockhus
Westkade 227.
1273 RJ Huizen
Tel. 035-5244141

E-mail: sdn@wxs.nl
Website: www.sdnl.nl

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!