De armoede groeit door bezuinigingen op lonen, pensioenen en zorg, naast taken die gemeenten op hun bord krijgen ...!!

CBS: Koopkracht van minima in 20 jaar 23 procent gedaald

Euroblunder . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Schulden bij ouderen ontstaan vooral door een te laag inkomen

De Volkskrant van 30 maart 2004

    Grote groep ouderen in de schulden

Van onze verslaggeefster Kim van Keken

AMSTERDAM - Tienduizenden ouderen zitten diep in de schulden. Dat zegt directeur Marcel van Es van Intrum Justitia, het grootste incassobureau van Nederland. Binnen drie jaar zag hij het aantal incasso's onder 65-plussers verdriedubbelen. In 2003 vorderde zijn bureau van 36 duizend ouderen een gemiddeld bedrag van 516 euro.

    Incassobureau ziet veel stille armoede

Dat is ruim honderd euro hoger dan een gemiddelde incasso. Schulden bij ouderen ontstaan volgens Van Es vooral door een te laag inkomen en niet, zoals bij een gemiddelde incasso, door te veel en te dure uitgaven. Veel ouderen maken bovendien geen gebruik van compensatiemaatregelen van de overheid. Dat gebeurt niet alleen uit schaamte, maar ook omdat ze het terugvragen van geld te ingewikkeld vinden.

Intrum Justitia heeft een marktaandeel van 40 procent. 'Het is schandalig dat deze spaarzame generatie door overheidsingrepen in de problemen komt', zegt Van Es. 'Een grote groep ouderen kan niet rondkomen van alleen de AOW.' Hij noemt de problemen slechts 'het topje van de ijsberg. Veel 65-plussers bijten liever jaren op een houtje om maar niet in de schulden te komen. Die mensen leven dus in stille armoede.'

De ouderenbonden bevestigen dit beeld, net als het Nibud, dat besparingsadviezen geeft. 'Van sommige budgetten kun je niet rondkomen', aldus een woordvoerster. Uit onderzoek van de ouderenbonden bleek onlangs dat veel 65-plussers moeite hebben met alle regels om compensatie aan te vragen, en ze weigeren vaak 'de hand op te houden'.

Volgens de laatste cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) leven zeker tweehonderdduizend ouderen onder of op de armoedegrens. Ruim negentigduizend ontvangen enkel AOW, de rest heeft een klein aanvullend pensioen opgebouwd tot 200 euro per maand. Het gaat vooral om 70-plussers, weduwen en gescheiden vrouwen die geen recht hebben op het pensioen van hun ex-man. Zij besparen op kleding, meubelen en soms zelfs op eten.

Komende jaren komen nog eens tienduizenden allochtone ouderen in de problemen, is de verwachting. Velen van hen hebben geen pensioen opgebouwd en krijgen geen recht op een volledige AOW, omdat zij geen veertig jaar in Nederland wonen. De kortingen kunnen oplopen tot meer dan 10 procent van de AOW.

De tienduizenden arme ouderen leven in schril contrast met de gepensioneerden die wél een goed pensioen opbouwden, want de gemiddelde oudere is er de afgelopen tien jaar juist 14 procent op vooruitgegaan, aldus het SCP. Dat zijn de 65-plussers met een goed pensioen of een eigen huis. Omdat steeds meer ouderen hun toekomst beter hebben geregeld, verwacht ouderenbond ANBO dat het aantal arme autochtone gepensioneerden zal afnemen.

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!