"Verontruste Burgers" komen met een onthutsend rapport

Wat weten politici van uitzichtloze armoede en verrijking aan de top ..??

Armoede . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . AOV

Onthutsend IRM-rapport over de integriteit van de rechterlijke macht

Een groep "Verontruste Burgers" heeft het nodige opzien gebaard met openbaarmaking van hun "IRM-rapport". Dat gaat over de Integriteit van de Rechterlijke Macht. Ze hebben via een zorgvuldig, soms moeizaam onderzoek in kaart gebracht wat er volgens hen mis is binnen de rechterlijke macht en de advocatuur. Ze hebben bezwaren tegen een door hen geïnventariseerde combinatie van functies en nevenfuncties, waardoor de onafhankelijkheid in de rechterlijke macht in gevaar zou komen. Het rapport is in ontvangst genomen door de Kamerleden mr. B. Dittrich-D'66, mr. O. Vos-VVD, Th. Hendriks en W.J. Verkerk-AOV.

Het rapport had direct effect: nog geen 14 dagen erna is gemeld dat rechters en rechterlijke ambtenaren van 1 januari 1997 af wettelijk verplicht werden hun hoofden nevenfuncties te melden. Advocaten mogen voortaan ook niet meer rechter-plaatsvervanger zijn in het gebied waarin ze ook als advocaat werken.

Willibrord J. Verkerk

Naar de brief van H.J. Rem en A. Rem-Bruijn
aan de President van de Hoge Raad mr. S.K. Martens