Wiens haan zal koning kraaien?... Haantje de voorste... !!

EuroStaete . . EKC homepage . . Klokkenluiders <===> SDN . . . Schandpaal . . Vaccinatie

De Pikmeer-arresten van de Hoge Raad maken ambtenaren tot milieucriminelen

Bert Maathuis schreef:

Bij herhaling plaats ik voorgaande informatie nogmaals.
Maar eerst een kopie van een nieuwsbrief van Anneke Bleeker:

Wiens haan zal koning kraaien? Wiens haan zal koning kraaien?... Haantje de voorste... Er als de kippen bij zijn… Allemaal pluimvee uitspraken die bij velen bekend zijn. Wiens haan zal koning kraaien?... is er eentje die de laatste tijd regelmatig bij mij naar voren komt. Wie hebben de macht?
Wie eisen hun gelijk? Wie zijn het eerlijkst in hun informatie? Vooral dat laatste is iets om over na te denken. Wie geven het eerlijkst informatie? Bedrijven die beursgenoteerd zijn? Alleen maar Dollartekens zien als zij de plannen maken voor meer productie? Denken zij dan in het belang van, onder andere, onze gezondheid?

Farmaceutische bedrijven… zijn zij objectief in hun informatie? De Overheid… is deze objectief of spelen ‘poppetjes’ op de diverse plaatsen een ‘Russisch roulette’? Worden schandalen onder het vloerkleed geveegd? Of… denk je dat je werkelijk het echte nieuws te zien krijgt als je weer eens vol verwachting de beeldbuis hebt aangezet? Er vliegen allerlei ‘nieuwsitems’ voorbij en we zijn weer ‘bijgepraat’ zullen velen denken; weer volledig op de hoogte en we kunnen ons weer bezighouden met de dagelijkse gang van zaken binnen het eigen gezinsleven. Alles wat we krijgen aangereikt zien we als normaal: een oproep voor het één of ander zal wel goed zijn, want de Overheid heeft toch het goede met ons voor?

Kraait de haan van de Overheid wel eerlijk? Is ons rechtssysteem wel wat het lijkt? Overheid, rechters, andere belanghebbenden… Wanneer je boeken en informatie gaat lezen geschreven door mensen die maar op één ding uit zijn… en dat is de waarheid aan het licht brengen, dan kom je tot verrassende ontdekkingen. Personen die oprecht knokken om dat wat de waarheid heten mag onder ieders aandacht te brengen. Want als je verder kijkt dan je neus lang is zul je ontdekken dat er om ons heen flink gelogen en bedrogen wordt en bepaalde figuren waar je jaren met een bepaalde blik naar gekeken hebt helemaal niet dat zijn wat jij er van dacht!

Wat een ontgoocheling! En dergelijke personen vertellen, of vertelden ons in het verleden, wat wij wel en niet mogen? Wiens haan zal koning kraaien, die van de waarheid of de leugen? Vele waarheden komen boven tafel! Er valt heden ten dage niet zomaar meer iets onder het vloerkleed te vegen want er is altijd wel een ‘klokkenluider’ of ander kritisch persoon die er kennis van neemt en het verspreidt; de informatie onder ieders aandacht brengt omdat het niet om aan te zien is dat velen als een Pinoccio rond lopen met een veel te lange neus. Kleine kinderen geloven in sprookjes, wij volwassenen lezen deze voor maar het lijkt wel of we met elkaar in een groot toneelstuk zijn gestapt en leven in die sprookjeswereld. Jouw haan of mijn haan?

Hanen wonen overal. Op boerderijen; daar mogen zij kraaien dat het een lieve lust is, voor dag en dauw… In woonwijken geven deze statige dieren enige overlast, dus zijn zij niet gewenst. Als het tegen zit zal de buurt in opstand komen. Dat is begrijpelijk, we kunnen niet alles maar accepteren, er moeten nu eenmaal leefregels zijn, maar wel in het toelaatbare. Wanneer een woonwijk gebouwd is vlakbij een boerderij dan hadden de nieuwe buurtbewoners van te voren kunnen inschatten dat op een boerderij andere wetten en regels gelden onder de dierenbevolking en dat de boer en boerin daar al jaren zo mee leven. Dat noemen we ‘landelijk’… Wie ervoor kiest om landelijk te wonen zal zich moeten aanpassen aan de situatie die daar al was voor jij daar kwam. Jouw denkbeeldige haan moet dan zijn snavel houden; pas je maar aan of ga ergens anders wonen. Dat zijn normale omgangsregels.

Zo is het met alles wat er gebeurt op een boerderij. Van oudsher staan deze op de plekken waar ze staan en als wij nu zo nodig daar hele wijken omheen moeten bouwen is dat een kwestie van aanpassen en accepteren, maar niet vanuit de boer gezien! Hij hoeft zich niet aan een nieuwe bewoners aan te passen… Dit is een situatie op kleine schaal maar in het groot gebeurt hetzelfde. Overal zitten hanen op posten die denken macht uit te kunnen oefenen! Hanen, ze zitten overal, en ze zijn er als de kippen bij om de eigen belangen veilig te stellen.

Drs. J. Poot is een man die op vele fronten zijn best doet om de waarheid verspreid te krijgen. Om alle Pinoccio neuzen uit te schakelen, het liegen aan de kaak te stellen… Lees zijn boek: ‘Schipholgate’… Kom erachter hoe hardwerkende mensen dwars gezeten worden. Als blijkt dat in een rechtszaak de hardwerkende ondernemer in het gelijk gesteld wordt, dan worden toch eenvoudigweg de rechters vervangen! Tijdens een proces werden 3 rechters vervangen; 3 rechters die Schiphol hadden veroordeeld, werden ingeruild voor 3 andere rechters die wel pro Schiphol waren! Geen haan die hier naar kraaide!

In België ontstond grote commotie toen tijdens een rechtszaak één rechter werd vervangen. In ons land kan blijkbaar alles… Is dit normaal? Rechters doen een uitspraak in het nadeel van Schiphol en worden en masse vervangen door een volledig drietal nieuwe rechters die een andere uitspraak doen! Kan dit zomaar? Persoonlijk kunnen wij ook vertellen iets van dezelfde strekking te hebben meegemaakt. Allereerst het nieuws… Zou het zomaar normaal kunnen zijn dat, als burgers het ministerie van Volksgezondheid voor de rechter dagen, dat dit op het Journaal verteld wordt? Wel, ik kan vermelden dat dit niet is gebeurd. Op 22 oktober 2009 was er enige commotie in de rechtszaal te Zwolle waar het ministerie van VWS diende te verschijnen. Waarom?

De stichting Stralingsarm Nederland had dit hele verhaal aangeslingerd door te beginnen met het stellen van vragen aan minister Klink. Vragen in de trant van: wat de inhoud was van het griepvaccin dat hals over kop in grote hoeveelheden aangeschaft moest worden. Er kwamen geen antwoorden en dan ga je verder door een verzoek volgens de ‘Wet openbaarheid bestuur’ aan te vragen. Uiteindelijk heeft ondergetekende samen met nog diverse personen zich aangesloten bij de Stichting en gezamenlijk namen wij de verantwoording om het ministerie voor de rechter te dagen.

De rechter die voorzat was ontstemd, daar het ministerie had verzuimd om documenten in te leveren waar de griffier om had gevraagd. Zeer ontstemd zelfs, dat was overduidelijk zichtbaar. Maar… een week later werd de uitspraak gedaan door een andere rechter… Het antwoord was dat wij allen, de bevolking, onze informatie maar moesten lezen op EMEA, de Europese website, die overigens ondersteund wordt door farmaceuten… Maar dat terzijde! Dus ‘oma in het bejaardentehuis achter haar rollator’ moet dat ook maar begrijpen?

Dit hele verhaal heeft nog een lange staart want uiteindelijk is besloten via een speciale commissie dat minister Klink WEL de informatie prijs moest geven. Dat ging ook niet zomaar zonder slag of stoot maar ik kan vertellen dat ik afgelopen week een map heb mogen aanschouwen. Ja heus, het is waar, de Overheid heeft stukken vrijgegeven. Geweldig! Hebben wij hier iets aan? Diverse bladen zijn zwart van de strepen waar belangrijke informatie is weggelakt!
Ze hebben dus duidelijk overal lak aan! Hun haan moet koning kraaien? Wat is het rechtssysteem nog in dit kleine kikkerland? Wiens haan? Wie mag kraaien? Wie heeft de mooiste veren? Dossiers met weggepoetste informatie, wat hebben die voor waarde? Hoe serieus mogen wij de Overheid nog nemen? Zijn zij te vertrouwen? Mogen zij voor ons blijven beslissen? Hebben zij het recht ons vaccins en andere medicatie aan te praten; zelfs op te dringen? Weten zij welke mogelijke gevolgen dit kan hebben voor onze gezondheid?

Hoe betrouwbaar zijn zij als informatie weggelakt wordt nadat er is besloten dat wij burgers wel het recht hebben op de informatie aangaande het aanschafproces van de vaccins? Overigens werden wij allen geparkeerd in de hoek van de aanstellers, de personen die het verkeerd zagen, die de gezondheid in gevaar brachten van landgenoten door te informeren over de inhoud van vaccins. Wie schetst mijn verbazing? Afgelopen week kwam in het nieuws dat de overige griepvaccins vernietigd zullen worden; 17,8 miljoen stuks. Of het niets is!!! Er werd een vraag gesteld of er schadelijke stoffen vrij kwamen. Ja dat was waar, maar daar had men een goede oplossing voor zodat ze niet zomaar de lucht in konden gaan.

Schadelijke stoffen? Het kon toch geen kwaad in ons lichaam? Wij waren toch overdreven en vervelend? Het was toch goed voor ons lichaam? Waarom dan nu speciale voorzieningen om deze enorme hoeveelheid vaccins, gekocht van ons aller belastinggeld, te vernietigen? Geen haan die er naar kraait? Te veel hanen op belangrijke posten… Zo zijn er te veel hanen op posten die belangrijke beslissingen nemen. Men kijkt vanuit eigen perspectief en niet objectief. Neem nu de bof! r dreigt een bof epidemie onder studenten door het land te gaan vliegen! Vanuit het RIVM is er direct het advies om te vaccineren. Uiteraard, kunnen wij anders verwachten? Wie op de stoel zit van vaccins verspreiden zal niet snel de andere kant willen bekijken. Weet men wel welke risico’s men neemt voor de medemens? Weet men wel dat wie in de jonge jaren de bof heeft gehad dit hoogstwaarschijnlijk niet meer zal krijgen? (Waarschijnlijkheid > 96%!)

Wie een ziekte heeft gehad die onder de kinderziektes valt heeft het immuunsysteem zelf de ‘opdracht’ gegeven zich hier tegen te wapenen. Je zou dit een ‘natuurlijke vaccinatie’ kunnen noemen. Heeft het dan zin je alsnog in te laten spuiten met gifstoffen die in de bloedbanen ingespoten andere spelletjes met ons spelen dan in een petrischaaltje in een laboratorium? Wie heeft belangen? Welke haan wil kraaien? Al eens gezien wie de folders uitgeven ten behoeve van de adviezen om vaccins te nemen? Ga eens naar je apotheek en lees wie opdracht heeft gegeven tot het vervaardigen van die folder. Een mooi voorbeeld is het Hepatitis B vaccin waar ook het nodige om te doen is. De minister, die demissionair is, mag toch blijkbaar nog een grote beslissing nemen als het inspuiten van pasgeboren baby’s!!!

Dit is de wreedheid ten top! Een baby is volstrekt machteloos en wordt direct overgeleverd aan een spuit. Een spuit met lichaamsvreemde stoffen! Ouders worden overruled door angst; weten het dan niet meer en er is weer een haan op een post die zo nodig heel hard kraaien moet dat het voor de eigen bestwil is! Welke bestwil? Trouwens, voor de folder over het Hepatitis B vaccin kan ik je melden dat het GSK is. Oftewel: ‘GlaxoSmithKline’… De fabrikant dus! Adviezen vanuit de fabrikant? Vertrouwen wij dat? Kan medische wetenschap kraaien?

Wetenschap… Wat is wetenschap? Emotionele beslissingen om meer geld in de fabrieksspaarpot te krijgen? Is dat gekraai gebaseerd op wetenschap? Rapporten die opgemaakt zijn in het voordeel van de fabrikant? Waar wetenschappers tegen betaling hun handtekening onder hebben gezet? Is dat wetenschap? Of kunnen we spreken van wetenschap als we teruggaan in de tijd en kijken wat Pasteur heeft geuit en waar Béchamp tegenin ging met andere beweringen?

Pasteur, bekend van de antibiotica en het pasteuriseren… alles vernietigen… kijk, dat kwam de farmacie goed uit, daar konden ze mee praten. Béchamp was van de ‘balans’ de harmonie in het lichaam… daar kon de farmacie niets mee! Totaal niets, want aan goede voeding kunnen zij niets verdienen. Wel aan medicijnen. Pasteur was hun vriend… Maar… op zijn sterfbed heeft diezelfde Pasteur wel bekend dat Béchamp gelijk had… Wat kunnen wij daarmee? De trein van de farmacie reed al en de beweringen van Pasteur worden wijds verspreid; nog steeds…: neem maar een antibioticakuurtje… Baat het niet, schaadt het niet! Ook zo’n gevleugelde die overal uitgekraaid wordt!

Er wordt wat afgekraaid… het maakt niet uit waar. Gaan we nog even terug en kijken we wat Jenner heeft gedaan ten tijde van de vaccinaties tegen pokken… Deze beste man, die overigens wel slim was en oog had voor de natuur: hij ontdekte namelijk dat de koekoek, het vogeltje, zijn eieren in bestaande nesten legt… Maar hoe kunnen we zijn beweringen van toen vertrouwen ten aanzien van onze gezondheid? Als we weten dat hij zijn artsenbul had gekocht voor 15 pond en zijn zoon en diens kameraad op zeer jonge leeftijd overleden na de experimenten van pa Jenner… Hoe kunnen we dit hanengedrag accepteren?

Al die hanen die door de geschiedenis heen alles en iedereen hebben willen verblinden met hun prachtig verenkleed… want ze zijn het bekijken waard! Hanen, haantje de voorste… Bij hanen horen kippen. Over kippen gesproken… recentelijk heb ik Lena, Marietje, Annetje, Loesje, Ella, en vele andere dames ontmoet. Vergeef mij dat ik hun namen niet verder ken: het waren namelijk 23.000 witgevederde dames. Deze kippen waren niet gevaccineerd. Is dat mogelijk dan? Ja, als je maar ‘praat’ met dat wat de natuur ons biedt. Deze kippen doen het zeer goed op een kruidenelixer. Geen vaccins, gezonde kippen, geen stress, Béchamp zou trots geweest zijn want daar op die boerderij wordt gehandeld naar zijn denkwijze!

Het kan dus wel degelijk! Geen antibiotica, dus ook geen sporen daarvan in de eieren die verkocht worden. Dat heet leven volgens de natuur. Deze kippenboer is dus ‘Haantje de voorste’ in zijn denken en handelen! Zijn haan mag koning kraaien! Persoonlijk heb ik met plezier gekeken bij Koos Holtjer te Noordbroek. Daar koop je met een goed gevoel eieren als je ziet hoe er met de dieren wordt omgegaan. Daar heeft men een visie! Het begrip dat we het moeten doen met dat wat de natuur ons schenkt! Dat hoort bij ons, dat ‘praat’ met onze cellen, dat geeft harmonie!

Waar harmonie heerst kan één haan in een hok vrolijk kraaien zonder hinderlijk te zijn! Hanen, kippen, ministers, rechters, medische wetenschappers… Allen hebben het hoogste woord, ieder op zijn of haar manier. Er wordt wat afgekraaid in het land. Maar als het om het hardste kraaien gaat, om de mooiste veren en dus om de macht… dan is het oppassen geblazen. Volg dan je eigen gevoel. Laten wij ons afschepen door uitspraken van rechters die weer vervangen worden?

Accepteren wij documenten die bewerkt zijn, hele A4-tjes die zwart zien van de doorgestreepte tekst? Wat is het nieuws op de televisie? Wat is de krant dan alleen een stuk papier? In de krant van vandaag verpakt men morgen de vis… is dat misschien het enige waar hij nog goed voor is?

Anneke Bleeker
Bergen NH
1 augustus 2010

www.verontrustemoeders.nl

foto’s: © Anneke Bleeker

Links: chipshol.htm (Advies: Bestel de boeken ‘Schipholgate’ en ‘De Demmink Doofpot’. Deze zijn gratis te verkrijgen. Je zult verbaasd zijn… maar dat is de enige manier om de inhoud onder de bevolking te krijgen). RTV Rijnmond met een item over het vernietigen van de vaccins.

Artikel over bofvaccinaties door Yvette Mulder de Ronde: http://www.verontrustemoeders.nl/DE%20BOF.pdf
Artikel over kruidenelixer bij duiven http://www.verontrustemoeders.nl/Verhaal%20duiven%20M.%20v.d.%20Zon%20kruidenelixer.pdf

Neem voor meer informatie contact op met Jan Smit. Hij kan je vertellen wat de voordelen zijn voor mens en dier! Telefoon: 0598‐612217