Wat weten politici van uitzichtloze armoede en verrijking aan de top ..??

Ouderenbonden vrezen 'Amerikaanse toestanden'

Armoede . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . AOV

Proficiat CDA, VVD, D66, met de zwijgende media op naar 3 miljoen href="http://www.sdnl.nl/lissabon-akkoorden.htm">onverzekerden
Niemand zou er op achteruit gaan was gezegd ! Waarom dan href="http://www.sdnl.nl/lissabon-akkoorden.htm">alles overhoop halen ?

ANP

De kloof in rijkdom tussen blanke Amerikanen en gekleurde minderheden is sinds de metingen begonnen nog nooit zo groot geweest. Dat bleek vandaag uit een analyse van bevolkingsgegevens door de Amerikaanse denktank Pew Research Center.

In 2009 vertegenwoordigde een 'typisch' blank huishouden een waarde van zo'n 113.000 dollar, berekend als bezittingen minus schulden. Een Afro-Amerikaans huishouden had ongeveer 5.700 dollar en een Latijns-Amerikaans huishouden 6.300 dollar.

De rijkdom van alle Amerikaanse bevolkingsgroepen heeft flink te lijden gehad onder de ineenstorting van de huizenmarkt en de economische crisis.

Huizenprijs

Tussen 2005 en 2009 nam de rijkdom van een typisch blank huishouden af met 16 procent. Afro-Amerikaanse en Latijns-Amerikaanse huishoudens zijn zwaarder getroffen, met een verlies aan rijkdom van respectievelijk 53 en 66 procent.

Volgens de onderzoekers zijn de ingezakte huizenprijzen de hoofdreden van de afname. Minderheden werden extra zwaar getroffen, omdat huizen naar verhouding een groter deel van hun totale bezit uitmaken.11 november 2000

    door Erik Raven

Kwart miljoen Nederlanders niet verzekerd

Het aantal Nederlanders dat niet verzekerd is voor ziektekosten blijft sterk stijgen. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat op dit moment bijna een kwart miljoen Nederlanders onverzekerd rond loopt. Dat is vijf keer zoveel als eind jaren tachtig toen slechts 50.000 Nederlanders zich niet indekten tegen ziekte of ongevallen.

Vooral bejaarden die net boven de ziekenfondsgrens zitten en kleine zelfstandigen kiezen er, vaak noodgedwongen, voor om het risico van ziekte en ongevallen niet langer te dekken. De sterk gestegen premies van de particuliere verzekering zijn daar mede debet aan. Ouderenbonden spreken inmiddels van 'Amerikaanse toestanden'.

De Unie van Katholieke ouderenbonden (KBO), met 240.000 leden de grootste belangenorganisatie voor ouderen, reageert geschokt op de cijfers. "Ik ben vreselijk geschrokken van de uitkomst van dit onderzoek", aldus woordvoerster Bianca Rooijakkers. "Dit betekent dat er in Nederland, waar gezondheidszorg een sociaal grondrecht is, mensen buiten de boot vallen. En wat er dan gebeurd kun je je goed voorstellen. Kijk daarvoor maar naar de Verenigde Staten."

Eén van de gevolgen is ook dat ziekenhuizen steeds vaker met onbetaalde rekeningen blijven zitten en in de problemen komen. Dat vooral omdat de totale groep onverzekerden nog veel groter is. De grote groep illegalen zonder polis is in dit onderzoek namelijk niet meegenomen. "De afgelopen jaren is het aantal onbetaalde rekeningen enorm toegenomen", aldus J. Bloemen van het Westeinde Ziekenhuis in Den Haag. "Dit kost ons handenvol geld."

Het onderzoek van CBS, dat de cijfers tot het jaar 1999 in kaart heeft gebracht, blijkt dat 1,4 procent van de Nederlandse bevolking zich niet heeft verzekerd tegen medische kosten. Een verdubbeling in de laatste tien jaar.

Een helder in zicht in de gevolgen van privatisering van de infrastructuur. Overal gaat het fout, wordt het duurder en de service slechter, dankzij de democratiche besluitvorming voor een overheid op afstand.