Speeltoestellen voor kinderen van geïmpregneerd hout zijn gevaarlijk voor de gezondheid

Milieu . . EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Prinses Amalia speelt veilig bij de basisschool op speeltoestellen

Op 13 november bezocht een team van bezorgde ouders basisschool de Bloemcamp in Wassenaar waar prinsesje Amalia, de dochter van kroonprins Willem Alexander en prinses Maxima, onderwijs krijgt. Het doel daarvan was om aandacht te vestigen op het feit dat bij veel basisscholen speeltoestellen staan die gemaakt zijn van geïmpregneerd hout. (Klik)

Het is verbijsterend te ervaren dat de meeste ouders helemaal niet weten hoe gevaarlijk dat hout is voor hun kinderen. Er zit in dat hout een aantal zeer giftige chemische verbindingen om het tegen verrotting te beschermen. Voor onze kinderen zijn die verbindingen van arseenzuur en chroom-6 levensgevaarlijk, je krijgt er kanker van. Er is voor dat besmettingsgevaar geen ondergrens, zodat zelfs de kleinte hoeveelheid die door de huid dringt op lange termijn ziekmakend kan zijn.

Hoe dat hout er uitziet als het nieuw is kan iedereen zien in de doe-het-zelf winkels, zoals van Praxis, van de Boerenbond, Hubo, Karwei, enz. Maar ook op televisie in programma's als Eigen Huis en Tuin. Er wordt van dat geïmpregneerde hout massaal gebruik gemaakt, zonder dat de tuinlieden en de klanten enig idee hebben wat ze in huis (laten) halen.

De Tweede Kamer heeft al jaren terug, met 149 stemmen tegen 1, een motie aangenomen om het gebruik van dit type geïmpregneerd hout te verbieden, maar de industrie met grote belangen om zwaar giftig afval kosteloos te kunnen wegwerken, gaat gewoon door met het verwerken van wolmanzouten in hout. Ook de Raad van State heeft o.a. het versnipperen van dat hout voor de fabricage van spaanplaat en als bodemafdekker tegen onkruid verboden, maar de productie gaat ongehinderd en zonder handhaving van de milieuwetten alsmaar door.

Op 13 november bracht het groepje bezorgde ouders ook een bezoek aan het stadhuis van de gemeente Den Haag. Dit om te weten te komen hoe te handelen bij het aanbieden van oud hout dat geïmpregneerd is en dat naar de vuilstortplaats van de gemeente te brengen. Bij het contacten centrum in het Stadhuis kregen die mensen uiteindelijk een gesprek met een ambtenaar van de afdeling Handhaving, die toen hij merkte dat er ook journalisten bij waren verschrikt alleen onder vier ogen met de deskundige op dit terrein wilde spreken. Dat was Ing. A.M.L. van Rooij van het Ecologisch Kennis Centrum. Hij beloofde te zullen antwoorden op de vragen die gesteld werden.

Een specifieke vraag aan de gemeente Den Haag was: Waarom staat er op internet bij de informatiepagina voor het aanbieden van giftig en chemisch afval niets vermeld m.b.t. het zwaar giftige geïmpregneerde hout dat zowat in alle tuinen als schutting of tuinmeubel te vinden is. Dat hout gaat ooit kapot en moet dan worden afgevoerd. Maar de gemeente Den Haag weet daar kennelijk niets over te vertellen. Wel staat er een aanwijzing dat (klein) chemisch afval teruggebracht kan en/of moet worden naar de leverancier van de chemisch vervuilde producten. De vraag rijst dus: wat te doen met de oude schutting van met arseenzuur en chroomtrioxide vergiftigd hout?

In elk geval lijkt het er op dat het onderwerp van gevaarlijk afval in de huis- tuin en leefomgeving (zoals bij scholen) eindelijk na 20 jaar waarschuwen door het EKC voor de gevaren van dat hout, een duidelijke maatschappelijke discussie op gang brengt die de politiek niet meer kan negeren. Niet alleen op landelijk, maar ook op provinciaal en gemeentelijk niveau. Het zal het grootste werkgelegenheidsproject van de eeuw worden om al dat gif op een verantwoorde wijze weg te werken, want er staat nu al ca. 14 miljoen kubieke meter van dat hout overal verspreid in ons land.

Wij wensen niet alleen Prinses Amalia een gezonde toekomst, maar wij hopen dat alle kinderen op veilige toestellen mogen spelen. Daarbij moeten de ouders hun kroost aan het basisonderwijs veilig kunnen toevertrouwen.

Zie de hartekreet van een bezorgde vader: Brief aan alle basisscholen in Nederland


  St. Sociale Databank Nederland (Internet Service)
  E-mail adres: sdn@planet.nl
  Internet site: http://www.sdnl.nl/amalia.htm
  Westkade 227, 1273 EA Huizen, Telefoon: 035-5244141
  Postbank rekening: 2446600

  Voor deskundigheid en juridisch advies:
  Ing. A.M.L. van Rooij
  Ecologisch Kennis Centrum, 't Achterom 9a, St. Oedenrode
  Telefoon: 0413-490387 - Telefax: 0413-490386