Verjaring termijn voor aansprakelijkstelling brengt paniek bij eigenaren oude vuilstorten

Overzicht gesloten vuilstorten in de provincie Noord-Brabant


Toelichting en aansprakelijkheid ------------ Ecologisch Kennis Centrum


CLUSTER  IBS-code Gemeente    Naam stortplaats  Oppervlak  Diepte     Volume
07BS-1998 180/001 Alphen en Riel           -.- ha.  --,- mtr.  --.-- m3

Stoffen       Concentratie  Gedaan onderzoek  Kosten provincie Aandeel gemeente      
nn        Onbekende waarde oriënterend ????  f.   -.-   f.    -,-   Nog niet onderzocht

   CLUSTER Stadsgewest Breda

  CLUSTER   GL-CODE  GEMEENTE 1998    NAAM STORTPLAATS
  04BS-1998  015/003  Alphen en Riel	Terover/Boshoven A1 
  04BS-1998  015/004  Alphen en Riel	nabij vijthuizenbaan
  04BS-1998  015/005  Alphen en Riel	Rielseweg (Looneind) 
  04BS-1998  015/006  Alphen en Riel	Fransebaan	
  04BS-1998  015/007  Alphen en Riel	Zandeind/Rijksweg	
  04BS-1998  015/008  Alphen en Riel	Maastrichtsebaan	
  04BS-1998  015/009  Alphen en Riel	Maastrichtsebaan
  04BS-1998  015/044  Alphen en Riel	Fransebaan
  04BS-1998  015/045  Alphen en Riel	Molenvan
  
  • Is een oriënterend onderzoek boven B-waarde dan is nader onderzoek wettelijk verplicht
  • Is nader onderzoek boven C-waarde, dan is saneringsonderzoek en sanering wettelijk verplicht

Disclaimer