Henry George en Edward Bellamy waren twee econmen die een basisinkomen voor iedereen bepleitten

Ali Dijkhuizen: Wat zijn we allemaal kwijt geraakt onder Paars?


Grondvest . . . SDN Henry George <=====> SDN . . . Bellamy . . . GB Institute

Actie van bonden kerken en maatschappelijke organisaties op PrinsjesdagDoor Ali DijkhuizenDe Politiek en het Gezonde VerstandHoe een normaal denkende burger zwaar gefrustreerd raakt door de gekte bij de overheid en in de politiek. Een Gelderse huisvrouw schreef ons de volgende klachtenlitanie en stelde de prangende vraag:

"Gaat de nieuwe regering de onvrede die onder burgers leeft stoppen?"

Waarover onvrede ?

Onder 'Paars' verdwenen veel voorzieningen. Het enige wat de burger nog mocht was KOPEN, kopen moest en moet; een korte lustbevrediging, niet voor iedereen weggelegd.

Wat verdween er onder paars, in het bijzonder op het platteland?

  • Postkantoor en bank in de buurt, zelfs de geldautomaat is weg. Waar moet ik als weinig mobiele bejaarde mijn aow-tje pinnen?
  • Bibliotheek weg.
  • NS station gesloten, alleen kaartjes via kaartjesautomaat
  • Openbaar vervoer gereduceerd of geheel verdwenen. 'Vervoer op maat' vaak geheel onder de maat, zodat het niet bruikbaar is.
  • Zwembad weg.
  • Groenteboer weg.
  • Fietsenmaker weg.
  • Sociale woningbouw functioneert niet meer. De woningbouwcorporaties zijn op winst gerichte bedrijven geworden. Ze verkopen huurwoningen op goede locaties na renovatie voor veel geld, terwijl voor de vertrokken niet koopkrachtige huurder geen vervangende betaalbare huurwoning beschikbaar komt.
  • De middelbare school is steeds verder weg, schaalvergroting, bezuiniging, fusies, fusies enz. niet meer betaalbaar en niet meer bereikbaar.

De kleine man betaalt het gelag in deze geprivatiseerde op "profit" gerichte samenleving.
Zonder Auto en PC tel je Niet meer Mee !!

Welzijn, educatie en sport versus criminaliteit.

Als je het schoolzwemmen, de gymlessen, de schooltuintjes, de handenarbeid de muziekuren bij het basisonderwijs inperkt heeft dat dan geen gevolgen; hang jongeren, jeugdcriminaliteit?
Als je bezuinigt op jeugd- en buurthuiswerk heeft dat geen consequenties?

Gezond verstand en wetenschap

Hebben de wetenschappelijke buro's van de politieke partijen, de Wiarda Beckmanstichting (PvdA) de Telderstichting (VVD), wetenschappelijk buro CDA en het "Gedachtengoed" van Pim Fortuyn hier een antwoord op?? En gaat de nieuwe regering de onvrede die er onder burgers leeft stoppen of wordt het Donker Paars dan wel Zwart ?? Is het bovengeschrevene geen voer voor sociologen ??

1 augustus 2002
Ali Dijkhuizen

wel bejaard maar niet dement.