Presentatie van het boek van actrice Ine Veen: Moord namens 'de kroon'

Ine Veen . .Klokkenluiders . .SDN <===> Pamela Hemelrijk. . EKC. . Edelchemie

Het nieuwe boek van Ine Veen is uit: Alarm, u wordt vergiftigd !!

Alarm… u wordt vergiftigd !!

zal de wereld ten onder gaan aan gif, milieu en bedrog?

door: Ine Veen

 

Het boek bevat 440 pagina’s.

Ook dit boek is weer enorm uitgebreid geworden met vele onderwerpen die allen met gif te maken hebben:

1 Gif in het milieu: denk aan de zaak Ad van Rooij (ongeveer 80 pagina’s).

2 Gifstoffen in medicijnen.

3 De psychiatrie, waar men aan jonge kinderen pillen te slikken geeft die hun lichaam en geest vergiftigen en vaak niet nodig zijn, maar…. big business is.

4 Het gif in het El – Al vliegtuig, dat verzwegen is; (de verdwenen hangar, waar liet men die radioactieve troep van de afgebroken hangar?).

5 Kanker door gifgrond en gemanipuleerd voedsel.

6 Gifgebruik in oorlogen, in ziekenhuizen, in huis enz.

7 Gif in bloemen en planten.

8 Het sproeien door vliegtuigen met barium en aluminium vanuit de lucht: de beruchte chemtrails die we dagelijks aan de hemel zien en die wolken vormen en de dag daarop regen geven. (chemtrails zijn de lange witte sporen die de ontelbare hoogvliegende vliegtuigen uitstoten in opdracht van HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program). De witte sporen blijven lang te zien, in tegenstelling tot de contrails die de passagiers vliegtuigen uitstoten en hoofdzakelijk de schuld zijn voor het vervuilen van ’t milieu en niet de co’2 uitstoot in éérste instantie.

9 Kanker en andere ziekten.

10 Het ‘milieu’ van Al Gore.

11 Het gif in en om uw woning (verf, reinigingsmiddelen, shampoos, tandpasta’s, kleding, schoorsteen, muren, uw tuin enz. enz.). En ga zo nog maar even door! Voor elk wat wils zou ik zeggen.


Op de achterflap van het boek het volgende:


INE VEEN

“Neem niets voor waar aan in het leven: ook dit niet…?
Houdt een open geest en u erváárt de waarheid”.

De overbevolking van deze planeet, is schuld aan vele en vaak niet meer op te lossen problemen waar de mensheid, dieren en het milieu onder lijden.

‘Nederland is vol’! Beweerde koningin Juliana al in de jaren 50! Een uitspraak van een vrouw die in haar tijd de problemen al zag aankomen en die onze samenleving nu zo bitterhard teisteren; maar ook onze aarde is vol!

Over de samenzwerende wereld overheden en hun ‘sproeiende’ vliegtuigen: de beruchte chemtrails, mag niet ópenlijk worden gesproken. Is men bezig ons op een slimme manier te vernietigen nu de atoombom op een laag pitje is gezet… of juist te redden?

Wat onderneemt men tegen de opwarming of/en elders de afkoeling van de aarde en de gevolgen hiervan. Volgens Ing. Ad van Rooij bevinden zich gifstoffen in o. a. geïmpregneerd hout, hobbyspullen, steen en de natuur.

Maar ook ons voedsel, onze woonomgeving en zelfs de lucht lijken vergiftigd.

In dit boek is ook aandacht voor gifstoffen die gebruikt worden in de psychiatrie, in de medische wereld: medicijnen, vaccins èn bij moordaanslagen die gepleegd ‘moeten’  worden.

====================

Te bestellen bij Uitgeverij Aspekt ISBN 90 591 173 95