Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
Afluisteren in Nederland gebeurt massaal naast partijdigheid, belangenverstrengeling, corruptie en politiek gesjoemel!

Inbraak in de server van de Sociale Databank Nederland

IRM . . Antecedenten Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Op EuroStaete is besloten 'n tribunaal in te richten om rechtspraak te evalueren

Videoverslag van de rechtszaak tegen de Sociale Databank Nederland

Op woensdag 27 april 2011 om 07.46 uur ontdekte de webmaster van de Sociale Databank Nederland voor de derde keer een inbraak in de FTP-server bij XS4All van de KPN. Het onderstaand bericht van de server wordt alleen gegeven wanneer er meer dan 2 toegangsgerechtigden, danwel inbrekers, tegelijk de inhoud van de website van de Sociale Databank Nederland willen bereiken en eventueel beschadigen, of vlotjes downloaden om alle gegevens die op de server staan in het archief van de geheime dienst of van Justitie op te slaan.

Dat men de informatie veiligstelt is op zich geen bezwaar. Men kan altijd met een speciaal downloadprogramma een hele site opslaan op de eigen server, om daarmee later bewijs te hebben van informatie die er op heeft gestaan, zoals met WikiLeaks ook is gebeurd; maar dan als kopie van zaken die de overheid geheim wil houden voor de burgers. Staatsgeheimen zijn in principe onrechtmatige en soms criminele handeling van de Staat der Nederlanden. Wat aan iedere burger strafbaar verboden is, wordt in een a la James Bond-scenario in praktijk gebracht om de Nederlandse belangen - vaak economische - te dienen.

De onlangs mislukte evacuatiepoging van de marine is daar een eclatant voorbeeld van. Zoals vermeld is het nu de derde keer dat dit bericht bij toeval is gezien, hetgeen niet betekent dat het pas de derde keer is dat de overheid aan het snuffelen is in de gegevens van de SDN. Dat zou zelfs een grote nalatigheid zijn, zeker nu de ivoren toren van de advocatuur en de rechterlijke macht scheuren begint te vertonen. Het in voorbereiding zijnde tribunaal op EuroStaete zal zonder enige twijfel heel wat juridische rotzooi en criminaliteit gepleegd door justitiepersoneel aan het licht brengen. Niet in de laatste plaats het gezwendel rond het dwangsomschandaal tegen de Sociale Databank waarvoor het pleidooi nog moet lopen. De achtergrond van o.a. de griffier in Rotterdam die deze zaak toegewezen heeft aan een rechter die alle zaken van de heren Harff en Kuijpers ten gunste van die gevluchte en geschorste advocaten heeft voorgezeten, zal mogelijkerwijs een verbijsterende onthulling opleveren. Zie het tv-programma TROS-Opgelicht

We zien deze volstrekt corrupte juridische en rechterlijke aanval op de mensen van de SDN om de informatie over o.a. het antecedentenregister van juristen in Nederland, dat met monnikenwerk door de inmiddels overleden drs. N.C. Burhoven Jaspers is gemaakt als aanvulling op het IRM-rapport over mogelijke belangenverstrengeling bij de zittende en staande magistratuur en advocatuur te ontdekken; en die informatie van het internet weg te krijgen. Die informatie is uit openbare bronnen bijeengebracht en is een leidraad voor mensen die aangevallen worden door het juridisch systeem. Zo ook de rechter die op 26 mei 2011 de het kortgeding zal voorzitten.

Het is buitengewoon opvallend dat de politiek hier het compleet laat afweten, zoals duidelijk wordt wanneer men de uitspraak van (ex-)advocaat D.A. Harff beluistert over zijn aansporing door een minister om iets te ondernemen tegen de SDN, terwijl hij nergens van is beschuldigd of zelfs maar genoemd werd in het gewraakte interview, dat gezien het vonnis niet aan u kan worden voorgehouden. Maar journalisten worden bij deze uitgenodigd het interview dat aanleiding is voor de jarenlange juristerij tegen de redactie van de SDN te komen zien en beluisteren.

Wij hebben dit gigantische probleem aangekaart bij alle Tweede Kamercommissieleden en met name aan de fractievoorzitter van de PvdA Job Cohen. De politiek geladen verwevenheid met aanvallen op de SDN en de (oud-)bestuurders daarvan, te weten: de nu bijna blinde Wim Sweers (83), de met een herseninfarct in het verpleeghuis liggende Wim Wolbrink en zijn licht dementerende vrouw, en de nog jonge te laat uit het register van de Kamer van Koophandel uitgeschreven B. Vroomen (42), die het leeuwendeel van de dwangsom krijgt afgeperst. De redacteur van de SDN, Rob Brockhus, die samen met zijn vrouw beroofd wordt van een deel van zijn kale AOW-tje, lijden daar vreselijk onder. Dat er misbruik is gemaakt van bevoegdheden en gemanipuleerd is met uitspraken en vonnissen is kristalhelder. Dit muisje krijgt voor de Nederlandse Orde van Advocaten en de Raad voor de Rechtspraak een heel lang staartje.

Weliswaar is er vanaf 1962 tot aan vandaag nog nooit een functionerende rechter voorgeleid door het Openbaar Ministerie voor een rechtbank wegens strafbare feiten; hoewel er duizenden klachten over rechters zijn geweest. Al die zaken zijn geseponeerd ondanks soms zeer klachtwaardige uitspraken en laakbaar gedrag van magistraten. Het gaat echt spannen. Bent u geïnteresseerd in de initiatieven van de SDN en het symposium over klokkenluiders en het in voorbereiding zijnde Internationaal Waarheid Tribunaal EuroStaete?

Ook een persbericht van de politieke partij 'De Groenen' met een strafaangifte bij alle procureurs des Konings in België tegen alle Nederlandse rechters bij de Raad van State, bij de Hoge Raad en alle Rechtbanken. Die zijn op grond van een eerdere beslissing van Vice-president H.D. Tjeenk Willink van de Raad van State geschorst. Dit omdat vanaf 26 april tegen hen een strafrechtelijk onderzoek loopt bij onderzoeksrechter Davy Jorden in BelgiŽ.

  Brief aan premier Rutte en Dhr. S.A.E. Schrover, directeur Rijksvoorlichtingsdienst
  De Omerta van de Raad van (Non-) Discipline blijkt weinig minder dan een doofpot
  Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de benoeming van hun rechters
  Rechters aanvaarden gedragscode om onpartijdigheid van magistraten te waarborgen
  Gebrek aan onpartijdigheid kan het vertrouwen in de rechtspraak zelfs ondermijnen
  Rechter in Nederland heeft vaak te veel petten op en lijkt daarom niet onafhankelijk
  Rechters moeten ook aansprakelijk worden om schade te kunnen verhalen op rechters
  Kwaliteit van de rechtspraak lijdt onder de werkdruk en het zeer grote aantal zaken
  Antecedentenregisters van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren
  Integriteit van de advocatuur staat ter discussie zegt advocaat mr. Mic van Bremen
  Terug naar het begin