Milieu-adviseur H. de Zoete introduceert bij het voorbereidend en Middelbaar
Beroepsonderwijs, met vakopleidingen en cursussen op Land- en Tuinbouwgebied,
met vestigingen in Dordrecht, Gorinchem, Den Haag, Klaaswaal, Leidschendam,
Oegstgeest, Rotterdam en Rijswijk, 3400 leerlingen, verspreid over de vestigingen.


Groene Delta . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . Melkprijs

Studentenproject over Wolmanzouten van Agrarisch Opleidings Centrum 'Groene Delta'

  Zonnedauw 52
  3353 CZ PAPENDRECHT
  Tel: 078-6429174
  Fax: 078-6429809
  Kvk 23085693

  Ecologisch Kennis Centrum
  't Achterom 9a
  5491 XD Sint-Oedenrode
  t.a.v. Ing. A.M.L. van Rooij


  Geachte heer van Rooij,

  Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud van 17 januari 2000, volgt hierbij het projectvoorstel t.b.v. 16 leerlingen van de middelbare agrarische school (MAS) te Dordrecht. Na afloop van dit project zouden deze leerlingen graag een bezoek brengen aan het bedrijf Edelchemie te Panheel. Dit om een idee te krijgen van wat een goede oplossing is voor het onschadelijk maken van gevaarlijke afvalstoffen, waaronder arsenicum - en chroom VI verbindingen.

  Het lijkt mij van groot belang, dat de toekomstige handhavers van de milieuwetgeving zich op de hoogte stellen van de laatste stand der techniek, dit mede om met betrekking tot vergunning verlening, voorschriften op te nemen voor een zo laag mogelijke milieubelasting. Zij zouden het zeer op prijs stellen, indien u ook aldaar aanwezig zou kunnen zijn om eventuele vragen te beantwoorden.

  Het tijdstip kan in gezamenlijk overleg vastgesteld worden. In afwachting van uw reactie, verblijf ik hoogachtend,

  H. de Zoete