Het zelfreinigend vermogen van de NOvA ontbreekt geheel
IRM . . Juristen . . Court Watch <==> SDN . . Klokkenluider . . Burhoven . . Bijbanen

Scheiding is immers primair een emotioneel en geen juridisch probleem

Lees het boek van drs. Harry Teernstra RECHT IN DE OGEN GEKEKEN, waaruit blijkt dat de advocatuur, rechtbanken, gerechtshoven en tuchtraden een aaneengesloten kartel vormen dat zich richt tegen de burger die schade geleden heeft door elitaire bolwerken als het medisch circuit, banken, verzekeraars en vooral de Staat der Nederlanden. Dit als het directe gevolg van de oekaze van de oud-voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak mr. Bert van Delden: "Dat geen jurisprudentie mag ontstaan waarbij het advocaten strafbaar verboden wordt om te liegen, bedriegen, misleiden, lasteren, smaden vervalsen, karaktermoord en meineed te plegen in een rechtsprocedure in het belang van hun cliënt. Zie: Het Juridisch kartel. En wat doet de NMa ?? Weer niets ?? Is die ook al belangenverstrengeld ? Info: Advocatenorde en de tuchtrechtspraak.

Advocateneed
Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet, eerbied aan de rechterlijke autoriteiten en dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen, die ik in gemoede niet geloof rechtvaardig te zijn
Ambtseed
Ik zweer/beloof, dat ik mij zal gedragen, zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.

50 jaar Orde van Advocaten

Huishoudelijke vergadering
26 juni 2002, 14:30
Congreszaal Juliana
Jaarbeurscomplex, Utrecht
Nee tegen bijt-advocaten

PLEITNOTITIE

Het karikaturale beeld van traditionele echtscheidingsprocedures is eenieder welbekend. Partijen bevechten en belagen elkaar op een dermate vernietigende manier dat zijzelf en vaak ook hun kinderen moreel en financieel ten gronde worden gericht. De scheiding is immers primair een emotioneel en geen juridisch probleem.

Het procesmonopolie voor het behandelen van echtscheidingsprocedures ligt echter bij een jurist: de advocaat. Dat legt een zware verantwoordelijkheid bij de advocaat. Voor een advocaat is procederen een vorm van schaken en hij geniet ervan om de wederpartij schaakmat te zetten. Een advocaat procedeert op basis van gewoonte, niet op basis van begrip van dossier en feiten. Waar mogelijk zal hij de marges van procedures gebruiken om de wederpartij te hinderen en zo mogelijk buiten spel te zetten.

In relatie tot zijn cliënt is de advocaat dominus litis (meester van het proces). Alleen hij bepaalt wat goed is voor de cliënt. Feitelijk heeft een advocaat geen cliënt nodig, alleen zijn geld. Maar bij echtscheiding kan een cliënt vaak spannende verhalen vertellen waarmee frustraties bij de wederpartij kunnen worden gewekt. Een advocaat kan dat versterken door het uiten van halve waarheden, hele leugens en grievende opmerkingen. Raakt de wederpartij door de zwartmakerij emotioneel dan werkt dat in zijn nadeel bij de rechter. De wederpartij voelt zich vaak geprovoceerd tot een langdurig gevecht om recht-vaardigheid. Een gevecht dat zich soms uitstrekt tot ver buiten de rechtszaal.

Advocaten hebben de sleutel in handen om partijen tot een redelijke oplossing te brengen. Op basis van ethische en humane gronden zou men mogen verwachten dat advocaten zich gematigd zouden opstellen. Immers, ooit hebben partijen beloofd elkaar te steunen in goede en slechte dagen. Wat is de waarde van die eeuwige gelofte wanneer advocaten de wapens leveren tot een meedogenloze strijd die niets oplost? Blijkbaar leven wij in een achterlijk land!

Bijt-advocaten brengen geen juridische rechtvaardigheid, laat staan maatschappelijke rechtvaardigheid. Wij eisen dat de Orde bijt-advocaten excommuniceert. Wij eisen dat de advocatuur zich dienstbaar stelt aan "Het belang van het hele voormalige gezin, in het bijzonder het kind", en niet aan de eigen portemonnee.

Stichting Thomas Asselijn

Werkgroep Scheiding en Omgang

Zie: Advocatenorde en de tuchtrechtspraak.

Advocateneed
Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet, eerbied aan de rechterlijke autoriteiten en dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen, die ik in gemoede niet geloof rechtvaardig te zijn

Ambtseed
Ik zweer/beloof, dat ik mij zal gedragen, zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.

Twee vragen aan de rechter voordat de procedure begint:

Edelachtbare, voordat de zitting begint willen wij twee zaken duidelijk hebben:
  1. Accepteert u als rechtbank van de eisende partij de aangevoerde, maar volstrekt bewijsbare leugens, vervalsingen en misleidingen ? Ja of nee?
  2. Accepteert u van de verdedigende partij de absolute bewijzen van door de tegenpartij aangevoerde leugens, misleidingen en vervalsing van feiten als argumenten ter overweging van uw rechtbank? Ja of nee?

Indien de voorzitter van de rechtbank op de eerste vraag met JA antwoordt, dan moet de rechtbank worden gewraakt.
Indien de voorzitter van de rechtbank op de tweede vraag antwoordt met NEE, ook dan moet de rechtbank worden gewraakt.

Verdere werkwijze

Na wraking van de rechtbank wordt verlangd dat aan de wrakingskamer een medebeoordelaar wordt toegevoegd vanuit de burgerij - op voordracht van een college van vertrouwenspersonen - die deskundig is en vertrouwd kan worden. Dit om het evenwicht in het vertrouwen en de onafhankelijkheid van de wrakingkamer te kunnen aanvaarden.

Alfabetisch en openbaar antecedentenregister van de Rechterlijke Macht

In civiele zaken is de verplichte procesvertegenwoordiging essentieel om greep te houden op de uitkomst van een geschil waarbij de overheid schuldenaar is, en daarmee oeverloze juristerij mogelijk wordt om de burger zijn echte recht te onthouden. Bovendien levert juristerij voor alle partijen behalve de burgers die vechten om het been vele honderden miljoenen aan 'werk' op, zoals (ex)-advocaat Mic van Bremen over de advocatuur bij de Vara verklaarde en uit de advocatuur stapte wegens de graaicultuur. Zie de Vara-uitzending van Astrid Joosten met het programma: "Alles draait om geld " : https://vimeo.com/37377587 vanaf: 22.08 minuten.

De mooiste zwendel met uurtarieven werd volgens mr. van Bremen duidelijk met het vliegticket met de Concorde naar de VS, waarbij de advocaat (of het kantoor) slapend rijk werd met drie tot zeshonderd euro per uur, inclusief het tijdsverschil van de vlucht. Nog doller is het - omdat alleen het ticket getoond moet worden - om een stagiaire met een hongerloontje de oceaan over te sturen om zo met het ticket dat niet op naam staat de klant tegen voltarief een poot uit te draaien. (De klant kan hier ook de belastingbetaler via de overheid zijn). De advocatenpaleizen zijn er het gevolg van. Ook rechter- en raadsheerplaatsvervangers weten allen waar de financiële klepel hangt. De integriteit van de advocatuur als van de rechterlijke macht is helemaal zoek.

Misschien is er een klokkenluider die niet meer werkzaam is in de advocatuur die wil getuigen over deze chicanes. Meldt u dan aan bij het tribunaal op EuroStaete waar de rechtspraak in de volle breedte onder de loep zal worden genomen.

Zie de lijst van dekens van de NOvA: advocatenorde.alkmaar@balienet.nl; advocatenorde-roermond@ghadvocaten.nl; algemeen@ova-denbosch.nl; bureau@advocatenorde-middelburg.nl; bureau@haagseorde.nl; bureau@ordevanadvocatenbreda.nl; bureau@orde-zwolle.nl; deken@advocatenorde-zutphen.nl; deken@raadvantoezichtdordrecht.nl; info@advocatenorde.nl; info@advocatenorde-noord.nl; info@cgb.nl; info@ordearnhem.nl; landman@advocatenorde-utrecht.nl; orde@aova.nl;

Ledenlijst van mailadressen van de Nederlandse Orde van Advocaten

a.ammerlaan@dekoningadvocaten.nla.blankestijn@blankestijnenoortman.nla.blankestijn@boadvocaten.nl;   a.dehamer@mend.nl;  a.grolle@grolleadvocaten.nla.hoevers@advocatenorde.nl;   a.meijaard@ordearnhem.nla.p.e.deruiter@nysingh.nla.rolfvondenbaumen@advocatenorde.nla.sennef@ske-advocaten.nla.vanderveen@vandiepen.coma.vanuden@maastrichtadvocaten.nla.verdegaal@advocatenorde.nlab.vanrijn@pelsrijcken.nlabollemeijer@haagseorde.nl;   adjunct@raadvantoezichtdordrecht.nladvocatenkantoorklatter@planet.nladvocatenorde.alkmaar@balienet.nladvocatenorde.groningen@balienet.nladvocatenorde-roermond@ghadvocaten.nladvocatenorde.zwolle@balienet.nlalgemeen@ova-denbosch.nlamertens@mertensadvocaten.nlb.leijnse@leijnseartz.comb.lelarge@bs-advocaten.nlb.louwerier@vil.nlb.s.tenkate@nysingh.nlbakker@benkadvocaten.nlbdc@bdc.boom.nlbeekadvocaten@planet.nlbeer@beeradvocaten.nlbgkooi@kooiadvocaten.nlbenbeelaard@beelaardbreetveld.nlbeydals@bmkadvocaten.nlbjsol@kalbfleisch.nlbrink@smithuijsen.nl;   bruidegom@vantraa.nlbunge@tenholter.nlbureau@advocatenorde-middelburg.nlbureau@haagseorde.nlbureau@ordevanadvocatenbreda.nlburmeister@cleerdin-hamer.nlc.boskamp@boskampwillems.nlc.deweerdt@gl-advocaten.nlc.hermesdorf@dekempenaer.nlc.vanrijn@advocatenorde.nlc.houtman@poelmannvandenbroek.nlc.okkerse@okkerse-schop.nlccv@advocatenorde.nlcdkool@claassenadvocaten.nlcfvandelft@vandelftadvocaten.nlclemmens@thuispartners.nlcolombijn@dhcadvocaten.nlcools@vanvanriet.nlcopini@boddaertverweel.nlchris@corten-advocaten.nlcorinne@mrkoller.nlcremers@baltescremers.nld.ball@advocatenorde.nld.bolleboom@advocatenorde.nld.devries@advocatenorde.nl; d.geers@advocatenorde.nld.vandermeer@advocatenorde.nl;   d.vd.lockant-geschiere@vanslagmaat.nldaniels@adadvocaten.nldams@ordehaarlem.nl;   dantuma@ross.nldeken@advocatenordeutrecht.nldeken@advocatenorde-zutphen.nldeken@aova.nl;   deken.assen@advocatenorde-noord.nldeken.groningen@advocatenorde-noord.nl;   deken@raadvantoezichtdordrecht.nldeken-roermond@ghadvocaten.nldeknijff@ekelmansenmeijer.nldirkjan.rutgers@dlapiper.comdungen@gdadvocaten.nl;   e.bodde@advocatenorde.nle.bravenboer@advocatenorde.nle.hiemstra@advocatenorde.nle.langelaan@advocatenorde.nlderkshoppener@tiscali.nldevries@omnydevries.nldieleman@flosdieleman.nldijk@bierman.nle.langelaan@advocatenorde.nle.oltmans@advocatenorde.nl; e.teeuwen@paulussen.nl;   e.vandermeijden@advocatenorde.nle.vandewiel@triplaw.nle.vanempel@kroon-partners.nl;   e.vanwin@declercq.comj.vanloenen@advocatenorde.nledelmann@baronie-advocaten.nleprickartz@hotmail.comeringa@damste.nlestals@abenslag.nl;   f.vandergrinten@advocatenorde.nlfniemarkt@ngps.nlfrank.van.ardenne@borsboomhamm.nlg.linders@linders-advocaten.nlg.p.wempe@machielsadvocaten.nlg.rol@speciaaladvocaten.nlg.wiekamp@wiekampendill.nlgdewit@pesman.nlgijsbert@wenckebach.comgommers@koch-heuvel.nl;   groen@groenadvocaten.nlgsdehaas@esq.nlh.abma@abmaschreurs.nlj.havinga@advocatenorde.nlh.ellerman@houthoff.comh.kooijmans@advocatenorde.nlh.loeffen@gldk-advocaten.nlh.schellens@hekkelman.nlh.westdorp@advocatenorde.nlhanenberg@ao-c.nlharold.van.litsenburg@bavaria.nlhberbee@derechteradvocaten.nlhdekker@plp.nlhdulack@vbk.nlheijbroek@xs4all.nlhein.snijders@borsboomhamm.nlhelpdesk@advocatenorde.nlhelpdesk@rechtspraak.nlhm@advocaten-hemony.nlhemert@desaenadvocaten.nlhendrikjan.biemond@allenovery.comhub.harmeling@freshfields.comhvanmierlo@akd.nlhversluis@seelenversluis.nlinfo@advocatenorde.nlinfo@advocatenorde-noord.nlinfo@advocatenorde-zutphen.nlinfo@aknieuweebbingestraat.nl;    info@aldersebaas.nlinfo@clerxvanroyadvocaten.nlinfo@eprickartz.nlinfo@kortenhoff.cominfo@offermans-advocaten.nlinfo@ordearnhem.nlinfo@vdp-advocatuur.nlingwersen@pjsadvocaten.nlj.brouwer@klaver-partnersadvocaten.nlj.dieters@advocatenorde.nlj.h.a.hazelhoff@wxs.nlj.h.vanmeurs@timmerenvanmeurs.nlj.havinga@advocatenorde.nlj.j.d.deleur@nysingh.nlj.lebouille@seegers-lebouille.nlj.m.snellink@planet.nlj.smits@advocatenorde.nlj.stadig@banning.nlj.vanderburg@nysingh.nl;   j.vanloenen@advocatenorde.nljacqueline.schaap@kmvs.nljager@jwjadvocaten.nljch.verheijen@bamgroep.nljdewaard@leeuwenadvo.nljh.rump@dommerholt.nljos.vanaken@kadaster.nljurrieroossien@omvradvocaten.comjvk@justionadvocaten.nlk.cerutti@vandiepen.comkeijzers@ordevanadvocatenbreda.nlkerkhof@damste.nlknook@jpr.nlknuppe@dirkzwager.nlkroll@willedonker.nl;   l.korsten@advocatenorde.nll.tacx@gca.nll.vangelderen@advocatenorde.nl;   L.van.utenhove@wtsadvocaten.nllandman@advocatenordeutrecht.nllbruins@kransenvanhilten.nlleendersadvo@zeelandnet.nlleenhouwers@vdgnp.nllensink@lensink-advocaten.nllensink@vreijling-advocaten.nlleonard.bohmer@cms-dsb.comliane.vanetten@sloetstraat69.nlluttikhuis@desingeladvocaten.nlm.goossensen@advocatenorde.nlm.groenhuijsen@advocatenorde.nlm.arends@dswadvocaten.nlm.h.blokvoort@kienhuishoving.nlm.hennissen@phs2.nl;   m.kuiper@advocatenorde.nlm.l.hoppenbrouwers@ordearnhem.nl;   m.maathuis@advocatenorde.nl; m.dijsselhof@triplaw.nl;   m.mook@mookadvocaten.nlm.noordermeer@advocatenorde.nlm.roeloffs@advocatenorde.nlm.rompelberg@rechten.nlm.schoonhoven@capra.nlm.vandriel@advocatenorde.nlm.vanloenhout@advocatenorde.nlm.veenboer@advocatenorde.nlm.vroemen@zenadvocaat.nlmaarschalkerweerd@boelszanders.nlmaas@herikverhulst.nlmadeleine.lamers@cms-dsb.commarcucci@mwfamilierecht.nlmarjolein.beutener@home.nlmartens@delissenmartens.nlmdeklerk@dkradvocaten.nlmeijer@bmm-advocaten.nlmengeradvocaten@hetnet.nlmgraus@muurmansadvocaten.nlmlinsen@schuttelinsen-advocaten.nlmm@melchersadvocaten.nlms@svsadvocates.commschoenmakers@ordevanadvocatenbreda.nlmtromm@tbi.nlmvermeij@mulleradvocaten.nl;   n.heidanus@yspeertvwl.nln.hupkes@advocatenorde.nln.vandam@advocatenorde.nlnlindhout@hpla.nlnro@hofwijckadvocaten.nlojen@gdo.nloliemans@ovvk.nloosterveen@sosadvocaten.nlopl@advocatenorde.nlorde.zutphen@balienet.nlorde@aova.nlorde@vandenhofadv.nloudijk@oudijkadvocaten.nl;   p.h.j.nijbijvank@kienhuishoving.nl;   p.heijnen@whm-advocaten.nlp.knoester@advocatenorde.nlpac.devries@vnv-advocaten.nlpammanning@benthem-gratama.nlpesch@advocatenordeutrecht.nlportfolio@advocatenorde.nlpr@advocatenorde.nlpvanputten@ova-denbosch.nlp.wemmers@leesbergadvocaten.nlr.akkal@advocatenorde.nlr.bom@bstadvocaten.nlr.c.m.kamsma@rotshuizengeense.nlr.crince.le.roy@houthoff.comr.engelbart@advocatenorde.nlr.gustenhoven@triplaw.nlr.sanders@advocatenorde.nlr.vandenberg@advocatenorde.nlr.vandijk@advocatenorde.nlr.veldhoen@advocatenorde.nlrademaker@ordevanadvocatenbreda.nlrdebruin@lagrolaw.nlregterenaltena@van-doorne.comrischen@rischen-nijhuis.comrobertjan.dil@cms-dsb.comroestcrollius@advocatenordeutrecht.nlrouwe-danes@planet.nlrvt.almelo@kienhuishoving.nls.barendregt@advocatenorde.nls.denotter@advocatenorde.nls.knoester@advocatenorde.nls.mascarenhas@advocatenorde.nls.ozgu@advocatenorde.nls.vanraaijen@okkerse-schop.nlschaberg@barentskrans.nlshendrickx@haagseorde.nlschnitzler@schaekenschnitzler.nl;   schoenmakers@ordevanadvocatenbreda.nlschyns@schynsadvocaten.nlslager@bcbs-advocaten.nlsmeets@smeetsadvocaten.nlsmit@tenholter.nlsmulders@ahadvocaten.nlsnorn@groenewegenadvocaten.nlsteenberghe@advocatuur-mediation.nlstelt@deken-rotterdam.nlstubenrouch@dejongeadvocaten.nlsvandertoorn@haagseorde.nlsvdb@schakenraad.nlsweens@knuwer.nlthgschuringa@zonnet.nltjitske.cieremans@nautadutilh.comtjroestcrollius@gvk-advocaten.nluthoekstra@avdw.nlv.jongerius@baxadvocaten.nlvanbeilen@vanbeilenrauwerda.nlvandalsum@svd-advocaten.nlvandenberg@brunet.nlvandenhof@vandenhofadv.nlvandergoes@advocatenordeutrecht.nlvanderhel@hdr-advocaten.nlvandervelde@plasbossinade.nlvanderwerff@jpr.nl;   vandergoes@advocatenordeutrecht.nlvangessel@mmg-advocaten.nlvanhoef@putt.nlvanmanen@jongeneel.netvanschagenenklop@zonnet.nlvanstempvoort@plasbossinade.nlvantongeren@schippernoordam.comvanwaterschoot@wildenberghalder.nlvanzeijl@vanzeijlbijlaartsen.nlveen@dietvorstentebraake.nlverdoorn@vsl-advocaten.nlvogels@kpn-officedsl.nlvso-po@advocatenorde.nlw.desmit@advocatenorde.nlw.m.vandenpol@mvdpadvocaten.nlwdevries@kransenvanhilten.nlweersink@jpr.nlwijst@bgadvocaten.nl; willem.blaauw@blaauwadvocaten.nlwschermer@vbk.nlwubbena@rijppaert-peeters.nly.weber@advocatenorde.nly.wiggers@advocatenorde.nlybaauw@vanodijk.nlzumpolle@dewaalzumpolle.nlbezwaar@advocatenorde.nle.hiemstra@advocatenorde.nlinfo@barbeheer.nlSalduz@advocatenorde.nltoetsopvraging@advocatenorde.nly.wiggers@advocatenorde.nlz.uguz@advocatenorde.nl;

Mailinglist van de Raad voor de Rechtspraak
a.haverslag@rechtspraak.nl; a.pouw@rechtspraak.nl; a.van.knippenbergh@rechtspraak.nl; c.liedmeijer@rechtspraak.nl; f.steringa@rechtspraak.nl; info.rechtbanksHerogenbosch@rechtspraak.nl ; j.maas-niks@rechtspraak.nl; j.salverda@rechtspraak.nl; j.van.de.broek@rechtspraak.nl; k.hulshof-koerselman@rechtspraak.nl; m.boer@rechtspraak.nl; m.f.w.gerritsen@rechtspraak.nl; m.fierstra@rechtspraak.nl; m.gijsberts@rechtspraak.nl; m.grootscholten@rechtspraak.nl; m.korsten-wessels@rechtspraak.nl; m.kreike@rechtspraak.nl; m.nijland@rechtspraak.nl; m.ozinga@rechtspraak.nl; m.v.d.merbel-nieuwendijk@rechtspraak.nl; m.v.dijk@rechtspraak.nl; rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl; s.douma@rechtspraak.nl; s.hofste@rechtspraak.nl; v.huntink@rechtspraak.nl; voorlichting.hof@rechtspraak.nl; voorlichting.rb.haarlem@rechtspraak.nl; voorlichtingrechtbank@sgrarr.drp.minjus.nl; w.wijnsma@rechtspraak.nl;