Verbod procesmonopolie voor advocaten * * * Mogen advocaten liegen, meineed plegen en lasteren in rechtsprocedures?

INTER ARMA SILENT LEGES - DIVIDE ET IMPERA
(met het recht kun je alle kanten op)

Letselschade . . Inspraak . . Klokkenluider <==> SDN . . Antecedenten juristen . . Recht . . Bijbanen

Wanneer neemt de AFM matregelen tegen de kartels binnen het rechtsbedrijf?

Het kartel van (NMa ?) en monopolie op het voeren van rechtsprocedures in civiele zaken kost de samenleving jaarlijks miljarden euro aan advocaatskosten en een veelvoud daarvan aan gederfde schadevergoedingen. Die zouden betaald hebben moeten worden door banken, verzekeraars en multinaltionals; en last but not least de overheid van slachtoffers van letsel, beroving, materiële en psychische schade. Meer hebt u onverhoopt toch een advocaat nodig, dan kunt u kiezen uit de vele duizenden kantoren die op het internet te vinden zijn.

Wij zijn met name geïnteresseerd in uw positieve en/of negatieve ervaringen m.b.t. belangenverstrengeling en manipulatie door advocaten en rechtbanken en gerechtshoven; maar vooral in procedures die fout lopen bij de Raad van State, de Hoge Raad der Nederlanden, de Ondernemingskamer, de Centrale Raad van Beroep, de Raad voor de Rechtspraak, en het College van beroep voor het bedrijfsleven.